Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Seleksiya Ko'rildi: 592 marta 1 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон республикасининг тараққиёт давридаги ривожланиш босқичида, илмий соҳада жуда кўплаб кузатув ишлари олиб борилмоқда, бу келажакда аҳолини озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжларини қондириш масаласини ечимини топиш учун йўналтирилган асосий тадбирлардан ҳисобланади. Шу билан бирга қишлоқ хўжалиги ходимлари зиммасига ҳам жуда катта маъсулият юкланган бўлиб, сувсизлик, шўр ва касалликларга чидамли

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 295 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Ғўза - кўп ёқлама (универсал) экин тури бўлиб, ундан саноатнинг кўплаб тармоқларида фойдаланилади. Лекин, асосан бу ўсимлик тўқимачилик саноати учун қимматли хом ашё бўлган толаси учун экилади. Жумладан, Республикамиз Президенти И.А. Каримов [1] ва Вазирлар Махкамаси пахтачиликни ривожлантириш ва унинг рақобатбардошлигини оширишга катта эътибор бериб келмоқда. Бунинг учун пахта заводлари

01-06-2018 Kategoriya:  Mexanizatsiya / Urug'chilik Ko'rildi: 311 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳотларни чуқурлаштириш, фермерлик ҳаракатини қўллаб-қувватлаш, моддий ва молиявий базасини мустаҳкамлаш, уларга янада кенг йўл очиб бериш, бу борада янги имтиёз ва имкониятларни туғдириш, қисқача айтганда, қишлоқда пайдо бўлаётган мулкий муносабатларни, янги ўрта синф вакиллари-мулкдорлар, тадбиркор ва ишбилармонларнинг манфаатларини ҳимоялаш бугунги кунда энг катта

29-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 442 marta 0 Batafsil ko'rish

Мухандислик амалиётининг суюқликлар харакати билан боғлиқ жараёнларда, жумладан сув транспорти воситалари, сув иншоотлари ва қувурлардаги оқимларда ҳамда кўплаб гидроиншоотларда катта салбий оқибатларга олиб келувчи кавитация ходисаси рўй беради. Ушбу ҳодисани баҳолаш гидромеханикага тегишли адабиётларда кавитация сони орқали бажарилади [1, 2, 3, 4]. Кавитация сони маълум бир тезлик билан

22-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mexanizatsiya Ko'rildi: 313 marta 0 Batafsil ko'rish

Материалларга тебранма ҳаракатли (вибрацияли) таъсир кўрсатиб кўчириш ёки ишлов бериш машиналарнинг технологик жараёнларида энг кўп фойдаланиладиган усуллардан бири ҳисобланади [1,2]. Жумладан, тебранма ҳаракат ёрдамида материални горизонтал (1-расм, а, б) ёки кичикроқ қияликда (1-расм, в) ва вертикал йўналишда (1-расм, г) кўчирувчи вибрацияли конвейер кўпинча ишлаб чиқариш цехларида қўлланилиб,

22-05-2018 Kategoriya:  Fizika-matematika / Fizika Ko'rildi: 421 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизда дастлаб бракон яйдоқчисини лаборатория шароитида оммавий кўпайтириш усуллари ЎзР ФА Зоология ва Тошкент қишлоқ хўжалик институтларида ишлаб чиқилган. Бунда паразитнинг хўжайини сифатида унпарвонаси ва катта мум куяси қуртларидан фойдаланилган. Республика ишлаб чиқариш биолабораторияларида бракон фақат катта мум куяси қуртларидагина кўпайтирилади. Шунинг учун ҳам катта мум куяси

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 448 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 11- чақриқ XII сессиясида Аграр масала -қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга, ҳар бир маданий экин туридан олинадиган ҳосилдорликни оширишга катта эътибор берилди. Ҳар бир экиндан олинадиган  ҳосилни кўпайтириш учун тупроқ унумдорлигини ошириш керак. Тупроқ унумдорлигини, экинлардан олинадиган ҳосилдорликни камайиб боришида бегона ўтлар ҳам катта рол ўйнайди.

15-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 340 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси тараққиётининг бозор муносабатларига ўтиш ва жахон инқирози даврида барча етиштирилаётган қишлоқ хўжалик махсулотларини жахон бозор талабларига жавоб берадиган даражада сифат кўрсаткичларига эга бўлишини тақазо этади.  Эндиликда қишлоқ хўжалигининг барча сохаларида ислохотлар ўтказилиб, маҳсулот етиштиришга катта аҳамият берилмоқда. Аҳоли жон бошига етарли миқдорда қишлоқ

15-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 316 marta 0 Batafsil ko'rish

Сабзавоткорлар муҳим озиқ-овқат маҳсулоти ҳисобланиб ғоят фойдали озиқлик, пархезлик ва шифобахшлик ҳусусиятига эгадир. Уларнинг таркибида углеводлар, оқсиллар, аминокислоталар, витаминлар, эфир мойлари, органик кислоталар, калий натрий.фосфор, кальций, темир тузлари ва бошқа моддалар борки, инсон танаввул қилган озиқ овқатларнинг хазм бўлишида катта роль ўйнайди. Сабзавотларнинг ичида пиёз эса

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Sabzavotchilik Ko'rildi: 334 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4 5 6 7 8