Соя уруғчилигидаги асосий вазифа энг яхши уруғларни кўпайтириш, уларнинг сифатини яхшилаш ва районлаштирилган навларни энг юқори кондицияга етказишдир. Уруғчилик жараёнида навлар кўпайишига ва уларнинг нав тозалигига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бошқа экинларда бўлганидек, соя уруғчилигида ҳам асосий ҳал қилувчи омил агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга боғлиқ. Бунда албатта

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 406 marta 0 Batafsil ko'rish

Сигирларнинг сут маҳсулдорлиги уларнинг зоти, зотдорлиги, ёши, биринчи қочириш ёши, лактация даврида озиқлантириш, сақлаш, соғиш ва бошқа омилларга боғлиқ. Уларнинг ичида энг асосийси озиқлантириш бўлиб, сигирлар сут маҳсулдорлигининг 60 % шу омилга боғлиқ бўлиб, унинг таъсирида сигирларнинг ирсий имкониятлари рўёбга чиқади. Фақат тўла қийматли, тенглаштирилган рационлар сигирларнинг тўйимли ва

22-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 541 marta 0 Batafsil ko'rish

        Молларни тўлақийматли тенглаштирилган рационлар бўйича озиқлантириш уларнинг тўйимли ва биологик актив моддалар билан тўлиқ таъминлаш натижасида генетик салоҳиятининг руёбга чиқиши натижасида сигирларнинг юқори сут маҳсулдорлиги таъминланади.             Афсуски, кўпчилик наслчилик фермер хўжаликларида сигирлар рациони типи, тўйимлилиги билан улар эҳтиёжларини қондирмаслиги натижасида

22-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 557 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, сигирларнинг сут махсулдорлиги  кўплаб олимларга, шу жумладан уларнинг тана тузилиши хилига ҳам боғлиқ. Биз ушбу боғлиқликни ўрганиш мақсадида Тошкент вилояти Қибрай туманидаги “Шалола - наслли мол тайёрлаш” тажриба участкасида турли тана тузилиши хилларига эга III  ва ундан юқори лактациялардаги қора-ола зотли I бўғиндаги голштинлаштирилган сигирларнинг сут махсулдорлигини ўргандик.

22-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 367 marta 0 Batafsil ko'rish

Сигирларни озиқлантириш уларнинг сут маҳсулдорлигини таъминлашда аниқловчи ўринни эгаллайди, ёки сигирлар сут маҳсулдорлигининг 60% озиқлантиришга, 30% генотипига ва 10% сақлаш усулига боғлиқдир. Шунинг учун барча хўжаликларда бу муаммолар муаммоси ҳисобланади. Чунки кўпчилик, хўжаликларда етарли даражада озиқа заҳираларининг бўлмаслиги бу ишни ўз меъёрида амалга оширишга йўл бермайди.

22-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 365 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизда дастлаб бракон яйдоқчисини лаборатория шароитида оммавий кўпайтириш усуллари ЎзР ФА Зоология ва Тошкент қишлоқ хўжалик институтларида ишлаб чиқилган. Бунда паразитнинг хўжайини сифатида унпарвонаси ва катта мум куяси қуртларидан фойдаланилган. Республика ишлаб чиқариш биолабораторияларида бракон фақат катта мум куяси қуртларидагина кўпайтирилади. Шунинг учун ҳам катта мум куяси

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 577 marta 0 Batafsil ko'rish

Илдиздан ташқари озиқлантириш кузга буғдойда физиологик жараёнларни кечишига ижобий таъсир этади.Илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши, моддалар алмашинуви, фотосинтез ва транспирация жараёнлари жадаллашади. Тажрибада кузги буғдойнинг Крошка нави илдиздан ташқари озиқлантирилган шароитда  даладаги умумий барг сатхи 6.5-13.8 м2/га ортишини  таъминлайди.Натижада

15-05-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 521 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пахтачиликнинг интенсив технологияларини тугри қўллаш ва жорий этиш, пахта ҳосилдорлигини ошириш имкониятлари ёзилган. Бунда ғўзани илдиздан ташқари озиқлантириш яъни, баргдан озиқлантиришда суюқ азотли ўғитнинг карбомид-амидли аралашмалари (КАС) дан фойдаланилиб, КАС суюқўгитини ғўзани 2-3 чин барг чиқариш, шоналаш ва гуллаш фазаларида 40 л/га қўлланилганда ҳосил органларини

04-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 428 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси аҳолисининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда паррандачилик соҳасининг аҳамияти ниҳоятда каттадир. Чунки, чорвачиликни энг тез етилувчи соҳаси паррандачилик ҳисобланади. Тухум йўналишдаги товуқларда 150-160 кунлик ёшида тухум олиш, гўшт йўналишдаги товуқларда эса 42 кунлигида сўйим вазнига етиш имкониятлари мавжуд. Бройлер жўжаларининг кунлик ўсиш вазни

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 619 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тут барги ипак қурти учун ягона озуқа манбаи бўлиб, ипак қуртини ривожланиши учун зарур бўлган моддаларни шундан олади. Озуқани яхши ейилиши ипак қуртини ёшига, баргни пишганлигшига, кимёвий таркибига ва айниқса, ундаги сувни миқдорига боглиқдир. Тажриба асосида ипак қуртини ёшлари бўйича барг ейиш давомийлигини, яъни қанча вақт давомида узлуксиз рвқатланиши ва қанча вақт дам олиши

25-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 376 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2