» » ташкил » Страница 6

Инсоният ахборотлаштириш соҳасида ҳақиқий истиқболий ўзгаришлар даврини бошидан кечирмоқда, бунинг натижасида эса умумжаҳон ахборотлашган ҳамжамияти шаклланмоқда. Бу ўзнгаришлар асосини ахборотлаштириш, телекоммуникация ва  компьютер технологиялари негизида ахборотни узутиш ҳамда истеъмолчига етказиб беришнинг энг замонавий самарали воситаларининг дунёга келаётганлиги ташкил этади. Оқибатда 21

06-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 348 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизнинг аҳолисини йил давомида қишлоқ хўжалик  маҳсулотлари билан  муттасил таъминлаш фермер хўжаликларини устивор вазифаларидан ҳисобланади. Шунинг учун ҳам Республикамизда ҳар йили янги интенсив боғлар ташкил қилиш ва улардан сифатли мева маҳсулотларини олиш борасида катта ишлар бажарилмоқда. Чунки, инсон ҳаёти учун жуда катта аҳамиятга эга

06-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 337 marta 0 Batafsil ko'rish

 Қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилининг қариб 25-30% зарарли тунламлар оқибатида нобуд бўлмоқда. Зараркунандага қарши курашда тухумхўр трихограммаларни қўллаш  орқали улар сонини камайтириб туриш самарали ҳамда иқтисодий ресурстежамкор усуллардан биридир.              2014 йилнинг статистик маълумотларга кўра мамлакатимизда қишлоқ хўжалик экинларини биологик усул билан ҳимоя қилинаётган умумий ер

06-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 318 marta 0 Batafsil ko'rish

Буғдой инсоният томонидан биринчилардан маданийлаштирилган дон экини бўлиб 10000 йилдан ортиқ йиллар мобайнида дунё ахолисининг асосий озиқ овқат хом ашёси сифатида фойдаланиб келинмоқда. Ушбу экин ғалла экинлари ичида энг катта майдонларда экилмоқда ва дунё озиқ-овқат хавфсизлиги таъминловчи энг асосий экин турларидан бири хисобланади. Хозирги кунда бутун дунёда 217 млн гектар майдонда буғдой

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 381 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигида ислоҳотларни амалга оширишда Республикамизнинг суғориладиган ерларида фермер хўжаликлар шу жумладан, чорвачилик йўналишидаги кўплаб фермер хўжаликлари тузилди. Республикамизнинг барча ҳудудларида чорва моллари учун омухта ем (шелуха, шрот ва бошқалар) сотиш шаҳобчалари ташкил этилган. Бу эса шахсий, деҳқон ва фермер хўжаликларидаги чорва молларини кучли озуқаларга бўлган

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 298 marta 0 Batafsil ko'rish

Жаҳон қишлоқ хўжалигида хусусан картошка навларини етиштиришга алоҳида эътибор берилган. Экиладиган майдонни кўплиги жиҳатдан дунё  бўйича ғалла, ғўзадан кейин  учинчи ўринни  эгаллайди. Картошка туганаги ғалладан кейин иккинчи  нон ҳисоблангани сабабли, сўнги йилларда картошкачиликка катта эътибор берилмоқда. Бу борада Ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 27 июн 274-сонли

05-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Sabzavotchilik Ko'rildi: 356 marta 0 Batafsil ko'rish

Собиқ Иттифоқ даврида Ўзбекистонда пестицидларнинг меъёридан бир неча маротаба кўп миқдорда қўлланилиши оқибатида экин майдонлари, тупроқ таркиби, шу тупроқда етиштириладиган ўсимликлар, атроф-муҳит, ер ости сувлари катта миқдорда заҳарланди. Натижада иммунитет пасайиши, нафас олиш тизимининг яллиғланиши, бронхиал астма, ичак ошқозон системаси касалликлари, айниқса жигар фаолиятининг бузилиши,

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 284 marta 0 Batafsil ko'rish

Тупроқнинг  механик элементлари тоғ жинсларининг нураши натижасида вужудга келади. Тупроқдаги физик, кимёвий, биологик нурашлар бир вақтнинг ўзида бориши мумкин, лекин бу жараёнлар натижасида хосил бўлган механик элементлар типи, миқдори ҳар хил бўлади. Тупроқ қатламлардан эскидан суғориладиган ўтлоқи соз тупроқларнинг ҳайдалма қатламдаги зичлиги кўпинча 1.41-1.50 г\см3 ни ташкил этади, қуйи

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 327 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик экинларидан сифатли мўл ҳосил олишнинг муҳим омилларидан бири экин майдонларини зараркунанда, касаллик ва бегона ўтлардан ҳимоя қилиш ҳисобланади. Кўп йиллик деҳқончилик тажрибасидан маълумки, зараркунанда ҳашарот ва каналар, касалликлар ва бегона ўтлар таъсирида ҳар йили ҳосилнинг 25-30 фоизи йўқотилади. Маданий экин майдонларида юзлаб зарарли организмлар ҳаёт кечирсада, уларнинг

04-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 563 marta 0 Batafsil ko'rish

Иқтисодий барқарорликка эришиш ва аҳолининг турмуш даражасини юксалтириш кўп жиҳатдан ишчи кучи бандлигини таъминлаш ва ундан самарали фойдаланиш билан бевосита боғлиқдир. Ўзбекистонда амалга оширилаѐтган ижтимои-иқтисодий тараққиѐтнинг асосий йўналишлари иқтисодиѐтни модернизация қилиш ва диверсификациялаш, Давлат дастурини амалга ошириш негизида асосий эътибор миллий иқтисодиѐтимизда мавжуд

30-03-2018 Kategoriya:  Mikroiqtisodiyot / Pedagogika Ko'rildi: 503 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8