Ғўза инсоният учун ҳаётий муҳим қишлоқ хўжалик экинларидан биридир, чунки пахтачиликнинг маҳсулоти - тола ва уруғлари ниҳоятда кўп иккиламчи ашёни беради. Ғўза ҳосилдорлигини ошириш жуда мураккаб вазифа бўлиб, уни ҳал этиш учун мажмуий ёндашув талаб этилади. Ушбу экинни етиштириш ареалига қараб бу муаммо турли йўллар билан ҳал қилинади. Ўзбекистон дунё пахтачилигида энг шимолий пахта етиштирувчи

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Seleksiya Ko'rildi: 561 marta 0 Batafsil ko'rish

Марказий Осиёда жойлашган мамлакатимиз пахта етиштирувчи давлатлар ичида энг шимолий ҳудудлардан бири бўлгани сабабли, бизнинг шароитимизда эртапишар навлар яратиш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолаверади. Тезпишарлик - ҳосил ҳажмини, пахта хом-ашёси ва толанинг сифатини, машина теримини самарадорлигини белгиловчи қимматли хўжалик белгиларидан биридир.

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 311 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз ахолисини юқори сифатли, экологик тоза, чорвачилик махсулотлари билан узлуксиз таъмин этиш хозирги кундаги долзарб вазифалардан биридир. Хозирги бозор шароитида чорвадорларда мулкка ва ўз мехнати натижаларига эгалик хиссиёти шаклланиб, эркин тадбиркорлик ошади, фаолият юритишлари учун ташкилий, иқтисодий ва ҳуқуқий асослари яратилди. Ҳозирги кунда Республикамизда ишлаб чиқарилаётган

29-05-2018 Kategoriya:  Chorvachilik / Qoramolchilik Ko'rildi: 423 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда жамият қурилиши жараёнлари, стратегик мақсад - фуқаролик жамиятини барпо этишда маънавий қадриятларимизни ривожлантириш ўз аҳамиятига эга.  Эркин шахс маънавияти, замонавий демократик ғоялар ва миллий-маънавий қадриятлар уйғунлигига эришиш фозил жамият ҳақидаги Форобий, Юсуф Хос Ҳожиб, Шайх Саъдий, Жомий, Навоий адабий–илмий меросидан ҳам қувват олади. Шундай экан, Ўзбекистонинг

29-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 471 marta 0 Batafsil ko'rish

Селекционер учун ҳар бир ҳудудга мос навларни танлаш, яратиш ва жорий этиш асосий вазифалардан биридир. Интенсив типдаги буғдой навларини яратишда асосан юқори маҳсулдорликка эга бўлган ота-она шаклларни тўғри танлаш муҳим аҳамият касб этади.

25-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 294 marta 0 Batafsil ko'rish

Xажвия - жамиятда учраб турадиган салбий xодисаларни аччиқ кулгига оладиган ихчам, сатирик асардир. Шунинг учун ҳам xажвиий асарлар ўз шукуxини ҳар қандай жамиятда ҳам юқотмайдиган, қолаверса, жаxон адабиётининг кенг тарқалган жанрларидан биридир. Xажвия – бадиий адабиётда сатира ва юморни ўз ичига олган ўзига хос жанрдир. Xажвиий асар орқали ёзувчи жамиятда учраб турадиган салбий xодиса ва

15-04-2018 Kategoriya:  Filologiya / Adabiyot Ko'rildi: 390 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси шароитида ишлаб чиқариш меҳнат жараёнлари кўп тармоқлидир. Шулар таркибига савдо, тижорат, алоқа – почта, қурилиш, қишлоқ ва сув хўжалиги, айниқса – ижодкорлик билан шуғулланувчи турли – туман муассасалар, таълим муассасалари беқиёс кўп. Барча соҳалардаги меҳнаткаш, зиёли ва ижодкор ходимларнинг иш фаолиятларини техник тараққиётсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Бу йўлда

09-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 398 marta 0 Batafsil ko'rish

Баркамол авлодни вояга етказиш масаласи мамлакатимизда олиб борилаётган давлат сиёсатининг энг муҳим устувор йўналишларидан биридир.Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 6 февралда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қароригамувофиқ бу борадаги ишларни янги босқичга

09-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 298 marta 0 Batafsil ko'rish

 Қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилининг қариб 25-30% зарарли тунламлар оқибатида нобуд бўлмоқда. Зараркунандага қарши курашда тухумхўр трихограммаларни қўллаш  орқали улар сонини камайтириб туриш самарали ҳамда иқтисодий ресурстежамкор усуллардан биридир.              2014 йилнинг статистик маълумотларга кўра мамлакатимизда қишлоқ хўжалик экинларини биологик усул билан ҳимоя қилинаётган умумий ер

06-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 337 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш: Сўнги йилларда аҳолини юқори сифатли ва арзон озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашга хукуматимиз томонидан катта эътибор берилмоқда. Мева-сабзавот картошка ва узум маҳсулотларини етиштириш майдонларини кенгайтириш ва ҳосилдорликни ошириш бўйича бир қатор чора-тадбирлар белгиланган. Қишлоқ хўжалик экинларини зараркунанда, касаллик ва бегона ўтларга қарши кураш чора-тадбирларини ўз

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 426 marta 0 Batafsil ko'rish