» » таъминлашда

Кириш. Илмий тадқиқот муассасаларида юртимизнинг пахта етиштириш салоҳиятини янада ошириш мақсадида ғўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги борасидаги ишланыаларни тезлаштириш, янги ғўза навларини ҳар хил тупроқ-иқлим шароитига мослаштириш чоралари кўрилмоқда. Бу борада юқори натижаларга эришилиб, серҳосил, иқлим шароитимизга мос, қурғоқчиликка чидамли навларни яратиш иқтисодиётимизнинг кўплаб

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 337 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотларни босқичма-босқич амалга оширилиши ва иқтисодиётнинг эркинлаштирилиши барча хўжалик юритувчи субъектларнинг бозор талаблари асосида фаолият кўрсатишини таъминлайдиган эркин иқтисодий маконни вужудга келтирмоқда. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш учун янги техника ва

29-05-2018 Kategoriya:  Buxgalteriya hisobi / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 290 marta 1 Batafsil ko'rish

Аграр иқтисодий мамлакатнинг иқтисодий салоҳиятини таъминловчи сохалардан бири сифатида қишлоқ ҳўжалиги аҳоли истеъмоли учун  бирламчи маҳсулот етиштириб берувчи, саноатнинг ишлаб чиқариш барқарорлигини таъминлашда хом-ашё етказиб берувчи соха сифатида эътироф этилади. Қишлоқ ҳўжалигини шакллантириш натижасида мамлакатни истеъмол товарлари билан таъминлаш ҳамда соха билан боғлиқ саноат

29-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 217 marta 1 Batafsil ko'rish

Сигирларни озиқлантириш уларнинг сут маҳсулдорлигини таъминлашда аниқловчи ўринни эгаллайди, ёки сигирлар сут маҳсулдорлигининг 60% озиқлантиришга, 30% генотипига ва 10% сақлаш усулига боғлиқдир. Шунинг учун барча хўжаликларда бу муаммолар муаммоси ҳисобланади. Чунки кўпчилик, хўжаликларда етарли даражада озиқа заҳираларининг бўлмаслиги бу ишни ўз меъёрида амалга оширишга йўл бермайди.

22-05-2018 Kategoriya:  Chorvachilik / Qoramolchilik Ko'rildi: 197 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш кўп йўналишли ва ўта мураккаб жараён бўлиб, уни муваффақиятли амалга ошириш қатор соҳа олимлари ва амалиётчиларининг биргаликда ва ҳамжиҳатлик билан ҳаракат қилишларини тақозо этади. Молиявий масалаларни самарали ташкил этиш ва бошқариш мазкур жараён кўзда тутилган натижаларга эришишни таъминлашда алоҳида ўрин тутиши маълум.

16-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 199 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалиги махсулотларини, жумладан дон, мева-сабзавот, пахта хом ашёси ва бошқа махсулотларни узоқ муддат сақланишини таъминлашда конвектив, радиацион (инфрақизил, лазер нурлар) усуллар билан қиздириш, музлатиш, вакуум хосил қилиш усуллардан фойдаланилади, лекин бу усулда қуритилганда, қуритиш агентининг энергетик потенциали маҳсулот томонидан ютилиши даражаси 50 % дан ошмаслиги сабабли,

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 220 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда чорвачиликни, шу жумладан, қорамолчиликни барқарор ривожлантириш молларни насл ва маҳсулдорлик хусусиятларини яхшилаш эвазига аҳолининг чорвачилик маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

23-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 193 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз аҳолисини полиз ва сабзавот маҳсулотларига бўлган талабини қондириш учун экинлар маҳсулдорлигини ошириш ва сифатини яхшилаш зарур. Бунинг учун экинларни ҳосилдор навларини яратиш, агротехникасини яхшилаш ҳамда зараркунандалардан ҳимоя қилиш чораларини кўриш керак. Айниқса, заракунандаларга қарши экологик усулларда кураш сифатли ҳосил етиштиришда ҳамда атроф-муҳитни мусаффолигини

07-04-2018 Kategoriya:  Polizchilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 277 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакат тараққиѐтининг муҳим кўрсаткичларидан бири аҳоли бандлигининг таъминланганлик даражаси ҳисобланади. Одамларнинг муносиб ишга эга бўлиши жамиятда ижтимоий барқарорликни таъминлаб, аҳолининг истеъмол қувватини оширади, фуқароларнинг ижтимоий фаоллигини юксалтириб, уларнинг бунѐдкорлик ишларида иштирокига кенг йўл очади.

30-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 263 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон мустақиллигининг дастлабки кунлариданоқ мамлакатимизда кичик бизнесни, иқтисодиѐтнинг муҳим соҳаси сифатида ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш, хусусий тадбиркорлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва кафолатлашнинг кучли тизимини яратишга катта эътибор қаратилмоқда. Бу ижтимоий йўналтирилган замонавий бозор иқтисодиѐтида кичик бизнеснинг ўрни билан тавсифланади. Энг аввало, кичик бизнес бозор

30-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 216 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2