» » маҳсулдорлик

Аннотация. Мақолада ипакчилик соҳасида уруг тайёрлаш жараёнида капалаклар вазни, танасининг катта-кичиклиги каби белгиларнинг ўзгарувчанлиги, ирсияти ва бу белгиларнинг серпуштлик ҳамда маҳсулдорлик белгилари билан корреляцион боғланишларни таъсири ҳақида батафсил ёритилган.

23-04-2018 Kategoriya:  Tutchilik / Ipakchilik Ko'rildi: 273 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда чорвачиликни, шу жумладан, қорамолчиликни барқарор ривожлантириш молларни насл ва маҳсулдорлик хусусиятларини яхшилаш эвазига аҳолининг чорвачилик маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

23-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 240 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақолада республикамизнингуч хил минтақасида бугдой навларининг айрим хусусиятлари ўрганилиб,бугдойнинг мосланувчанлиги минтақаларга боглицлигикелтирилган.Сугориладиган ерларда бошоқли дон экинларидан мўл ҳосил олиш учун ҳар бир минтақанинг туроқ иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда навларни районлаштиришда юқори самара беради.Кузги бугдойнинг билогик хусусиятлари ва ҳосил элементларини шаклланиши

20-10-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 679 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза асосий экинлар жумласига кириб, Республикага маълум даражада валюта олиб келади. Ғўза уруғчилиги эса навларни тозалигини сақлаган ҳолда кўпайтиришда асосий манба ҳисобланади. Ғўза селекциясида ирсий ўзгаришлар доирасини кенгайтириш, бирикиш гуруҳини ўзгартириш ва янги нав ҳамда шакллар яратиш мақсадида ўсимликнинг ирсий негизига физик-кимёвий омиллар таъсирида сунъий олинган мутацион

20-10-2017 Kategoriya:  Biotexnologiya / Paxtachilik Ko'rildi: 419 marta 0 Batafsil ko'rish