Соя уруғчилигидаги асосий вазифа энг яхши уруғларни кўпайтириш, уларнинг сифатини яхшилаш ва районлаштирилган навларни энг юқори кондицияга етказишдир. Уруғчилик жараёнида навлар кўпайишига ва уларнинг нав тозалигига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бошқа экинларда бўлганидек, соя уруғчилигида ҳам асосий ҳал қилувчи омил агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга боғлиқ. Бунда албатта

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 406 marta 0 Batafsil ko'rish

Кузги буғдойнинг ўсиш ва ривожланиш жараёни маълум даражада уруғ сифатига боғлиқ. Сифатли уруғлар экилиши уруғларни қисқа муддатлар ичида униб чиқиши ва жадал ўсиб ривожланишини таъминлайди. Уруғ сифатини кузги буғдой навларининг ўсиб, ривожланишига таъсири республикамизда етарлича ўрганилмаган ва бу борадиги маълумотлар кам. Уруғ сифатини дон ҳосилдорлигига ижобий таъсири турли йилларда

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 409 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини оширишда юқори сифатли уруғлар экилиши муҳим ўрин тутади. Сифатли уруғ экилиши энг кам сарф харожат хисобига юқори ва сифатли ҳосил етиштиришни таъминлайди. Сифатли ўруғ экилиши қишлоқ хўжалик экинларининг ўсиш ва ривожланишини таъминлаш билан бир каторда ўсимликда ҳосил элементларининг шаклланиши ва дон ҳосилдорлигига ижобий таъсир этади.

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 384 marta 0 Batafsil ko'rish

Илдиздан ташқари озиқлантириш кузга буғдойда физиологик жараёнларни кечишига ижобий таъсир этади.Илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши, моддалар алмашинуви, фотосинтез ва транспирация жараёнлари жадаллашади. Тажрибада кузги буғдойнинг Крошка нави илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда  даладаги умумий барг сатхи 6.5-13.8 м2/га ортишини  таъминлайди.Натижада

15-05-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 521 marta 0 Batafsil ko'rish

Илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши, моддалар алмашинуви, фотосинтез ва транспирация жараёнлари жадаллашади. Тажрибада кузги буғдойнинг Крошка нави илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда биологик ҳосилнинг 17-51 ц/га ортиши кузатилди. Биологик ҳосилнинг ортиши ўз навбатида дон ҳосили ва сифатини ошишига олиб келади.

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 550 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси суғориладиган ерларида кузги буғдой ҳосилдорлигини 1,5-2 баробар ва дон сифатини бир мунча ошириш зарур. Бу муҳим вазифани муваффақиятли бажариш учун ўғитлардан фойдаланишнинг самарадорлигини оширишда кузда экилган буғдойнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва дон сифатига азотли ўғитларнинг мақбул меъёри ва қўллаш муддатларининг таъсирини аниқлаш ўта долзарб вазифадир.

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 385 marta 0 Batafsil ko'rish

Заравшон водийсининг юқори қисмида жойлашган Ургут тумани далаларидан тамаки ҳосили сентябр ойининг охири ва октябр ойининг бошларида йиғиштириб олинади. Ердан тўғри фойдаланиш мақсадида ушбу майдонларда тамакидан кейин кузги буғдой экилиб парвариш қилинмоқда. Бу туман аҳолисининг дон ва дон маҳсулотларига бўлган талабини қондириш ҳамда суғориладиган ерлардан тўғри фойдаланишда маълум бир асос

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 338 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза ва дон экинлари, жумладан буғдой дунё деҳқончилигида экин майдони ва аҳамияти жиҳатидан биринчи ўринда туради. Ўзбекистонда ҳам кейинги йилларда дон мустақиллигига эришиш баробарида суғориладиган майдонлар ҳисобидан ғўза-ғалла экинлари  майдонлари кенгайтирилди.

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 343 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида бошоқли дон экинларини октябр ойида экиб ўрганилганда донли экинлар орасида энг юқори донли экин тритикале гектаридан - 94.2 центнер дон ҳосили берганлиги қайд этилди.

14-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 445 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида бошоқли дон экинларини октябр ойида экиб ўрганилганда донли экинлар орасида энг юқори донли экин тритикале гектаридан - 94.2 центнер дон ҳосили берганлиги қайд этилди.

14-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 380 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4 5