» » ташкил » Страница 2

Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигини модернизация қилишнинг асосий йўналишлари.- Тошкент. ЎзБИИТИ, 2013. - 215 б. Ушбу тўплам иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигини модернизация қилишнинг асосий йўналишлари ва имкониятларини аниқлаш, бу борада соҳадаги мавжуд муаммолар ва уларнинг илмий-амалий ечимларини ўзида мужассам этган илмий мақолалардан ташкил топган.

16-05-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 2 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш кўп йўналишли ва ўта мураккаб жараён бўлиб, уни муваффақиятли амалга ошириш қатор соҳа олимлари ва амалиётчиларининг биргаликда ва ҳамжиҳатлик билан ҳаракат қилишларини тақозо этади. Молиявий масалаларни самарали ташкил этиш ва бошқариш мазкур жараён кўзда тутилган натижаларга эришишни таъминлашда алоҳида ўрин тутиши маълум.

16-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 336 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш учун ўзлаштиришга яроқли ерлар майдони йил сайин камайиб бормоқда. Суғориладиган ерларни ярмидан кўпроғи турли дараажада шўрланган.Фермер хўжаликларига қарашли суғориладиган ерларнинг 16 фоизидан ортиғи қониқарсиз ҳолатдадир. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришни янада барқарор ривожлантириш, ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш, уларнинг унумдорлигини ошириш ва  шу

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Melioratsiya Ko'rildi: 339 marta 0 Batafsil ko'rish

Хоразм вилоятининг  Тошсоқа платосида тарқалган сур-қўнғир тусли тупроқларнинг йиллар мобайнида ўзгариш динамикаси, механик таркиби, тош аралашганлик ва шўрланиш даражаси, гумус, азот ва  гипс миқдори ўрганилди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар Хоразм вилояти ҳудудининг жанубий-шарқий томонидаги Тошсоқа платосида ва унга туташ +изилқумга яқин худудда учрайди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар учламчи давр

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 233 marta 0 Batafsil ko'rish

Хоразм вилоятининг  Тошсоқа платосида тарқалган сур-қўнғир тусли тупроқларнинг йиллар мобайнида ўзгариш динамикаси, механик таркиби, тош аралашганлик ва шўрланиш даражаси, гумус, азот ва  гипс миқдори ўрганилди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар Хоразм вилояти ҳудудининг жанубий-шарқий томонидаги Тошсоқа платосида ва унга туташ +изилқумга яқин худудда учрайди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар учламчи давр

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 261 marta 0 Batafsil ko'rish

Хоразм вилоятининг  Тошсоқа платосида тарқалган сур-қўнғир тусли тупроқларнинг йиллар мобайнида ўзгариш динамикаси, механик таркиби, тош аралашганлик ва шўрланиш даражаси, гумус, азот ва  гипс миқдори ўрганилди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар Хоразм вилояти ҳудудининг жанубий-шарқий томонидаги Тошсоқа платосида ва унга туташ +изилқумга яқин худудда учрайди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар учламчи давр

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 229 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада лимон қаламчаларири туман ҳосил қилувчи қурилмаларда илдиз оттирилганда, отувчанлиги 98%ни ташкил этиши ва ўсув даври якунида илдиз тизими ва ер устки қисми яхши ривожланган кўчатлар олиш мумкинлиги баён қилинган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 1 021 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кузги бугдойни сугориш техникаси элементларини ўрганиш жараёнида тажрибада олинган дон ҳосилдорлиги таҳлил қилиб чиқилди. Тажриба бўйича энг юқори дон ҳосилдорлиги типик бўз тупроқлар шароитида эгат узунлигини 90 м ва ҳар бир эгатга 0,30 л/сек сув берилган вариантда олинди.Бунда ҳосилдорлик 51 ц/га ни, ва назорат вариантда бу курсатгич 40,4 ц/га ни ташкил қилди.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 332 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тошкент вилоятидаги сизот сувлари 1,5-1,8 м. да жойлашган ўтлоқи тупроқлар шароитида такрорий экин сифатида етиштирилаётган маккажўхорини суғоришда паррандачилик корхонаси чиқинди сувларини дарё суви билан 1:1 нисбатда аралаштириб фойдаланиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бунда мавсумий сугориш меъёри ўсимликнинг сувга бўлган эҳтиёжига кўра танланади. Сугориш схемаси 1-3-1 кўринишда

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Dehqonchilik Ko'rildi: 273 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кунжут ўсимлигидан юқори ҳосил олиш учун энг мақбул эгат узунлиги 100 м, сув оқими 0,6 л/сек, 3 марта сугорилганда сугориш меъёри 1100-1247 м3/га миқдорида суғорилганда ўртача ҳосилдорлик 13,5 ц/га ва мой миқдори 58,4 % ни ташкил этди.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 299 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8