Республикада сув хўжалиги халқ хўжалигининг энг муҳим йўналишларидан бири хисобланади ва ахоли ҳамда халқ хўжалигининг сувга бўлган эхтиёжини қондиришга хизмат килади. Сув хаёт манбаи бўлгани сабабли уни нихоятда асрашимиз керак. Аммо  кейинги йилларда минтақамиз, шу жумладан республикамизда сув танқислиги кучайиб бормоқда. Бу жараён эса республикамизда сув ресурсларидан самарали фойдаланишни

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 423 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ғарбий Зарафшон тог ва тоғ олди ҳудудининг табиий шароитлари - тупроқ - иқлим кўрсаткичлари ҳар хил бўлганлиги сабабли бу ерда асосан тупроқлар паст текисликлардан, чўл зонасига туташ тог ости ва тоғ олди минтақа тупроқлари оч тусли бўз тупроқ - типик ва тўқ тусли бўз тупроқлар ва тоғдаги тог жигарранг тупроқларга қараб кўтарилиши - жойлашиши буюк тупроқшунос олим В.В. Докучаев

10-05-2018 Kategoriya:  Suv xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 331 marta 0 Batafsil ko'rish

Асаларичиликда қишлов даври-синов даври дейилади. Шунинг учун ҳам асалари ҳаётида қишловга тайёргарлик кўриш, уни ўтказиш муҳим аҳамиятга эга. Қишлов даврида асалари организми бутунлай қайта қурилади ва энг муҳим физиологик ўзгаришлар бошланади. Шунинг учун ҳам асалари организмида қишлов даврида ва эрта баҳорда бўладиган физиологик ўзгаришларни ўрганиш, келгусида асалари оиласининг ўсиши ва

20-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 230 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йилларда уй ҳайвонлари фақатгина молларни боқиш имконияти бўлган тоғ ва тоғолди яйловларида боқилаётганлиги туфайли 1,0 м2 яйловга бўлган хайвонлар бош сонини юкламаси ўртача 1,5 - 2,5 баробарга ошмоқда. Натижада, йил давогмида далада хайдаб боқиладиган ёки фақат дағал озиқалар билан боқиладиган хайвонлар организмининг тўйимли моддаларга бўлган талаби умуман қондирилмасдан қолмоқда, шу

20-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 257 marta 0 Batafsil ko'rish

Саноат ва қишлоқ хўжалигининг ривожланиши, шаҳарларнинг кенгайиши, суғориладиган ерларнинг кўпайиши ва бошқа омиллар таъсирида сув билан таъминлаш муаммоси кескинлашмоқда. Шу сабабли сув ресурсларини муxофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш жуда муҳим масаладир. Ўзбекистонда табиатни муxофаза қилиш, сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича турли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Сув

15-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik / Suv xo'jaligi / Ekologiya Ko'rildi: 358 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза асосий экинлар жумласига кириб, Республикага маълум даражада валюта олиб келади. Ғўза уруғчилиги эса навларни тозалигини сақлаган ҳолда кўпайтиришда асосий манба ҳисобланади. Ғўза селекциясида ирсий ўзгаришлар доирасини кенгайтириш, бирикиш гуруҳини ўзгартириш ва янги нав ҳамда шакллар яратиш мақсадида ўсимликнинг ирсий негизига физик-кимёвий омиллар таъсирида сунъий олинган мутацион

20-10-2017 Kategoriya:  Biotexnologiya / Paxtachilik Ko'rildi: 419 marta 0 Batafsil ko'rish

Республиканинг барча минтақаларининг иқтисодий самарадорлиги гўзадан юқори ҳосил олиш ва унинг сифатига боглиқ. Шунинг учун гўза асосий экинлар жумласига кириб, Республикага маълум даражада валюта олиб келади. Ғўза уругчилиги эса навларни тозалигини сақлаган ҳолда кўпайтиришда асосий манба ҳисобланади.

20-10-2017 Kategoriya:  Agrokimyo / Paxtachilik Ko'rildi: 384 marta 0 Batafsil ko'rish

Республиканинг барча минтақаларининг иқтисодий самарадорлиги гўзадан юқори ҳосил олиш ва унинг сифатига боглиқ. Шунинг учун гўза асосий экинлар жумласига кириб, Республикага маълум даражада валюта олиб келади. Ғўза уругчилиги эса навларни тозалигини сақлаган ҳолда кўпайтиришда асосий манба ҳисобланади.

20-10-2017 Kategoriya:  Agrokimyo / Paxtachilik Ko'rildi: 345 marta 0 Batafsil ko'rish