Мой олиш учун етиштирилаётган ер ёнғоқ ў^имлигидан мўл ҳосил олишнинг асосий омилларидан бири ўсимликнинг сувга бўлган талабига қараб уни сув билан етарли даражада таьминланишидир. Ер ёнғоқ ўсимлигининг сув билан етарли таьминланыаганда унда бўладиган физиологик жараёнлар бузилади, натижада ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши секинлашиб туганак тўплаши камаяди. Аксинча сув билан таьминлаш керагидан

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 646 marta 0 Batafsil ko'rish

Полиз экинлари қурғоқчиликка жуда чидамли бўлишига қарамай Ўзбекистон шароитида улар суғориб парвариш қилиниши керак. Бироқ ҳаддан ташқари сернам тупроқ полиз экинларига салбий таъсир этади. Сернам тупроқда меванинг қанд моддаси камаяди, пўсти қалинлашади, ҳар ҳил замбуруғ касалликларига, жумладан фузариоз-сўлиш касалига чалинади. Материал ва тадқиқотлар услуби. Тадқиқотлар мақсади мавжуд экин

29-05-2018 Kategoriya:  Polizchilik / Seleksiya / Tuproqshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 333 marta 0 Batafsil ko'rish

Мухандислик амалиётининг суюқликлар харакати билан боғлиқ жараёнларда, жумладан сув транспорти воситалари, сув иншоотлари ва қувурлардаги оқимларда ҳамда кўплаб гидроиншоотларда катта салбий оқибатларга олиб келувчи кавитация ходисаси рўй беради. Ушбу ҳодисани баҳолаш гидромеханикага тегишли адабиётларда кавитация сони орқали бажарилади [1, 2, 3, 4]. Кавитация сони маълум бир тезлик билан

22-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mexanizatsiya Ko'rildi: 303 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, Сирдарё вилоятидаги суғориладиган ерларнинг асосий қисми шўрхок тупроқдан ташкил топган. Бундай шўрланган тупроқнинг мелиороатив ҳолатини яхшилаш ва унда экилган қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини оширишда органик ўғитларнинг асосини ташкил этувчи гўнгнинг аҳамияти каттадир. Лекин, ҳозирги кунда қишлоқ хўжалик корхоналари, деҳқон ва фермер хўжаликлари чорвачиликдан олинаётган гўнг

22-05-2018 Kategoriya:  Melioratsiya / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 369 marta 0 Batafsil ko'rish

Буғдойзорлардаги бегона ўтлар тупроқдаги сув ва унда эриган минерал моддаларни ўзлаштирибгина қолмасдан, унинг меъёрида ривожланишига салбий таъсир кўрсатишига сабаб, бегона ўтлар юқори ярусларни эгаллаб, буғдойнинг ривожланишини тўсиб, ҳосил сифати ва миқдорини камайишига сабаб бўлмоқда. Энг муҳими, бегона ўтлар буғдойзорларда учрайдиган ҳашаротлар ҳамда касалликларни тарқалиш ва инфекцияларни

15-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 336 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақола тамаки ишлаб чиқариш, унинг салбий оқибатлари ва тамаки этиштириладиган ҳудудларда бошқа тур экинларини этиштириш масаласига бағишланади.

15-05-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 307 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда экологик муаммолар яъни чиқиндиларнинг атроф муҳитга бўлган салбий таъсири ҳамда уни камайтириш, экологик муҳитни янада яхшилашга узининг ижобий таъсирини кўрсатувчи "Кишлоқ хўжалик чиқиндиларни кайта ишлаш" мини технология ёрдамида қайта ишланган бир йиллик ўсимлик пояси, дарахт барглари ва шох шаббаларни тупроққа органик ўгит сифитида солиниши ва натижада

14-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 423 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кузги буғдой навларини энг макбул экиш муддатларини аниқлаш мўл ҳосил гаровидир. Буғдой навларини эрта ёки кеч экилиши ҳосилдорликка сезиларли даражада салбий таъсир этади. Шунинг учун тажрибада махаллий Чиллаки ва четдан келтирилган Кўпава навларини экиш муддати ва меъёрларини униб чиқишига ва тупланишига таъсири ўрганилди.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 392 marta 0 Batafsil ko'rish

Мухандислик амалиётининг суюқликлар харакати билан боғлиқ жараёнларда, жумладан сув транспорти воситалари, сув иншоотлари ва қувурлардаги оқимларда ҳамда кўплаб гидроиншоотларда катта салбий оқибатларга олиб келувчи кавитация ходисаси рўй беради.

01-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 244 marta 0 Batafsil ko'rish

Мухандислик амалиётининг суюқликлар харакати билан боғлиқ жараёнларда, жумладан сув транспорти воситалари, сув иншоотлари ва қувурлардаги оқимларда ҳамда кўплаб гидроиншоотларда катта салбий оқибатларга олиб келувчи кавитация ходисаси рўй беради. Ушбу ҳодисани баҳолаш гидромеханикага тегишли адабиётларда кавитация сони орқали бажарилади [1, 2, 3, 4]. Кавитация сони маълум бир тезлик билан

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 224 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3