» » натижасида

Марказий Осиёда жойлашган мамлакатимиз пахта етиштирувчи давлатлар ичида энг шимолий ҳудудлардан бири бўлгани сабабли, бизнинг шароитимизда эртапишар навлар яратиш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолаверади. Тезпишарлик - ҳосил ҳажмини, пахта хом-ашёси ва толанинг сифатини, машина теримини самарадорлигини белгиловчи қимматли хўжалик белгиларидан биридир.

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 267 marta 0 Batafsil ko'rish

Аграр иқтисодий мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятини таъминловчи сохалардан бири сифатида қишлоқ ҳўжалиги аҳоли истеъмоли учун  бирламчи маҳсулот етиштириб берувчи, саноатнинг ишлаб чиқариш барқарорлигини таъминлашда хом-ашё етказиб берувчи соха сифатида эътироф этилади. Қишлоқ ҳўжалигини шакллантириш натижасида мамлакатни истеъмол товарлари билан таъминлаш ҳамда соха билан боғлиқ саноат

29-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 312 marta 0 Batafsil ko'rish

        Молларни тўлақийматли тенглаштирилган рационлар бўйича озиқлантириш уларнинг тўйимли ва биологик актив моддалар билан тўлиқ таъминлаш натижасида генетик салоҳиятининг руёбга чиқиши натижасида сигирларнинг юқори сут маҳсулдорлиги таъминланади.             Афсуски, кўпчилик наслчилик фермер хўжаликларида сигирлар рациони типи, тўйимлилиги билан улар эҳтиёжларини қондирмаслиги натижасида

22-05-2018 Kategoriya:  Qoramolchilik / Zootexniya Ko'rildi: 418 marta 0 Batafsil ko'rish

  Паррандачилик республика ҳукуматининг соҳани ривожлантириш бўйича сайъи-ҳаракатлари натижасида турли тоифадаги хўжаликларда паррандалар маҳсулдорлиги ортиб, сифати яҳшиланиб бормоқда. Бу борада паррандачилик учун зарур наслдор тухум ва бир суткалик жўжаларни, емни бойитиш учун зарур озуқа қўшимчаларини импорт қилишдаги берилган имтиёзлар соҳани ривожланиши ва самарадорлигига ижобий таъсир

22-05-2018 Kategoriya:  Chorvachilik / Parrandachilik Ko'rildi: 291 marta 0 Batafsil ko'rish

Ипак қуртини бактериоз касаллигини кўпчилик бактериялар келтириб чиқариши мумкин. Ҳар қандай сапрафит бактериялар ҳам тўғри, агротехник қоидаларига риоя қилинмаслиги натижасида паразитлик ҳолатига ўтиб ҳам чириш касаллигини қўзғатиши мумкин. Бизга маълумки тут ипак қуртини боқиш жараёнида турли хил эколо­гик омилларнинг жумладан, боқиш жараёнида қуртхона­ларнинг ўта ифлослиги, бактерияларнинг

22-05-2018 Kategoriya:  Mikrobiologiya / Tutchilik Ko'rildi: 262 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалиги техникаларининг истиқболли имкониятлари улардан тўғри фойдаланишни ташкил этиш орқали шаклланиб, бу биринчи навбатда унга сервис хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш даражасига боғлиқдир. Машиналар шундай хусусиятга эгаки, улар ишлатилиши натижасида эксплуатация қилиш қобилиятини қисман йўқотиб боради. Шу сабабли қишлоқ хўжалиги трактор ва машинасозлигини ривожлантириш билан биргаликда шу

22-05-2018 Kategoriya:  Mexanizatsiya / Texnika Ko'rildi: 422 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда хўраки-майизбоп ва кишмишбоп узумларнинг сортименти кўп ва турли-тумандир. Бу алоҳида хўжалик аҳамиятига эга навлар бўлиб, кишилар уларни узоқ вақт селекция қилиш ва сунъий танлаш йўли билан яратганлар. Ўзбекистон узумларининг дастлабки хўраки ва кишмиш-майизбоп сортиментлари асосан халқ селекцияси натижасида вужудга келган. Уларнинг энг яхши намуналари ҳозирги кунгача сақланган ва

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Uzumchilik Ko'rildi: 427 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада фермер хўжаликлари рақобатбардошлигига таъсир этувчи омиллар таҳлили натижасида корхона ўз фаолиятидаги ҳамда рақобатчиларининг ишидаги кучли ва ожиз томонларини аниқлашдан иборат бўлиб, бу биринчидан рақобатнинг энг кескин шаклларидан қочиш учун, иккинчидан эса ўзининг устунликлари варақобатчисининг ожизликларидан фойдаланиб қолиш учун имкон яратади.

15-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Iqtisodiy tahlil Ko'rildi: 329 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада консерва корхоналари чиқиндларини қайта ишлаб уларда янги турдаги маҳсулот ишлаб чиқариш ўрганилган. Изланишлар натижасида помидор консерва маҳсулотлар чиқиндилардан сифатли помидор ёги ишлаб чиқилиб шу ёгни кимёвий кўрсаткичлари аниқланди. Томат ёги витаминга бой бўлганлиги учун парфюмерия саноати ҳамда пархез таомлар тайёрлашда ишлатиш ҳам тавсия этилади.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 262 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Қиялик ерларни суғорганда эгатларга таралган сув тезлиги ошиши натижасида тупроқнинг устки унумдор майда заррачали қисмини оқизиб, емириб кетади. Тупроқ билан бирга унинг таркибидаги барча макро ва микро озиқа моддалар ҳам ювилиб кетади. Натижада қиялик ерларда унумдорлиги ва бошка ҳусусиятлари хар хил бўлган тупроқлар пайдо бўлади. Мақолада ирригация эрозиясининг сугориладиган бўз

04-05-2018 Kategoriya:  Suv xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 332 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4