Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 11 085 marta 8 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик корхоналарида маблағларнинг доиравий айланиши ўзига хос хусусиятларга эга. Жумладан, маблағларни ишлаб чиқариш-тижорат циклига сарфлаш вақти билан айланишдаги маблағларнинг қайтиш вақти ўзаро мос келмайди.Бундай хусусиятлар анъанавий молиялаштириш манбалари (ўз манбалари, банк кредитлари ва ш.ў.)дан ташқари манбаларни ҳам жалб қилишни тақозо этмоқда. Фермер хўжаликларида ҳам

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 669 marta 0 Batafsil ko'rish

Инсон ва табиатнинг ўзаро алоқадорлиги, жамият ва табиатнинг ўзаро таъсири инсоният тамаддунининг барча босқичларида, ҳар хил фалсафа мактаблари ва йўналишларининг эътиборини жалб қилиб келган. Экологик хавфсиз барқарор ривожланишни таъминлаш муаммоси  Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек: “Экология ҳозирги замоннинг кенг миқёсдаги кескин ижтимоий муаммоларидан биридир.

22-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 577 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Иқтисодиёт тармоқларини, шу жумладан қишлоқ хўжалигини модернизациялаш, замонавий, ресурстежамкор технологияларни жорий этишни ривожлантириш, мавжуд меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланиш натижасида тармоқларда банд бўлган ортиқча иш кучини бошқа тармоқларга жалб қилиш масалалари ёритилган.

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 571 marta 0 Batafsil ko'rish

Топинамбур тугунакларини ковлаш учун ҳозирги вақтда картошка ковлагич мослаштирилиб ишлатилмоқда. Мавжуд ковлагич тугунаклар жойлашган тупроқ палаҳсасини ковлаб олиб, элеваторда тупроқни сепарация қилиб тугунаклардан ажратади. Тупроқдан ажратилган тугунаклар ер устига ташлаб кетилади. Ишчилар ер устида қолдирилган тугунакларни қўлда териб олишади. Бундай технологиянинг камчилиги сифатида, ерга

07-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 681 marta 0 Batafsil ko'rish