Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Urug'chilik Ko'rildi: 276 marta 1 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон республикамиз ўзининг хом-ашё захиралари билан дунёда бой давлатлар қаторида туради. Ўзбекистон олтин, уран, мис захираси, пахта ва ипак толалари, қоракўл ва бошқа хомашёлар бўйича дунёда етакчи ўринни эгаллайди. Олий таълим, фан ва амалиёт инновацион – корпоратив ҳамкорлигининг бош мақсади - ушбу тизимларнинг илмий, амалий, услубий ахборот - коммуникация ва моддий техник ресурслардан

14-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 236 marta 0 Batafsil ko'rish

Юртбошимиз таъкидлаганларидек, биз яшаѐтган XXI аср–интеллектуал бойлик ҳукмронлик қиладиган аср. Кимки бу ҳақиқатни ўз вақтида англаб олмаса, интеллектуал билим, интеллектуал бойликка интилиш ҳар қайси миллат ва давлат учун кундалик мазмунига айланмаса, бундай давлат жаҳон тараққиѐти йўлидан четда қолиб кетиши муқаррар. Буни чуқур англаб олган давлат, бундай хулосани чиқарган, халқаро ҳамжамият

27-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Psixologiya Ko'rildi: 305 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакат иқтисодиѐтида, шу жумладан, қишлоқ хўжалигида маҳсулотларнинг илмий сиғимлилиги доимий равишда ортиб бормоқда. Бу фермер хўжалигининг илмий-техник фаолиятга жиддий эътибор беришини талаб қилади. Барча турдаги маҳсулотлар, шужумладан, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари бозоридаги рақобат кучайиб, глобаллашув жараѐни чуқурлашиб бораѐтган бир шароитда ишлаб чиқаришга доимий равишда фан ва

22-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 201 marta 0 Batafsil ko'rish