» » ташкил » Страница 8

Электр ускуналар эксплуатацияси ва таъмирлаш фанини Электроэнергетика (сув хўжалигида) йўналиши бакалаврлари тўртинчи босқичда ўрганадилар. Фанни ўқитишдан мақсад талабалар онгига электроэнергетик ускуналари эксплуатацияси ва таъмирлашнинг назарий асослари, технологик жараѐнлари ва қурилмаларидан амалий фойдаланиш бўйича хўжаликда электротехник хизматини ташкил қилиш йўлларини сингдиришдир

22-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 745 marta 0 Batafsil ko'rish

Мустақил республикамизда демократик жамият қуриш борасида бугунги кунда қатор ижобий ишлар амалга оширилмоқда. Бу ўринда шахснинг эркин фикрлаши, жамиятда бўлаѐтган ҳар бир ишга ўзининг муносиб фикрлари билан иштирок этиши ва онгли фаолият юритиши бугунги кунда яққол намоѐн бўлмоқда. Психологик маслаҳатлар соҳасидаги билимлар фақат амалий психолог бўлишни хоҳловчилар учун эмас, балки ижтимоий

22-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 475 marta 0 Batafsil ko'rish

  Ўзбекистон таълим даражаси бўйича дунѐнинг ривожланган мамлакатлари билан бир қаторда туради. Дунѐ миқѐсида ўртача таълим индекси кўрсаткичи 0,77 га тенг бўлган бўлса Ўзбекистонда бу кўрсаткич 0,99 ни ташкил қилади. Бунинг боиси ҳар йили давлат бюджети даромади сарҳисоб қилинганда ижтимоий (таълимга) соҳага ажратиладиган маблағлари европа давлатларида 6-8 фоиз, Жанубий Кореада 10-12 фоиз,

13-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 586 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги кунда умумий ўрта таълим мактабларида ташкил этилаѐтган касбга йўналтириш ишлари ўқувчиларнинг жамиятда ўз ўрнини топишларига катта ѐрдам беради. Бу жараѐнда минтақавий касбларни тарғиб қилиш билан биргаликда, ўқувчиларга касблар тўғрисида умумий маьлумот бериш, консультациялар ўтказишга ѐрдам беради. Шу билан биргаликда касбга йўналтириш бўйича таълим муассасаларида педагогик жамоасининг

13-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 603 marta 0 Batafsil ko'rish

―Таълим тўғрисида‖ги Қонун, ―Кадрлар тайѐрлаш миллий дастури‖дан кутилган натижаларни олишда, таълим мазмунини янгилаш, моддий базасини мустаҳкамлаш, кадрлар тайѐрлаш ва малакасини ошириш муҳим ўрин эгаллайди. Муҳими, бу ишлар Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг ташаббуси билан амалга оширилмоқда. Бу ишларнинг муҳимлигини таъкидлаб юртбошимиз ―Таълимда ижобий маънодаги ―портлаш

13-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 523 marta 0 Batafsil ko'rish

Таълим тўғрисида‖ги Қонун, ―Кадрлар тайѐрлаш миллий дастури‖дан кутилган натижаларни олишда, таълим мазмунини янгилаш, моддий базасини мустаҳкамлаш, кадрлар тайѐрлаш ва малакасини ошириш муҳим ўрин эгаллайди. Муҳими, бу ишлар Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг ташаббуси билан амалга оширилмоқда. Бу ишларнинг муҳимлигини таъкидлаб юртбошимиз ―Таълимда ижобий маънодаги ―портлаш

09-03-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv Ko'rildi: 2 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8