Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 11 083 marta 8 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳатлар дончиликни ривожлантириш ва экин майдонларини кенгайтириш, ҳосилдорликни ошириш, тупроқ иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда янги буғдой навларини қисқа муддатда уларнинг агротехникасини ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ва аҳолининг донга бўлган эҳтиёжини ўзимизда етиштирилган ҳосил ҳисобига қондириш амалга оширилган бўлсада, Ўзбекистон Республикаси қаттиқ буғдой

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 587 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Узумнинг Ризамат навидан юқори ва бир меъёрда ҳосил олиш учун кузда ток туплари кесилганда гектарига 50 минг новда ва 32 минг тагача ҳосилли новда қолдириш керак. Фазанинг бошланишини жадаллаштириш учун эрта муддатда вегетатив сугориш ўтказиш зарур. Бунда агротехник тадбирларни ўтказилиши ҳосилдорликни 31 % га ошишини таъминлайди.

10-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 268 marta 0 Batafsil ko'rish

Маккажўхори муҳим дон ва ем-хашак экини ҳисобланиб, ундан олинадиган маҳсулотларга талаб доимо юқоридир. Шу сабабли ҳам бу экин Ўзбекистонда кўплаб етиштирилади. Маккажўхори етиштиришда энг асосий вазифалардан бири уни нобудгарчиликларсиз қисқа муддатда йигиштириб олиш ҳисобланади. Бунга эса фақатгина уни техника воситалари орқали йигиштириш билангина эришиш мумкин.

01-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 546 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ҳар хил меъёр ва муддатда киритилган минерал ўгитларнинг тупроқдаги озуқа элементларининг ўзгариш динамикасига таъсири ва кузги буғдойнинг ҳосилига таъсири ўрганилганлиги келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 458 marta 0 Batafsil ko'rish

Ризамат - ўрта муддатда пишадиган истиқболли хўраки нав. Тошкент шароитида мазкур навдан юқори кондицион ҳосил олиш учун нав агротехникасини ишлаб чиқиш мақсадида Қибрай хўжалигида тадқиқотлар олиб борилди. Нам тўпловчи ва вегетацион суғориш билан биргаликдаги нам тўпловчи суғориш фонида тупларни ҳосил новдалари билан ҳар хил юклашга навнинг реакциясини ўрганиш мазкур тадқиқотнинг бир қисми

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 821 marta 0 Batafsil ko'rish