Кузги буғдойнинг тупланиши ўзгарувчан хусусиятдир. Ўсимликнинг тупланиши навнинг биологик хусусиятларига, табиий экологик омилларга-ёруғлик, иссиқлик, намлик, озиқланиш режимига боғлиқ ҳолда ўзгаради. Бир дона буғдой ўсимлигида поялар сони бир донадан 300 донагача бўлиши мумкин. Айрим тадқиқотчилар тупланишни юқори бўлишини ҳосилдорликни ошишида ижобий ҳол деб ҳисоблашади. Бошқа муаллифлар

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 431 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йиллар давомида ўсимликлар биоценозида антропоген таъсир ва об-ҳаво иқлиминининг кескин ўзгариши қишлоқ хўжалик махсулотларини етиштиришда бир қатор муоммалар туғдирмоқда. Шу билан бирга бир неча турдаги зарарли хашаротлар ривожланиб етиштирилаётган ҳосилнинг миқдори ва сифатига катта салбий таъсир кўрсатмоқда. Уларнинг тур таркиби, ривожланиши ва тарқалиши турли иқлим шароитларида бир

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 472 marta 0 Batafsil ko'rish

Президентимиз раҳбарлигида Республикамизда ҳар йили халқаро тола кўргазмаси ўтказилмоқда. Бутун жахон енгил саноат ходимлари Ўзбекистон пахта толасига катта қизиқиш билдирмоқдалар. Шу боис селекционер олимларимиз зиммасига тола сифати бунданда юқори бўлган навларни яратиш вазифаси юклатилган. Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан ғўза уруғчилигини

05-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 441 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда хозирги пайитда бир нечта турдаги оққанот бўлиб улардан 2 тури қишлоқ хўжалик экинларига зарар келтирмоқда.   Trialeurodes vaporariorum West. Оиласи Alcyrodidae,туркуми Homoptera. Оққанот ёзда иссиқхоналардан миграция қилиб очиқ далада кўпайиши натижасида иссиқхоналарга яқин бўлган жойларда ғўза ва сабзавот бошқа бир қанчақишлоқ хўжалик экинларига кучли зарар келтирмоқда. Иссиқхона

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 574 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза қимматбахо техник ўсимлик хисобланади, у асосан толаси учун экиб ўстирилади. Мамлакатимизда толадан ташқари чигит мойига бўлган талаб алохида ахамиятга эга. Чигит таркибида 22%-29% атрофида ўсимлик мойи бўлиб мамлакатимизда озиқ-овқат саноатида фойдаланилади. Чигит мойи таркибида госсипол захарли модда бўлиб инсон соғлигига салбий таъсир кўрсатиши хаммага маълум. Хозиргача госсиполнинг бир

05-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 436 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳалқ хўжалигида сабзавот маҳсулотларини ўрни беқиёсдир.    Ҳозирги кунда республикамизда бутгулдош сабзавотлардан карам,  турп, шолғом, редиска, салатлар етиштирилмоқда. Ўз ўрнида бу ўсимликларга ҳам бир қатор зараркунанда ва касалликлар зарар  етказиб, ҳосилдорлиги, товарлик сифатини пасайтиради.

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 553 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш: Сўнги йилларда аҳолини юқори сифатли ва арзон озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашга хукуматимиз томонидан катта эътибор берилмоқда. Мева-сабзавот картошка ва узум маҳсулотларини етиштириш майдонларини кенгайтириш ва ҳосилдорликни ошириш бўйича бир қатор чора-тадбирлар белгиланган. Қишлоқ хўжалик экинларини зараркунанда, касаллик ва бегона ўтларга қарши кураш чора-тадбирларини ўз

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 539 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизнинг нишаблиги мавжуд бўлган кўпчилик фермер хўжаликларида ерлардан тўғри фойдаланмаслик оқибатида ирригация эрозияси жараёнларидан зарарланиш холлари кўпроқ учрамоқда. Республика худудида фақат ирригация эрозиясига учраган, суғориладиган ер майдонининг ўзи 721,9 минг гектарни шундан, Тошкент вилояти Қибрай, Паркент, Бўстонлиқ, Чиноз, Юқори-Чирчиқ туманлари 12 минг гектарни ташкил

05-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 481 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғаллачиликда юқори хосилдорликка эришишда уни турли зараркунанда ва касалликлардан химоя қилиш кечиктириб бўлмайдиган тадбирлардан бири хисобланади. Зарарли хасва йилига бир марта авлод берса ҳам, зараркунанданинг серпуштлиги ҳамда имаго ва деярли барча ёшдаги личинкаларнинг ўсимликни турли ривожланиш босқичларида, айниқса, ғаллани сут пишиш босқичида кучли зарарлаши натижасида ҳосилдорлик

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 808 marta 0 Batafsil ko'rish

Охирги йилларда қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш технологияларида ўсимликларни ўсишини бошқарувчи препаратларни қўллашга катта эътибор қаратилмоқда. Бу препаратлар бир қанча устунликлар ва афзалликларга эга бўлгани учун экинларни етиштириш ва маҳсулотларни сақлашда ўз ўрнини топиб бормоқда

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 425 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12