Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Urug'chilik Ko'rildi: 362 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада картошка ўсимлигидаги зарпечакларни йўқотишда Трефлурекс гербицидининг самарадорлиги ҳақида маълумотлар келтирилган. Трефлурекс гербициди 3 л/га меъёрда экишдан олдин сепилиб тупроққа аралаштирилганда зарпечакни 83,5-89,5% камайтириб, назорат вариантига нисбатан картошка ҳосилини 54,8 ц/га кўп бўлишини таъминлайди.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mahsulotlarini qayta ishlash / Sabzavotchilik Ko'rildi: 264 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кузги бугдойни сугориш техникаси элементларини ўрганиш жараёнида тажрибада олинган дон ҳосилдорлиги таҳлил қилиб чиқилди. Тажриба бўйича энг юқори дон ҳосилдорлиги типик бўз тупроқлар шароитида эгат узунлигини 90 м ва ҳар бир эгатга 0,30 л/сек сув берилган вариантда олинди.Бунда ҳосилдорлик 51 ц/га ни, ва назорат вариантда бу курсатгич 40,4 ц/га ни ташкил қилди.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 276 marta 0 Batafsil ko'rish

Зараркунанда ҳашаротларни ўрганиш мобайнида уларнинг табиатдаги миқдорини камайтиришда муҳим аҳамиятга эга бўлган энтомофагларини ҳам ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Зеро, энтомофагларнинг табиий шароитда зараркунандалар миқдорини назорат қилишдаги аҳамияти беқиёсдир. Улар ўз имкониятларига яраша, фаоллик даражасига қараб, зараркунандаларнинг миқдорини тартибга солиб туришда муҳим аҳамиятга эга.

25-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 240 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларида учрайдиган елин касалликлари ҳозирги даврда ҳам ечими топилмаган касалликлардан бири ҳисобланади. Унинг асосий сабаблари эса турли омиллар ҳисобланади. Шу омиллардан бири сигирларнинг нотўгри озиқлантириш павариш қилиш ва улардан нотўғри фойдаланиш ҳисобланади.

24-04-2018 Kategoriya:  Chorvachilik / Qoramolchilik Ko'rildi: 427 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза асосий экинлар жумласига кириб, Республикага маълум даражада валюта олиб келади. Ғўза уруғчилиги эса навларни тозалигини сақлаган ҳолда кўпайтиришда асосий манба ҳисобланади. Ғўза селекциясида ирсий ўзгаришлар доирасини кенгайтириш, бирикиш гуруҳини ўзгартириш ва янги нав ҳамда шакллар яратиш мақсадида ўсимликнинг ирсий негизига физик-кимёвий омиллар таъсирида сунъий олинган мутацион

20-10-2017 Kategoriya:  Biotexnologiya / Paxtachilik Ko'rildi: 419 marta 0 Batafsil ko'rish