Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 675 marta 0 Batafsil ko'rish

Соя уруғчилигидаги асосий вазифа энг яхши уруғларни кўпайтириш, уларнинг сифатини яхшилаш ва районлаштирилган навларни энг юқори кондицияга етказишдир. Уруғчилик жараёнида навлар кўпайишига ва уларнинг нав тозалигига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бошқа экинларда бўлганидек, соя уруғчилигида ҳам асосий ҳал қилувчи омил агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга боғлиқ. Бунда албатта

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 482 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йилларда мамлакатимиз ғалачилигида навларнинг тўғри танланиши, мукаммаллашган уруғчилик тизимининг жорий этилиши, агротехник тадбирларнинг ўз вақтида, бенуқсон бажарилиши 2009 йилда республика бўйича ўртача ҳосилдорлик суғориладиган ерларда гектарига 50,0 центнерга етишига асосий омил бўлиб хизмат қилди [9].

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 486 marta 0 Batafsil ko'rish

  Ўсимликларни ҳимоя қилишда биологик кураш усулини қўллаш тадбирий-чораларини режалаштириш экинларнинг фитосанитар холатини ҳисобга олиш, табиатдаги мавжуд зарарли ва фойдали хашоратлар ривожланиши, тарқалиши ва зарар келтириши тўғрисидаги маълумотларга асосланади. Ўсимликларни ҳимоя қилиш чора-тадбирларидан ўз вақтида ва самарали фойдаланиш мақсадида жорий ва узоқ муддатга мўлжалланган режалар

06-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 527 marta 0 Batafsil ko'rish

Қовун пашшаси 2000 йиллари биринчилардан Қорақалпоғистон Республикаси, Хоразм вилояти полиз экинлари далаларида учраган бўлса, вақтида мақбул кураш тадбирларининг олиб борилмаслиги туфайли Республикамизнинг барча туманларига тарқалиб катта зарар келтираётганлиги аниқланди. Бугунги кунда Ўзбекистон давлатига қўшни жойлашган Қозоғистон Республикасининг Қизилорда вилоятида катта муаммо бўлаётганлиги

06-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 680 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш: Сўнги йилларда аҳолини юқори сифатли ва арзон озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашга хукуматимиз томонидан катта эътибор берилмоқда. Мева-сабзавот картошка ва узум маҳсулотларини етиштириш майдонларини кенгайтириш ва ҳосилдорликни ошириш бўйича бир қатор чора-тадбирлар белгиланган. Қишлоқ хўжалик экинларини зараркунанда, касаллик ва бегона ўтларга қарши кураш чора-тадбирларини ўз

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 588 marta 0 Batafsil ko'rish

Юртбошимиз таъкидлаганларидек, биз яшаѐтган XXI аср–интеллектуал бойлик ҳукмронлик қиладиган аср. Кимки бу ҳақиқатни ўз вақтида англаб олмаса, интеллектуал билим, интеллектуал бойликка интилиш ҳар қайси миллат ва давлат учун кундалик мазмунига айланмаса, бундай давлат жаҳон тараққиѐти йўлидан четда қолиб кетиши муқаррар. Буни чуқур англаб олган давлат, бундай хулосани чиқарган, халқаро ҳамжамият

27-03-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 605 marta 0 Batafsil ko'rish