Республикада об-ҳаво иқлим-шароитининг ўзгариб бориши, сув танқислиги сезила бошлаган даврда илмий асосланган, тажрибада синалган, қурғоқчиликка, ҳар хил зараркунанда ва касалликларга чидамли, ҳар бир ҳудудга районлашган, юқори ҳосилли навларни кўпайтиришни тақозо этмоқда. Р.Р.Шредер номли Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти республика ҳудудларининг

29-05-2018 Kategoriya:   / / / Ko'rildi: 669 marta 0 Batafsil ko'rish

ХХ асрнинг I чорагида кечган миллий уйғониш даври ўзбек тарбияшунослик ривожида ҳам сезиларли из қолдирди. Бу даврда фаолият кўрсатган педагогларимиз барча соҳалар қаторида экологик мадания тушунчасига оид фикрлар билдириб ўтишган. Улар бу атамани “ҳусни сиҳат”, “ҳусни ҳайъат” ва “наждат” каби атамалар билан ифодалашган. Бу тушунчалар моҳиятида сиҳат-саломатлик ва поклик маънолари мавжуд. Шу

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 559 marta 0 Batafsil ko'rish

Улуғ ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий ижодини ўрганиш жуда узоқ тарихга эга булиб, унинг илдизлари буюк аллома ҳаёт бўлган ХV асрга бориб тақалади. Ўша даврда Абдурахмон Жомий, Хондамир, Хусайн Войиз Кошифий кабилар Алишер Навоий асарлари хақида ўз қарашларини баён қилган эдилар. Кейинчалик ўтган асрда навоийшунослик илми узининг юксак чўққисига кўтарилди. Бу даврда улкан сўз

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 527 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги даврда экологик жиҳатдан атроф-муҳитни муҳофаза қилиш муаммоси зараркунанда ҳашаротларга қарши кураш усулларини такомиллаштиришни талаб этади. Уйғунлаштирилган кураш тизимида атроф-муҳитга зарарсиз бўлган усуллардан кенг фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Қишлоқ хўжалигининг турли йўналишларида ўсимликларни ҳимоя қилишнинг биологик усулларидан бири зараркунанда ҳашаротларга қарши табиий

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 434 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги даврда барча етиштирилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини жаҳон бозор талабларига жавоб берадиган даражада сифат кўрсаткичларига эга бўлиши тақозо этилади. Бизга маълумки, қишлоқ хўжалиги экинларига зарарли организмлар, яъни зараркунанда, касаллик ва бегона ўтлар катта зарар етказиб, уларни сифатини ва миқдорини кескин пасайтирмоқда.

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 456 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларида учрайдиган елин касалликлари ҳозирги даврда ҳам ечими топилмаган касалликлардан бири ҳисобланади. Унинг асосий сабаблари эса турли омиллар ҳисобланади. Шу омиллардан бири сигирларнинг нотўгри озиқлантириш павариш қилиш ва улардан нотўғри фойдаланиш ҳисобланади.

24-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 787 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги даврда Қорақалпоғистон Республикасида экология муаммоси энг актуал масалаларнинг бири бўлиб қолди. Ўзбекистон Республикаси халқини озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлиқ таъминлаш дастури биринчи навбатда деҳқончиликдан юқори сифатли ҳосил олиш, тупроқ ҳосилдорлигини кўтариш, оз маблағ ишлатиб кўп ҳосил олиш билан туғридан-туғри боғлиқ.

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 404 marta 0 Batafsil ko'rish

Буюк неъмат – истиқлол, жамиятнинг барча жабаxаларида бўлгани сингари, иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқларидан саналган аграр соҳада ҳам туб ўзгаришлар, янгиланишлар жараёнини бошлаб берди. Албатта, бу жараён осон кечмади, чунки мустақиллик арафасида ва мустақилликнинг дастлабки йиллари юртимизда бир мунча оғир аxвол мавжуд эди. Маълумки, собиқ шўролар тузуми исканжасида бўлган даврда Ўзбекистон,

15-04-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 630 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикасида кадрлар тайёрлаш миллий дастури кадрлар тайёрлаш миллий моделини рўйёбга чиқаришни хар томонлама камол топган, жамиятда турмишга мослашган, таълим ва касб-xунар дастурларини онгли равишда танлаш ва кейинчалик пухта ўзлаштириш учун ижтимоий-сиёсий, xуқуқий, психологик-педогогик ва бошқа тарздаги шароитларни яратиш, жамият, давлат олдида ўз жавобгарлигини хис этадиган

14-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 441 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз бозор иқтисодиётига босқичма-босқич ўтаётган хозирги даврда иқтисодиётнинг барча тармоқларида ишлаб чиқарилаётган товарларнинг рақобатбардошлигини ошириш асосий муаммодир. Бу масалани хал этиш ички ва ташқи бозорда Ўзбекистон товарларининг мавқеини оширади ва иқтисодиётда пайдо бўлган барча муаммоларни хал этишга йўл очади.

10-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 443 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2