Кириш. Охирги йилларда суғориш сувининг танқислиги, шўрланган экин майдонларини тобора кенгайиши қишлоқ хўжалик экинларининг, шу жумладан сабзавотларнинг қурғоқчилик, иссиқлик ва тупроқ шўрланишига чидамли навларини яратиш зарурлигини тақозо этмоқда. Шўрланган тупроқларда сабзавотларнинг сув тартиботи кўпгина омилларга-ўсув даврида ҳар хил миқдорда сув талаб қилиши, ўсимликнинг ривожланиши,

29-05-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 518 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикада об-ҳаво иқлим-шароитининг ўзгариб бориши, сув танқислиги сезила бошлаган даврда илмий асосланган, тажрибада синалган, қурғоқчиликка, ҳар хил зараркунанда ва касалликларга чидамли, ҳар бир ҳудудга районлашган, юқори ҳосилли навларни кўпайтиришни тақозо этмоқда. Р.Р.Шредер номли Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти республика ҳудудларининг

29-05-2018 Kategoriya:   / / / Ko'rildi: 669 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик корхоналарида маблағларнинг доиравий айланиши ўзига хос хусусиятларга эга. Жумладан, маблағларни ишлаб чиқариш-тижорат циклига сарфлаш вақти билан айланишдаги маблағларнинг қайтиш вақти ўзаро мос келмайди.Бундай хусусиятлар анъанавий молиялаштириш манбалари (ўз манбалари, банк кредитлари ва ш.ў.)дан ташқари манбаларни ҳам жалб қилишни тақозо этмоқда. Фермер хўжаликларида ҳам

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 506 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш кўп йўналишли ва ўта мураккаб жараён бўлиб, уни муваффақиятли амалга ошириш қатор соҳа олимлари ва амалиётчиларининг биргаликда ва ҳамжиҳатлик билан ҳаракат қилишларини тақозо этади. Молиявий масалаларни самарали ташкил этиш ва бошқариш мазкур жараён кўзда тутилган натижаларга эришишни таъминлашда алоҳида ўрин тутиши маълум.

16-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 510 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикада сув хўжалиги халқ хўжалигининг энг муҳим йўналишларидан бири хисобланади ва ахоли ҳамда халқ хўжалигининг сувга бўлган эхтиёжини қондиришга хизмат килади. Сув хаёт манбаи бўлгани сабабли уни нихоятда асрашимиз керак. Аммо  кейинги йилларда минтақамиз, шу жумладан республикамизда сув танқислиги кучайиб бормоқда. Бу жараён эса республикамизда сув ресурсларидан самарали фойдаланишни

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 643 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги даврда барча етиштирилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини жаҳон бозор талабларига жавоб берадиган даражада сифат кўрсаткичларига эга бўлиши тақозо этилади. Бизга маълумки, қишлоқ хўжалиги экинларига зарарли организмлар, яъни зараркунанда, касаллик ва бегона ўтлар катта зарар етказиб, уларни сифатини ва миқдорини кескин пасайтирмоқда.

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 456 marta 0 Batafsil ko'rish

Тошкент воҳасини иқлими ўта континентал бўлиб, бир суткада ҳарорат 20-250С га фарқ қилиши, айниқса, қиш ойларида оддий ҳол. Баъзи ҳолатларда бу кўрсатгич қиймати ундан ҳам юқори бўлади. Бу ҳол ўсимликларга салбий таъсир қилиши билан бир пайтда, шу тебранишларга ва паст ҳароратга чидамли навларни аниқлаш ва уларни ишлаб чиқаршига жорий қилишни тақозо қилади.

20-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 444 marta 0 Batafsil ko'rish

Xозирги даврдаги сиёсий-ижтимоий xолатлар халқаро террорчиликка қарши муваффақиятли кураш олиб бориш, уни таг – томири билан бартараф этиш, терроризм таxдидига ўзига хос ёндошиб, унинг сиёсий, фалсафий, маънавий ва психологик асосларига қарши изчил мафкуравий ва ғоявий курашиш тақозо қилади. Хавфсизлик ва барқарорлик йўлидаги тахдидларга қарши кураш масаласи хақида тўхталиб, Президент И.Каримов:

09-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 601 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш дастурида Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов қайд қилганидек: - «Қишлоқ хўжалигидаги барча агротехник ва агрокимё чора-тадбирларини илм-фан тавсияномаларига ва илғор тажрибаларга мувофиқ ўтказиш, ўсимлик касалликларига қарши кураш чораларини жорий қилишда, чидамли навлар яратишдаги муаммоларни ечишда мутлоқо янгича

07-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 625 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда иқтисодий соҳада ислоҳатларни чуқурлаштириш ва эркинлаштириш борасида мароиқтисодий ва молиявий барқарорликка эришиш асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Бу эса, иқтисодиѐт тармоқларини иқтисодий ва молиявий фаолияитини ҳар томонлама чуқур таҳлил қилиш асосида ички хўжалик имкониятларидан унумлироқ фойдаланишни, илғор тажрибаларни жорий этиш ҳамда сифат кўрсаткичларни муттасил

29-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 886 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2