» » мослаштириш

Кириш. Илмий тадқиқот муассасаларида юртимизнинг пахта етиштириш салоҳиятини янада ошириш мақсадида ғўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги борасидаги ишланыаларни тезлаштириш, янги ғўза навларини ҳар хил тупроқ-иқлим шароитига мослаштириш чоралари кўрилмоқда. Бу борада юқори натижаларга эришилиб, серҳосил, иқлим шароитимизга мос, қурғоқчиликка чидамли навларни яратиш иқтисодиётимизнинг кўплаб

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 337 marta 0 Batafsil ko'rish

Меҳнат бозори ва кадрлар тайѐрлаш тизими орасидаги ўзаро мувофиқликни бошқариш кадрлар тайѐрлашни бошқаришнинг энг муҳим қирраларидан биридир. Шунинг учун мустақиллик йилларидан то хозиргача республикамиз илмий ва амалйѐт сохасида кадрлар тайѐрлаш ҳамда мехнат бозорининг касбий таркибини методологик жихатдан мослаштириш масаласи очиқлигича қолмоқда. Тадқиқот натижалари бизга шу мувофикликни

30-03-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot nazariyasi / Sotsiologiya Ko'rildi: 276 marta 0 Batafsil ko'rish