Мой олиш учун етиштирилаётган ер ёнғоқ ў^имлигидан мўл ҳосил олишнинг асосий омилларидан бири ўсимликнинг сувга бўлган талабига қараб уни сув билан етарли даражада таьминланишидир. Ер ёнғоқ ўсимлигининг сув билан етарли таьминланыаганда унда бўладиган физиологик жараёнлар бузилади, натижада ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши секинлашиб туганак тўплаши камаяди. Аксинча сув билан таьминлаш керагидан

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 303 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз мустақилликка эришган дастлабки йилларидан бошлаб республика чорвачилик тармоғида бозор муносабатларини жорий этишга қаратилган кенг кўламдаги иқтисодий ислоҳотлар амалга оширилиб келинди. Натижада тармоқда хўжалик юритиш ва ишлаб чиқаришни ташкил қилишнинг иқтисодий, ташкилий ва ҳуқуқий шарт-шароитлари тубдан ўзгариб, бозор муносабатларига асосланган янги тизим шаклланди.

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 772 marta 0 Batafsil ko'rish

БуДунё амалиётида қишлоқ хўжалик суғуртаси қишлоқ хўжалик маҳсулоти ишлаб чиқарувчиларини турли қалтисликлардан, кўзда тутилмаган харажатлардан ҳимоя қилувчи энг асосий кафолат ҳисобланади.  билан мамлакат иқтисодиёти аграр секторининг барқарорлиги ва экспорт қилинувчи маҳсулотлар ишончлилиги таьминланади, пировард натижада миллий иқтисодиётнинг ривожланишига ижобий таъсир кўрсатилади.

16-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 873 marta 0 Batafsil ko'rish

Илдиздан ташқари озиқлантириш кузга буғдойда физиологик жараёнларни кечишига ижобий таъсир этади.Илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши, моддалар алмашинуви, фотосинтез ва транспирация жараёнлари жадаллашади. Тажрибада кузги буғдойнинг Крошка нави илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда  даладаги умумий барг сатхи 6.5-13.8 м2/га ортишини  таъминлайди.Натижада

15-05-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 997 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маълумки, кейинги йилларда пахта тайёрлаш пунктларига топширилаётган пахталар ифлослиги белгиланган стандарт меъёридан бирмунча юқори бўлиши кузатилмоқда. Бу эса пахтани сақлаш даврида намлигининг ошишига ва натижада кўплаб миқдорда сифатли маҳсулотнинг ёмонлашувига сабаб бўлмоқда. Бундай ғарамларда сақланган пахта ва ундаги толанинг сифати, чигитдан ёғ чиқиши ва уругликларнинг

14-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 619 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Қиялик ерларни суғорганда эгатларга таралган сув тезлиги ошиши натижасида тупроқнинг устки унумдор майда заррачали қисмини оқизиб, емириб кетади. Тупроқ билан бирга унинг таркибидаги барча макро ва микро озиқа моддалар ҳам ювилиб кетади. Натижада қиялик ерларда унумдорлиги ва бошка ҳусусиятлари хар хил бўлган тупроқлар пайдо бўлади. Мақолада ирригация эрозиясининг сугориладиган бўз

04-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 702 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз дехқонлари томонидан йилига қариб 3.5 млн тоннага яқин пахта хом ашёсидан олинадиган иккиламчи махсулотлар (пахта толаси, чигити, момиқ , пух ,линт ва бошқалар) сифат даражаси қанча юқори бўлса соха ва мамлакатимиз иқтисодиёти юксалишга шунча кўп хисса қўшади. 2010 йилда республикамизда 3 млн 380 минг тонна пахта хомашёси тайёрланди. Шундан 5 - 6 фоизи 4-5- навларни ташкил қилса,

26-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 724 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз мустақилликка эришгандан сўнг 20 йил давомида сабзавотчиликни ривожлантиришда кескин бурилиш ясалди. Хукуматимиз ташаббуси билан сабзавотчилик фермер хўжаликлар ташкил торди. Натижада сабзавотчиликдан олинадиган ҳосил салмоғи йил сайин сезиларли даражада ошиб бормокда.

26-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 467 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада агросаноат мажмуаси ривожланишининг интенсив йўллари, ҳамда бу борада олиб борилган ислоҳотлар ва уларнинг натижалари ҳақида қисқача ёритиб берилган. Шунингдек, фан-теҳника тараққиётини жадаллаштириш ва натижада интенсив ривожланишга эришиш ҳақида сўз юритилган.

19-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 646 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу илмий мақолада Ўзбекистон шароитида асаларичилик тармогини истиқболли ривожлантириш йўналишлари, асалари маҳсулотларининг саноат учун иккиламчи хом-ашё сифатида қўлланилиши ва аҳамияти, бу тармоқ ривожланиши натижасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш самарадорлигини ошиши ва натижада аҳоли бандлиги ҳамда даромадининг ошиши масалаларига эътибор қаратилган.

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 660 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2