Кириш. Илмий тадқиқот муассасаларида юртимизнинг пахта етиштириш салоҳиятини янада ошириш мақсадида ғўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги борасидаги ишланыаларни тезлаштириш, янги ғўза навларини ҳар хил тупроқ-иқлим шароитига мослаштириш чоралари кўрилмоқда. Бу борада юқори натижаларга эришилиб, серҳосил, иқлим шароитимизга мос, қурғоқчиликка чидамли навларни яратиш иқтисодиётимизнинг кўплаб

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 337 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикада об-ҳаво иқлим-шароитининг ўзгариб бориши, сув танқислиги сезила бошлаган даврда илмий асосланган, тажрибада синалган, қурғоқчиликка, ҳар хил зараркунанда ва касалликларга чидамли, ҳар бир ҳудудга районлашган, юқори ҳосилли навларни кўпайтиришни тақозо этмоқда. Р.Р.Шредер номли Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти республика ҳудудларининг

29-05-2018 Kategoriya:  Mevachilik / Seleksiya / Uzumchilik / Manzarali bog'dorchilik Ko'rildi: 319 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳурматли юртбошимиз И.А. Каримовнинг 2009 йилнинг асосий якунлари ва 2010 йилда Ўзбекистонни ижтимоий – иқисодий ривожлантиришнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар махкамасининг мажлисидаги – “Асосий вазифамиз ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир” мавзусидаги маърузасида: “... Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ўтган йили юзага келган мураккаб иқлим

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 209 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳатлар дончиликни ривожлантириш ва экин майдонларини кенгайтириш, ҳосилдорликни ошириш, тупроқ иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда янги буғдой навларини қисқа муддатда уларнинг агротехникасини ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ва аҳолининг донга бўлган эҳтиёжини ўзимизда етиштирилган ҳосил ҳисобига қондириш амалга оширилган бўлсада, Ўзбекистон Республикаси қаттиқ буғдой

15-05-2018 Kategoriya:  Agronomiya / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 192 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш ва уни сифатини яхшилаш қишлоқ хўжалик экинлари учун агротехник тадбирларини ишлаб чиқариш, дала тажрибалари ўтказиш турли тупроқ-иқлим шароитларида ўгитлар меъёрини, қўллаш муддати ва усулини аниқлаш, иқтисодий самарадорлигини белгилаш. Ўгитлар билан дала тажрибалари - бу ўгитларни қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилига, сифатига ҳамда

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Agronomiya Ko'rildi: 202 marta 0 Batafsil ko'rish

Топинамбур Республикамизда кенг тарқалаётган экин бўлиб, у илмий жиҳатдан яхшилаб ўрганилган ва унинг инсон учун фойдали хоссалари ҳақида етарлича маълумотларга эгамиз. Бу экин тупроқ унумдорлигига ва яхши иқлим шароитига кучили мухтож эмас. Топинамбур Ўзбекистон иқлим шароитига мос келиши ва ўрта шўрланган тупроқларда ҳам яхши хосил бериши аниқланган.

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 198 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда буғдой селекциясида асосий эътибор интенсив технология учун ярокли бўлган буғдой навлари яратишга қаратилмокда. Яратилган навлар - маҳсулдор, ётиб қолишга ўта чидамли ва ўғитга талабчан бўлиши керак. Аммо ҳозир биз ҳосилдорликни 100 ц/ra ва ундан ҳам юқорига кўтариш учун эмас балки ҳар бир минтақа учун алоҳида хусусиятга ва ташқи муҳит шароитига

25-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 168 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон шароитида хориждан келтирилган наслли моллар зоотехникавий баҳолаш, ҳамда уларнинг иссиқ иқлим шароитига мослашиши асослаб берилган.

25-04-2018 Kategoriya:  Qoramolchilik / Zootexniya Ko'rildi: 218 marta 0 Batafsil ko'rish

Пахтачиликда муҳим тадбирлардан бири ўсимликни нормал ўсиб ривожланишини таъминлаш, тупроқ иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда энг мақбул кўчат қалинлиги ва озиқланиш майдонини белгилаш ҳисобланади. Ўсимликни кўчат қалинлигини тўғри белгилаш ўсимликда физиологик жараёнларга, хусусан: фотосинтез, аэрация, транспирация ва модда алмашинув жараёнларига сезиларли таъсир этади. Ўсимликни кўчат

07-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 264 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йиллар давомида ўсимликлар биоценозида антропоген таъсир ва об-ҳаво иқлиминининг кескин ўзгариши қишлоқ хўжалик махсулотларини етиштиришда бир қатор муоммалар туғдирмоқда. Шу билан бирга бир неча турдаги зарарли хашаротлар ривожланиб етиштирилаётган ҳосилнинг миқдори ва сифатига катта салбий таъсир кўрсатмоқда. Уларнинг тур таркиби, ривожланиши ва тарқалиши турли иқлим шароитларида бир

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 220 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2