Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Urug'chilik Ko'rildi: 414 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотларни босқичма-босқич амалга оширилиши ва иқтисодиётнинг эркинлаштирилиши барча хўжалик юритувчи субъектларнинг бозор талаблари асосида фаолият кўрсатишини таъминлайдиган эркин иқтисодий маконни вужудга келтирмоқда. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш учун янги техника ва

29-05-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 443 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик корхоналарида маблағларнинг доиравий айланиши ўзига хос хусусиятларга эга. Жумладан, маблағларни ишлаб чиқариш-тижорат циклига сарфлаш вақти билан айланишдаги маблағларнинг қайтиш вақти ўзаро мос келмайди.Бундай хусусиятлар анъанавий молиялаштириш манбалари (ўз манбалари, банк кредитлари ва ш.ў.)дан ташқари манбаларни ҳам жалб қилишни тақозо этмоқда. Фермер хўжаликларида ҳам

29-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Moliya va kredit Ko'rildi: 313 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада сотиш бозори таҳлили бўйича хўжаликнинг ички ва ташқи ишкониятларини баҳоланиши, рақобат таҳлили бўйича эса қишлоқ хўжалиги шаҳсулотлари бозори соф рақобатга асосланганлиги ва бундай шароитда бозордаги нархларга ишлаб чиқарувчилар ҳаш, истеъшолчилар ҳаш таъсир кўрсата олмаслиги, шунингдек, хўжаликнинг молиявий-иқтисодий ҳолати хар томонлама комплекс таҳлил қилиниб, бу

14-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Iqtisodiy tahlil Ko'rildi: 509 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маълумки, кейинги йилларда пахта тайёрлаш пунктларига топширилаётган пахталар ифлослиги белгиланган стандарт меъёридан бирмунча юқори бўлиши кузатилмоқда. Бу эса пахтани сақлаш даврида намлигининг ошишига ва натижада кўплаб миқдорда сифатли маҳсулотнинг ёмонлашувига сабаб бўлмоқда. Бундай ғарамларда сақланган пахта ва ундаги толанинг сифати, чигитдан ёғ чиқиши ва уругликларнинг

14-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 333 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Паст ҳарорат иссиқлик ҳосил бўлишини кучайтиради , тана ҳароратини доимо бир ҳил сақлаш учун моддалар алмашануви кучаяди. Қўшимча иссиқлик ҳосил бўлади. Паст ҳарорат ҳайвонларнинг иссиқлик ҳосил қилиш қобилиятидан кучли бўлса танани айрим қисмларини совуқ уришига , баъзан хатто совуқдан ўлишига сабаб бўлади. Бундай жараённи жадал кечишида тери катта аҳамиятга эга бўлади.

25-04-2018 Kategoriya:  Veterinariya / Zootexniya Ko'rildi: 296 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Ўсимликлар ривожланиши учун микроэлементларни аҳамияти жуда катта. Улар оксидланиш - тикланиш ферментларини фаоллаштиради, ўғитлар билан солинган озиқа эелементларни - (азот, фосфор, калий) ўсимлик томонидан ўзлаштирилишини яхшилайди, фотосинтезни кучайтиради. Бундай олиб қараганда булар ўсимликларни тез ривожлантиради ва ҳосилдорликни оширади.

25-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 280 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги замонда бутун дунё бўйлаб паст бўйли (карлик) дарахтлар билан мевали боғларни яратиш русум бўляпти. Табиий бундай боғлар тез ҳосилга кириш билан бир қаторода ҳосиллари анча сифатли бўлиб, серҳосил ва кучли пайвантагда ўсувчи мевали боғлардан анча (2-3 баробар) серҳосил ва унда бажариладиган қатор агротехник тадбирларни (шакл бериш, парваришлаш, ҳосилни териш ва ҳ. к.) бажариш жараёни

19-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 250 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги уни ривожлантиришнинг замонавий босқичида мураккаб, зиддиятли ва кўпроқ, унинг бозор шароитларига мослашуви жараёни доирасида оғир трансформацион қайта ташкил топишни бошдан кечирмоқда. Бунда мазкур тармоқ субъектларини барқарор молиявий базасини шакллантириш масаласи бирмунча муаммоли ҳисобланади. Бу, муҳим даражада, мамлакат қишлоқ хўжалигида ҳалигача нарх сиёсати,

17-04-2018 Kategoriya:  Moliya va kredit / Agronomiya Ko'rildi: 473 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалик маҳсулотлари рақобатбардошлигини оширишда унинг сифати ва нархини таъсири масалалари келтириб ўтилган. Бугунги куннинг талаби қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сифатини истеъмолчи талабига тўлиқ жавоб бериши лозимлигини кўрсатмода. Бундай шароитда маҳсулот баҳоси ва сифатини бошқариш тизимидаги муҳим восита сифатида стандартлаштириш, метрология ва

17-04-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Oziq-ovqat sanoati Ko'rildi: 346 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2