Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 11 085 marta 8 Batafsil ko'rish

Республикамиз Президентининг 1997 йил 29 августда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг IX сессиясида сўзлаган нутқи, Ўзбекистонда баркамол авлодни тарбиялаш дастурини яратишда пойдевор бўлди. Нутқда айтилган фикрлар асосида Республикамизда «Таълим тўғрисидаги» қонун ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» қабул қилинди. «Таълим тўғрисидаги» қонун ва «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» жахон

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 660 marta 0 Batafsil ko'rish

Давлат таълим стандартлари талаблари, махсус адабиётлар ташхиси ҳамда махсус фан ўқитувчилари билан суҳбат шуни кўрсатадики, қишлоқ хўжалиги коллежлари ўқувчиларида касбий кўникмаларни шакллантириш жараёнида муайян математик кўникмаларга талаб пайдо бўлади. Шунинг учун коллеж ўқувчиларида математика фанини ўқитишни бошлашданоқ аниқ эга бўладиган касбга йўналтирилиши керак, яъни касбий

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 765 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада реактив қувватни компенсациялаш учун махсус конденсатор батареяларидан фойдаланиш кераклиги кўрсатилган. Юкланиш пасайиши билан сутка мобайнида қўшиладиган конденсаторлар қувватини ўзгартириш тавсия қилинади.

01-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 679 marta 0 Batafsil ko'rish

Уруғчилик-қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг махсус тармоғи бўлиб, асосий вазифаси хўжаликларни юқори сифатли навдор уруғлар билан таъминлашдир. Уруғчилик фани навдор уруғликни кўпайтириш, унинг соф ҳолда бўлишини (нав тозалигини) таъминлаш, навнинг ирсий, хўжалик-биологик белги хусусиятларини барча чоралар билан яхшилаш каби масалаларни ўз ичига олади.

23-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 644 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги қошида 70 га яқин олий ўқув юртлари рўйхатга олинган. Уларнинг ҳар бирида эса мингдан ортиқ талаба ёшлар таxсил олмоқдалар. Бу эса мамлакатимиз ёшларининг келажаги айнан шу даргоxдан бошланиши ва уларнинг ватан тараққиётидаги xиссаси шу ерда шаклланишини инкор этиб бўлмайди. Шундай экан, республикамиздаги барча олий ўқув юртларида таxсил олаётган

15-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 905 marta 0 Batafsil ko'rish

Бозор муносабатлари шароитида олий таълим тизимида мутахассислар тайёрлашда чуқур ўзгаришлар, яъни жаxон стандартларига жавоб бера оладиган мутахассисларни етказиб бериш муҳим масала ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигига эришиб, иқтисодий ва ижтимоий ривожланишнинг ўзига хос йўлини танлаши кадрлар тайёрлаш тузилмаси ва мазмунини қайта ташкил этишни зарур қилиб қўйди. Ҳамда

15-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 619 marta 0 Batafsil ko'rish

Истиқлолнинг дастлабки йилларидан бошлаб олий ва ўрта махсус таълими муассасалари фаолиятида хам бир канча ўзгаришлар киритилди ва республиканинг касб-хунар коллежлари, академик лицейлари ва олий таълим муассасалари битирувчилари учун кулай ва замоновий шарт- шароитлар яратилди. Бунга мисол қилиб, “2014 йилда иш ўринлари ташкил этиш ва аxоли бандлигини таъминлаш дастури тўғрисида”ги Ўзбекистон

15-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 607 marta 0 Batafsil ko'rish

Табиийки мустақилликка эришган ҳар бир халқ ўз тараққиёт йўлини излайди, янги жамият ва давлат бунёд этишнинг ўзига хос андозасини ишлаб чиқишга харакат қилади. Ўзбекистон ўзининг истиқлол ва тараққиёт йўлини танлаб олди, ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантиришга киришди. Миллий xусусиятлар ва анъаналарни инобатга олган xолда фуқаролик жамияти ва демократик xуқуқий давлат қуриш,

14-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 694 marta 0 Batafsil ko'rish

Курашчининг жисмоний тайёргарлиги спорт тренировкасининг мухим таркибий қисмларидан бири ҳисобланади ва жисмоний сифатлар куч, чидамлилик, эгилувчанлик, чаққонлик ва тезкорликни ривожлантиришга қаратилган жараёндир. Жисмоний тайёргарликнинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат: - спортчилар соғлиги даражаси ва улар организми турли тизимларининг функционал имкониятларини ошириш; - жисмоний

09-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 790 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3