Кириш. Илмий тадқиқот муассасаларида юртимизнинг пахта етиштириш салоҳиятини янада ошириш мақсадида ғўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги борасидаги ишланыаларни тезлаштириш, янги ғўза навларини ҳар хил тупроқ-иқлим шароитига мослаштириш чоралари кўрилмоқда. Бу борада юқори натижаларга эришилиб, серҳосил, иқлим шароитимизга мос, қурғоқчиликка чидамли навларни яратиш иқтисодиётимизнинг кўплаб

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 337 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва моллар кўпайтиришни рағбатлантиришни кучайтириш ҳамда чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» (Тошкент шаҳри, 2008 йил 21 апрель) карорига биноан чорва экинларини кўпайтириш ва илмий асосда экиш кераклиги кўрсатиб ўтилган. Ушбу қарорга мос равишда

01-06-2018 Kategoriya:  Sabzavotchilik / Seleksiya / Urug'chilik Ko'rildi: 354 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотларни босқичма-босқич амалга оширилиши ва иқтисодиётнинг эркинлаштирилиши барча хўжалик юритувчи субъектларнинг бозор талаблари асосида фаолият кўрсатишини таъминлайдиган эркин иқтисодий маконни вужудга келтирмоқда. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш учун янги техника ва

29-05-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 290 marta 1 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик корхоналарида маблағларнинг доиравий айланиши ўзига хос хусусиятларга эга. Жумладан, маблағларни ишлаб чиқариш-тижорат циклига сарфлаш вақти билан айланишдаги маблағларнинг қайтиш вақти ўзаро мос келмайди.Бундай хусусиятлар анъанавий молиялаштириш манбалари (ўз манбалари, банк кредитлари ва ш.ў.)дан ташқари манбаларни ҳам жалб қилишни тақозо этмоқда. Фермер хўжаликларида ҳам

29-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Moliya va kredit Ko'rildi: 201 marta 0 Batafsil ko'rish

Жаҳон иқтисодий тизимида ўзининг мустаҳкам ўрнини эгаллаш йўлида ривожланаётган Ўзбекистон давлати олдида турган муҳим стратегик йўналишларидан бири бозор инфратузилмасини шакллантириш ва унинг муассасалари фаолиятини такомиллаштиришдан иборат. Зеро, бозор инфратузилмаси ишлаб чиқарувчи, хизмат кўрсатувчи ва истеъмолчилар ўртасида кенг миқёсда содир бўладиган ўзаро муносабатларни

29-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 213 marta 0 Batafsil ko'rish

Шоли кўчатини асосий экин сифатида экишда муҳим агротехник тадбирлардан бири ерни сифатли қилиб тайёрлашдан иборат. Ерга ишлов беришдан мақсад унинг физик хассасини яхшилаш, органик моддаларнинг минераллашиши учун қулай шароит яратиш ва бегона ўтларни йўқотишдан иборат. Ерларни кузда ҳайдаш тупроқда ҳаво алмашишини яхшилайди, бу эса оксидланиш жараёнини ва тупроқдаги органик моддаларнинг

22-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 222 marta 0 Batafsil ko'rish

Инсон ва табиатнинг ўзаро алоқадорлиги, жамият ва табиатнинг ўзаро таъсири инсоният тамаддунининг барча босқичларида, ҳар хил фалсафа мактаблари ва йўналишларининг эътиборини жалб қилиб келган. Экологик хавфсиз барқарор ривожланишни таъминлаш муаммоси  Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек: “Экология ҳозирги замоннинг кенг миқёсдаги кескин ижтимоий муаммоларидан биридир.

22-05-2018 Kategoriya:  Audit / Ekologiya Ko'rildi: 187 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Оч тусли бўз тупроқлар шароитида гўзанинг истиқболли «Бухоро-102» навини шўрланмаган далада азот-160, фосфор-100, калий-70 кг/га меъёрда икки теримда ўртача 39,0 ц/га; азот-190, фосфор-130, калий-90 кг/га меъёрда-40,0 ц/га; азот-220, фосфор-160, калий-110 кг/га меъёрда-41,7 ц/га; кучсиз шўрланган далада юқоридагиларга мос ҳолда 31,7; 32,1 ва 33,6 ц/га; ўртача шўрланган далада 34,2;

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 164 marta 0 Batafsil ko'rish

2009-2010 йиллардаги дала синовлари натижаларига кўра, комбинациялашган машина агрегати конструкциясининг иккинчи варианти пахтадан бўшаган ғўзапояли далаларда пушталар ҳосил қилиш жараёнини тўлиқ ва агротехник талабларга мос равишда амалга оширади.

01-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 211 marta 0 Batafsil ko'rish

Топинамбур Республикамизда кенг тарқалаётган экин бўлиб, у илмий жиҳатдан яхшилаб ўрганилган ва унинг инсон учун фойдали хоссалари ҳақида етарлича маълумотларга эгамиз. Бу экин тупроқ унумдорлигига ва яхши иқлим шароитига кучили мухтож эмас. Топинамбур Ўзбекистон иқлим шароитига мос келиши ва ўрта шўрланган тупроқларда ҳам яхши хосил бериши аниқланган.

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 198 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2