Ўзбекистон Республикаси суғориладиган ерларида кузги буғдой ҳосилдорлигини 1,5-2 баробар ва дон сифатини бир мунча ошириш зарур. Бу муҳим вазифани муваффақиятли бажариш учун ўғитлардан фойдаланишнинг самарадорлигини оширишда кузда экилган буғдойнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва дон сифатига азотли ўғитларнинг мақбул меъёри ва қўллаш муддатларининг таъсирини аниқлаш ўта долзарб вазифадир.

15-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 247 marta 0 Batafsil ko'rish

2009-2010 йиллардаги дала синовлари натижаларига кўра, комбинациялашган машина агрегати конструкциясининг иккинчи варианти пахтадан бўшаган ғўзапояли далаларда пушталар ҳосил қилиш жараёнини тўлиқ ва агротехник талабларга мос равишда амалга оширади.

01-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 266 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш ва уни сифатини яхшилаш қишлоқ хўжалик экинлари учун агротехник тадбирларини ишлаб чиқариш, дала тажрибалари ўтказиш турли тупроқ-иқлим шароитларида ўгитлар меъёрини, қўллаш муддати ва усулини аниқлаш, иқтисодий самарадорлигини белгилаш. Ўгитлар билан дала тажрибалари - бу ўгитларни қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилига, сифатига ҳамда

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Agronomiya Ko'rildi: 270 marta 0 Batafsil ko'rish

ЎзМЭИда TT3-100SP сабзавотчилик трактори билан агрегатланадиган плуг конструкциясини ишлаб чиқиш ва унинг параметрларини асослаш устида илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда[1].

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 227 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақола Сергели туманида яшовчи аҳолини шаҳсий томорқаларида ва дала ҳовлиларида товуқ, курка, ўрдак ва гозларни боқиб тухум ҳамда гўшт етиштиришни имкони ёритилган. Бу ҳусусиятлар бўйича уларни афзаллиги кўрсатилган ва аҳоли хонадонларида ҳамда дала ҳовлиларида боқиб улардан экологик тоза сифатли маҳсулот олиб оила талабини қондириш ва шунингдек иқтисодиётини ошириш имкониятини

25-04-2018 Kategoriya:  Chorvachilik / Parrandachilik Ko'rildi: 279 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўзанинг ривожланишига ва ҳосилига салбий таъсир кўрсатувчи омиллардан бири зараркунанда хашорат ва каналардир. Ғўзанинг дастлабки ривожланиш босқичларида унга ғўза битлари (шира) ва тамаки трипси катта зарар етказади. Буларнинг  тасирида ғўза ривожланишдан 1015 кун орқада қолади. Ўсимликнинг пастки  ярусларидаги мева шохлари умуман шакилланмайди. Базан ўсиш нуқталари бутунлай нобуд бўлади.

06-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 289 marta 0 Batafsil ko'rish

Жаҳон қишлоқ хўжалигида хусусан картошка навларини етиштиришга алоҳида эътибор берилган. Экиладиган майдонни кўплиги жиҳатдан дунё  бўйича ғалла, ғўзадан кейин  учинчи ўринни  эгаллайди. Картошка туганаги ғалладан кейин иккинчи  нон ҳисоблангани сабабли, сўнги йилларда картошкачиликка катта эътибор берилмоқда. Бу борада Ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 27 июн 274-сонли

05-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Sabzavotchilik Ko'rildi: 285 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза асосий экинлар жумласига кириб, Республикага маълум даражада валюта олиб келади. Ғўза уруғчилиги эса навларни тозалигини сақлаган ҳолда кўпайтиришда асосий манба ҳисобланади. Ғўза селекциясида ирсий ўзгаришлар доирасини кенгайтириш, бирикиш гуруҳини ўзгартириш ва янги нав ҳамда шакллар яратиш мақсадида ўсимликнинг ирсий негизига физик-кимёвий омиллар таъсирида сунъий олинган мутацион

20-10-2017 Kategoriya:  Biotexnologiya / Paxtachilik Ko'rildi: 419 marta 0 Batafsil ko'rish

Республиканинг барча минтақаларининг иқтисодий самарадорлиги гўзадан юқори ҳосил олиш ва унинг сифатига боглиқ. Шунинг учун гўза асосий экинлар жумласига кириб, Республикага маълум даражада валюта олиб келади. Ғўза уругчилиги эса навларни тозалигини сақлаган ҳолда кўпайтиришда асосий манба ҳисобланади.

20-10-2017 Kategoriya:  Agrokimyo / Paxtachilik Ko'rildi: 384 marta 0 Batafsil ko'rish

Республиканинг барча минтақаларининг иқтисодий самарадорлиги гўзадан юқори ҳосил олиш ва унинг сифатига боглиқ. Шунинг учун гўза асосий экинлар жумласига кириб, Республикага маълум даражада валюта олиб келади. Ғўза уругчилиги эса навларни тозалигини сақлаган ҳолда кўпайтиришда асосий манба ҳисобланади.

20-10-2017 Kategoriya:  Agrokimyo / Paxtachilik Ko'rildi: 344 marta 0 Batafsil ko'rish