Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 11 085 marta 8 Batafsil ko'rish

Ғўза инсоният учун ҳаётий муҳим қишлоқ хўжалик экинларидан биридир, чунки пахтачиликнинг маҳсулоти - тола ва уруғлари ниҳоятда кўп иккиламчи ашёни беради. Ғўза ҳосилдорлигини ошириш жуда мураккаб вазифа бўлиб, уни ҳал этиш учун мажмуий ёндашув талаб этилади. Ушбу экинни етиштириш ареалига қараб бу муаммо турли йўллар билан ҳал қилинади. Ўзбекистон дунё пахтачилигида энг шимолий пахта етиштирувчи

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 276 marta 0 Batafsil ko'rish

Бозор иқтисодиёти шароитида ҳар бир хўжалик юритувчи субъектнинг самарали фаолият кўрсатиши ва рақобатбардошлиги кўп жиҳатдан ҳисоб ахборотларининг халқаро тан олинган тамойилларига жавоб беришига боғлиқ. Бизнинг фикримизча,ушбу тамойиллар талабларини қондириш учун бухгалтерия ҳисобини халқаро ва миллий стандартлар асосида корхона хусусиятларини ҳсобга олган ҳолда ёндашиш мақсадга мувофиқ.

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 784 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси суғориладиган ерларида кузги буғдой ҳосилдорлигини 1,5-2 баробар ва дон сифатини бир мунча ошириш зарур. Бу муҳим вазифани муваффақиятли бажариш учун ўғитлардан фойдаланишнинг самарадорлигини оширишда кузда экилган буғдойнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва дон сифатига азотли ўғитларнинг мақбул меъёри ва қўллаш муддатларининг таъсирини аниқлаш ўта долзарб вазифадир.

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 637 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки ғўза экиладиган бўз тупроқ ерларда кўп миқдорда азотли ўғитлар қўлланилади. Кўп йиллик илмий текшириш ишлари натижаси кўрсатишича бу шароитда азотли ўғитлар йиллик миқдори гектарига 200 кг қилиб белгиланган тақдирда уни 25 – 30 фоизини экишдан 10 – 15 кун олдин, қолган қисмини эса ғўза 2 – 3 чин барг ҳосил қилганда, шоналаш ва гуллаш бошланиш даврларида берилганда яхши натижалар бериши

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 509 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳатлар дончиликни ривожлантириш ва экин майдонларини кенгайтириш, ҳосилдорликни ошириш, тупроқ иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда янги буғдой навларини қисқа муддатда уларнинг агротехникасини ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ва аҳолининг донга бўлган эҳтиёжини ўзимизда етиштирилган ҳосил ҳисобига қондириш амалга оширилган бўлсада, Ўзбекистон Республикаси қаттиқ буғдой

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 587 marta 0 Batafsil ko'rish

Бошоқли дон экинлар ҳосилдорлигини оширишда ва дон сифатини кўпайтиришда ҳамда лалмикор ерларнинг тупроқ унумдорлигини оширишда дуккакли дон экинларнинг аҳамиятини эътиборга олган ҳолда экишга тавсия этилган янги навларининг бошлангич уруғчилигини йўлга қўйиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 562 marta 0 Batafsil ko'rish

Бурчоқдошлар (Fabaceae Lindl.) оиласига мансуб турлар ер юзида жуда кенг тарқалган бўлиб, халқ хўжалигида, табобатда, кўкаламзорлаштиришда, тупроқларни ҳосилдорлигини оширишда, кимё ва фармацевтика саноатида кенг миқёсда қўлланиб келинмоқда. Amorpha L. туркуми бурчоқнамолар (Fabales Nakai) қабиласига мансуб бурчоқдошлар Leguminosae Juss. (Fabaceae Lindl.) оиласининг кенжа оиласи Faboideae Amorpha

20-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 587 marta 0 Batafsil ko'rish

Келажакда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш биотехналогияларни кўпроқ жорий қилиш ва экология талабларини ҳисобга олган ҳолда, аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан янада тўлароқ қондириш учун, янги технологиялар талаб этилади. (1)

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 932 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Инновациявий фаолликнирағбатлантиришнинг асосий вазифаси бўлиб, рагбатлангиришнинг янги самарали услуб ва воситаларини яратиш ва ривожлантириш ҳисобланади. Шунинг учун ҳам, ишчиларнинг инновациявий фаолиятдаги иштирокини фаоллаштирган ҳолда, уларни инновациявий жараённинг пировард маҳсулотига йўналтира олган воситалар, доимо эътибор марказида бўлади

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 549 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2