» » воситаларини

Кириш. Республикамизни барча вилоятларида боғдорчилик ва узумчиликни жадал ривожлантириш, ҳосилдорлигини кескин ошириш, сифатини яхшилаш, шу йўл билан аҳолини, маҳсулот ишлаб чиқариш корхоналарини сифатли мева, узум маҳсулотлари билан таъминлаш учун имкониятлари мавжуд. Бу имкониятлардан самарали фойдаланиш учун аввало, бутун эътиборни ҳар бир хўжаликдаги мавжуд боғ ва токзорларнинг аҳволини

01-06-2018 Kategoriya:  Mevachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 527 marta 1 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз олимлари қишлоқ хўжалик экинларидаги зарарли организмларнинг чидамлилик ҳолатини енгиб ўтиш учун кимёвий кураш воситаларини биологик воситалар билан уйғунлаштириб қўллаш орқалигина ҳал қилиш мумкинлигига такрор-такрор иқрор бўлишган.

23-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 196 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришга сарфланаётган моддий қийматлар ва меҳнат воситаларини тежамкорлик билан сарфлаш ва бунинг натижасида маҳсулот таннархни арзонлаштириш фермер хўжаликлари фаолиятининг иктисодий самарадорлигини таъминловчи асосий омиллардан бири эканлиги ва таннархни маьлум даражада аник омилларга- озиқлантириш ва наслчилик ишлари даражасига ҳамда боқиш

19-04-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Qoramolchilik Ko'rildi: 310 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Инновациявий фаолликнирағбатлантиришнинг асосий вазифаси бўлиб, рагбатлангиришнинг янги самарали услуб ва воситаларини яратиш ва ривожлантириш ҳисобланади. Шунинг учун ҳам, ишчиларнинг инновациявий фаолиятдаги иштирокини фаоллаштирган ҳолда, уларни инновациявий жараённинг пировард маҳсулотига йўналтира олган воситалар, доимо эътибор марказида бўлади

19-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 172 marta 0 Batafsil ko'rish

Ахборотлаштиришнинг миллий тизимини шакллантиришда, иқти-содиёт ва жамият xаётининг барча соҳаларида замонавий ахборот техно-логияларини, компьютер техникаси ва телекоммуникация воситаларини оммавий равишда жорий этишда ҳамда улардан фойдаланишда, фуқароларнинг ахборотга ортиб бораётган талаб-эхтиёжларини янада тўлиқроқ қондиришда, жаxон ахборот ҳамжамиятига киришда ҳамда жаxон ахборот

14-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 430 marta 0 Batafsil ko'rish