Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 524 marta 0 Batafsil ko'rish

Инвестициялар - инвестицияларнинг шаклланиши, ишлатилиш йўналишлари ва натижалари билан боғлиқ бўлган инвестицион жараён қатнашчилари ўртасидаги иқтисодий муносабатлар мажмуидир. Инвестицион жараён-иқтисодий ривожланишнинг ҳал қилувчи омилидир. Инвестицион жозибадорликни ошириш жараёнини бошқариш орқалигина иқтисодий ривожланишни амалга ошириш мумкин. Инвестиция шакллари ва мазмунини узвий

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 572 marta 0 Batafsil ko'rish

Иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида таълим инсон фаолиятининг турли йўналишларда янги юқори технологияларни жорий этиш, миллий иқтисодиѐт рақобатбардошлигини ошириш, барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва аҳоли турмуш даражасини юксалтиришнинг жуда муҳим шарти бўлиб қолмоқда. Олий таълимнинг мақсади тайѐрланаѐтган мутахассисларни ўзгариб бораѐтган меҳнат бозори талаб қиладиган, ривожланаѐтган

29-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 998 marta 0 Batafsil ko'rish