Ўсимликларни зараркунанда ҳашаротлардан ҳимоя қилишда биологик усулни қўллаш муҳим аҳамият касб этиб, бунинг оқибатида кимёвий кураш хажмлари қисқаради, атроф - муҳит мусаффолиги сақланиб, табиатда экологик мувозанат турғунлигига эришилади. 

06-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 367 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўсимликларни зараркунанда ҳашаротлардан ҳимоя қилишда биологик усулни қўллаш муҳим аҳамият касб этиб, бунинг оқибатида кимёвий кураш хажмлари қисқаради, атроф - муҳит мусаффолиги сақланиб, табиатда экологик мувозанат турғунлигига эришилади.  Шунинг учун ҳам биз  энтомофагларнинг яшовчанлигига гуллар нектари билан қўшимча озиқланишнинг таъсирини ўрганиш мақсадида тадқиқотлар олиб бордик.

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 272 marta 0 Batafsil ko'rish

Бегона ўтларга қарши кураш ва бошқа агротехник тадбирлардан асосий мақсад тупроқ унумдорлигини ошириш йўли билан экинлардан мўл ва сифатли ҳосил олиш назарда тутилади. Шунинг учун ҳам ғалла алмашлаб экишда бегона ўтларга қарши кураш жараёнида тупроқ унумдорлигини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Чунки бегона ўтлар экинлар ҳосилини кескин камайтириб юбориши билан бирга тупроқ унумдорлигига ҳам

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 802 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалиги экинларини мутацион ўзгартиришнинг соя каби тор генетик базасига эга экинларда такомиллаштириш самарали ҳамда экинларни яхшилаш учун муҳим қўшимча ёндашув ҳисобланади. Изланишлар асосида соянинг Ген-1 тизмасининг уруғларига гамма (γ)  ва бетта (β)  нурлар билан ишлов берилиб, уларнинг таъсири ўрганилди. Ўсимлик бўйи белгисиниг юқори бўлишида гамма нурининг қарши таъсирга эга

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 415 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, соя ўсимлигида бўғин сони ҳамда бўғин узунлиги бошқа белгиларига ўзаро боғлиқлиги сабабли муҳим кўрсаткичлардан ҳисобланади. Изланишлар  соянинг Ген-1 тизмаси уруғларига гамма ва бетта нурлар билан ишлов берилиб, уларнинг ўсимлик бўғин сони ва бўғин узунлигига таъсирини ўрганишга қаратилди. Гамма ҳамда бетта нурларнинг фарқли миқдорида кўрсатгичларга турлича таъсири кузатилди.

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 394 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда етакчи экинлардан ҳисобланган ғўза нафақат толаси, балки чигитидан олинадиган оқсил ва мойидан озиқ-овқат саноати ва чорвачиликда фойдаланиш борасида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Маълумки тола экспорти бўйича Республикамиз жаҳонда етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Айниқса, мустақиллик йилларида тезпишар, серҳосил, касалликларга, ҳашаротларга ва ташқи шароитнинг стресс омилларига

05-04-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 410 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигида ислоҳотларни амалга оширишда Республикамизнинг суғориладиган ерларида фермер хўжаликлар шу жумладан, чорвачилик йўналишидаги кўплаб фермер хўжаликлари тузилди. Республикамизнинг барча ҳудудларида чорва моллари учун омухта ем (шелуха, шрот ва бошқалар) сотиш шаҳобчалари ташкил этилган. Бу эса шахсий, деҳқон ва фермер хўжаликларидаги чорва молларини кучли озуқаларга бўлган

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 428 marta 0 Batafsil ko'rish

Сабзавот маҳсулотлари инсон ҳаётида катта аҳамиятга эга бўлиб, озиқ-овқат рационида муҳим ўрин тутади. Сабзавот экинлари ўсув даврида ҳар хил касалликлар ва зараркунанда ҳашаротлар таъсирида, ҳосилнинг анча қисми нобуд бўлади ва сифати кескин пасаяди. Ҳимоя чоралари ва бошқа тадбирларни мунтазам қўлламаслик натижасида сабзавот экинларига касалликлар ва зараркунанда ҳашаротлар катта зарар

05-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 439 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза ва ғалла алмашлаб экиш тизимида зараркунандаларни кўпайиб ва тарқалиш манбаларини шаклланиши ва бу тизимда бўлаётган биоценотик ўзгаришлар кўпчиликни қизиқтиради. Бегонада ўтлардан зараркунандаларни тарқалишини олдини олиш ва фойдали ҳашаротларни сақлаб қолиш учун ундаги турлар таркибини ҳамда уларнинг мувозанатини сақлаб қолиш йўлларини ўрганиш муҳим ахамият касб этади.

04-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 460 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик экинларидан сифатли мўл ҳосил олишнинг муҳим омилларидан бири экин майдонларини зараркунанда, касаллик ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш ҳисобланади. Кўп йиллик деҳқончилик тажрибасидан маълумки, зараркунанда ҳашарот ва каналар, касалликлар ва бегона ўтлар таъсирида ҳар йили ҳосилнинг 25-30 фоизи йўқотилади. Маданий экин майдонларида юзлаб зарарли организмлар ҳаёт кечирсада, уларнинг

04-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 790 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9