Ғўза инсоният учун ҳаётий муҳим қишлоқ хўжалик экинларидан биридир, чунки пахтачиликнинг маҳсулоти - тола ва уруғлари ниҳоятда кўп иккиламчи ашёни беради. Ғўза ҳосилдорлигини ошириш жуда мураккаб вазифа бўлиб, уни ҳал этиш учун мажмуий ёндашув талаб этилади. Ушбу экинни етиштириш ареалига қараб бу муаммо турли йўллар билан ҳал қилинади. Ўзбекистон дунё пахтачилигида энг шимолий пахта етиштирувчи

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Seleksiya Ko'rildi: 502 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Илмий тадқиқот муассасаларида юртимизнинг пахта етиштириш салоҳиятини янада ошириш мақсадида ғўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги борасидаги ишланыаларни тезлаштириш, янги ғўза навларини ҳар хил тупроқ-иқлим шароитига мослаштириш чоралари кўрилмоқда. Бу борада юқори натижаларга эришилиб, серҳосил, иқлим шароитимизга мос, қурғоқчиликка чидамли навларни яратиш иқтисодиётимизнинг кўплаб

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 477 marta 0 Batafsil ko'rish

Уруғларнинг ҳаётчанлигини узоқ муддат сақлаш уларни органик тиним ҳолатда бўлишига боғлиқ [6,8], бу эса, биологик объектдаги сувнинг ҳар хил формаларини нисбати, миқдори ва структураси билан аниқланади [2]. Харринтоннинг маълум қоидасига кўра [5], уруғлардаги намликни 1% га камайтирилганда, уларнинг ҳаётчанлигини давомийлиги икки баробар ошиши юқоридаги фикрларни тасдиқлайди. Маълумки, ҳар йили

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 312 marta 0 Batafsil ko'rish

Марказий Осиёда жойлашган мамлакатимиз пахта етиштирувчи давлатлар ичида энг шимолий ҳудудлардан бири бўлгани сабабли, бизнинг шароитимизда эртапишар навлар яратиш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолаверади. Тезпишарлик - ҳосил ҳажмини, пахта хом-ашёси ва толанинг сифатини, машина теримини самарадорлигини белгиловчи қимматли хўжалик белгиларидан биридир.

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 281 marta 0 Batafsil ko'rish

Штангали пахта пуркагичи ҳар хил шароитларда, жумладан қатор оралиғи 60, 70, 90см бўлган экинларга кимиёвий ишлов беришда, қишлоқ хўжалик экинларининг зараркунандаларига ва касалликларига қарши курашда, бегона ўтларни йўқотиш мақсадида фунгицид ва гербицидларни сепишда,ғўзани дефиолация ва десикация қилишда ҳамда шунга ўхшаш бошқа ишларни бажаришда ишлатилади. Шу боис иш жараёнида пуркагич

22-05-2018 Kategoriya:  Mexanizatsiya / Paxtachilik Ko'rildi: 289 marta 0 Batafsil ko'rish

Ерни ишлаш агрономия нуқтаи назарида бир қатор кўрсаткичлар билан характерланади. Ҳайдалган даланинг физик хоссалари увоқланиши, зичлиги, ғоваклиги, сув, ҳаво, иссиқлик ва микробиологик кўрсаткичлари маълум жиҳатдан яхшиланди. Ер ишланганда тупроқнинг сув, ҳаво, иссиқлик ва озиқ режимларининг яхши бўлиши учун қулай шароит яратилади (2,3). Ҳайдалма қатлам тузилиши ва унинг донадорлиги ўзгарди,

15-05-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 325 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маълумки, кейинги йилларда пахта тайёрлаш пунктларига топширилаётган пахталар ифлослиги белгиланган стандарт меъёридан бирмунча юқори бўлиши кузатилмоқда. Бу эса пахтани сақлаш даврида намлигининг ошишига ва натижада кўплаб миқдорда сифатли маҳсулотнинг ёмонлашувига сабаб бўлмоқда. Бундай ғарамларда сақланган пахта ва ундаги толанинг сифати, чигитдан ёғ чиқиши ва уругликларнинг

14-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 335 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Тупроқ ишланганда ҳайдалма қатлам тузилиши ва унинг донадорлиги ўзгаради, зичлиги сув, ҳаво, иссиқлик режимлари яхшиланади. Унинг физик ҳусусиятларига таъсир этадиган омилларидан бири бу чигитни пушта ва плёнка остига экиш ҳисобланади. Чигитни пушта ва плёнка оситга экишда қатқалоққа барҳам берилади, зичлиги яхшиланади, гўзани вегитацияси 7-8 кунга тезлашиб, пахта эрта очилади.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 243 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада пахтани ёпиц омборда ва гарамда, сақланганда қишнинг совуқ ва ҳаво намлиги юқори бўлган даврларда ҳам ғарам ва ёпиқ омборларда ҳарорат, намлик стандарт талабларидан ошиб кетмаслиги, ёпиқ омборларда сакланаётган пахта хом-ашёсини сифати, уругнинг униш қуввати, унувчанлигини ва пахта толасининг сифати ғарамда сақланганга нисбатан юқори бўлиши кузатилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 392 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ғўзани вегетация даврида сугоришдан олдинги намлик кўп бўлиши минерал ўгитларни ижобий таъсирини оширади ва яҳшилайди. Ўғитларни самарали бўлишини таъминлаш учун суғоришдан олдин ердаги тупроқ намлигини (ЧДНС) га нисбатан 70-75-60 % даушлаб туриш лозим. Тадқиқотларимизга кўра Тошкент виоляти шароитида энг юқори пахта ҳосилдорлигига гектарига 200 кг азот,140 кг фосфор ва 100 кг калий

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 247 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4 5