Ғўза инсоният учун ҳаётий муҳим қишлоқ хўжалик экинларидан биридир, чунки пахтачиликнинг маҳсулоти - тола ва уруғлари ниҳоятда кўп иккиламчи ашёни беради. Ғўза ҳосилдорлигини ошириш жуда мураккаб вазифа бўлиб, уни ҳал этиш учун мажмуий ёндашув талаб этилади. Ушбу экинни етиштириш ареалига қараб бу муаммо турли йўллар билан ҳал қилинади. Ўзбекистон дунё пахтачилигида энг шимолий пахта етиштирувчи

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Seleksiya Ko'rildi: 336 marta 3 Batafsil ko'rish

Жўхори - дунё деҳқончилигида қадимий экинлардан бири ҳисобланади. Жўхори шўрланган ва қурғоқчиликка учраган майдонларда яхши ривожланиш хусусиятига эга бўлиб, ундан қишлоқ хўжалигида экиб, юқори ҳосил олиш мумкин. Инсониятни жадал суратларда ўсиши ва озиқ-овқатга бўлган талабини қондириш мақсадида қишлоқ хўжалик, ген инженерияси, биотехнология, селекция соҳаларидаги олимлар томонидан бир қанча

29-05-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 203 marta 0 Batafsil ko'rish

Хозирга пайтда дунё олимларининг олдида турган вазифа нафакат худуддаги экологик мухутни яхшилаш, балки қишлоқ хўжалигини равожлантириш, суғориладиган майдонларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, юқори ҳосилли шўрга чидамли навларини яратишдан иборат. Шунинг учун буғдой селекциясининг асосий йўналишларидан бири тупроқ шўрланишига чидамли юқори технологик сифатга эга бўлган буғдой навларини

29-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 189 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза ва дон экинлари, жумладан буғдой дунё деҳқончилигида экин майдони ва аҳамияти жиҳатидан биринчи ўринда туради. Ўзбекистонда ҳам кейинги йилларда дон мустақиллигига эришиш баробарида суғориладиган майдонлар ҳисобидан ғўза-ғалла экинлари  майдонлари кенгайтирилди.

15-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 175 marta 0 Batafsil ko'rish

Дунё аҳолисини учинчи минг йилликда 2025 йилда 8,5 млрд кишига 2050 йилда 11 млрд кишига етиши тўғрисидаги башорат ва аҳолини озиқ-овқат, саноатини хом ашёга бўлган талабини ортиб бориши, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни кўпайтиришни янги манбаларини қидиришни муаммо қилиб қўймокда.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 217 marta 0 Batafsil ko'rish

Донли экинл^р ичида буғдой энг кўп тaрқaлгaн в^ araOT^ донли экинл^р хисоблaнaди. Бутун дунё aҳoлисининг к^тт^ қисми буғдой н^нид^н ^o^^a^a^a^^. Буғдой данининг тaркибидa унинг швига экиш шaрoитигa ^a^a^ 10-20% ra^a ^қсил м^дд^си бўтади. Унд^ги ^қсилнинг ҳ^зм бўлиши 95% ни т^шкил қил^ди.

23-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 173 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги замонда бутун дунё бўйлаб паст бўйли (карлик) дарахтлар билан мевали боғларни яратиш русум бўляпти. Табиий бундай боғлар тез ҳосилга кириш билан бир қаторода ҳосиллари анча сифатли бўлиб, серҳосил ва кучли пайвантагда ўсувчи мевали боғлардан анча (2-3 баробар) серҳосил ва унда бажариладиган қатор агротехник тадбирларни (шакл бериш, парваришлаш, ҳосилни териш ва ҳ. к.) бажариш жараёни

19-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 171 marta 0 Batafsil ko'rish

Инсоният яралибдики, ўз фарзанди xақида қайғурмаган, унинг учун елиб-югурмаган, меxр кўрсатмаган ота-она, оила ёки миллат топилмайди. Ҳар қайси замонда, ҳар қандай маконда бўлмасин, доимо фарзандлар ардоқланиб, кўз қорачиғидек авайлаб-асраб келинган. Айниқса, ўзбек халқи ўзининг тантилиги, меҳнатсеварлиги, бағрикенглиги, меxр-оқибатлилиги каби бир қанча xеч кимга ўхшамас фазилатлари қаторида

09-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 656 marta 0 Batafsil ko'rish

Президентимиз асарларини ўқиганимда янги бир асар ижод қилгандай, янги илмлар сирини кашф этгандай, янги бир оламга кириб қолгандай xис этаман ўзимни. Давлатимиз раxбарининг “Амалга ошираётган ислоxатларимизни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини қуриш-`ёруғ келажагимизни қуришимизнинг асосий омилидир”2 номли маърузасини ўқир эканман, бугун бунёдкорлик, ободлик ишларида ҳам,

09-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 166 marta 0 Batafsil ko'rish

Буғдой инсоният томонидан биринчилардан маданийлаштирилган дон экини бўлиб 10000 йилдан ортиқ йиллар мобайнида дунё ахолисининг асосий озиқ овқат хом ашёси сифатида фойдаланиб келинмоқда. Ушбу экин ғалла экинлари ичида энг катта майдонларда экилмоқда ва дунё озиқ-овқат хавфсизлиги таъминловчи энг асосий экин турларидан бири хисобланади. Хозирги кунда бутун дунёда 217 млн гектар майдонда буғдой

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 269 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2