Кириш. Республикамизни барча вилоятларида боғдорчилик ва узумчиликни жадал ривожлантириш, ҳосилдорлигини кескин ошириш, сифатини яхшилаш, шу йўл билан аҳолини, маҳсулот ишлаб чиқариш корхоналарини сифатли мева, узум маҳсулотлари билан таъминлаш учун имкониятлари мавжуд. Бу имкониятлардан самарали фойдаланиш учун аввало, бутун эътиборни ҳар бир хўжаликдаги мавжуд боғ ва токзорларнинг аҳволини

01-06-2018 Kategoriya:  Mevachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 789 marta 0 Batafsil ko'rish

Доннинг энг муҳим сифат кўрсаткичларидан бири - бу технологик сифат кўрсаткичлари бўлиб, унга дон таркибидаги оқсил, клейковина миқдори, доннинг ялтироқлиги, натураси, ун кучи, қовушоқлиги, нон ҳажми сингари кўрсаткичлар киради. Буғдой навлари донининг сифат кўрсаткичларига кўра уч тоифага: кучли, ўрта ва кучсиз буғдойларга ажралади. Кучли буғдой донлари энг юқори сифатли бўлиб, ундан тайёрланган

29-05-2018 Kategoriya:  Seleksiya / Urug'chilik Ko'rildi: 309 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада тупроққа асосий ишлов бериш технологик жараёнларида вужудга келадиган муаммолар, уни бартараф этиш йўналишлари, бу йўналишда олиб борилаётган ишлар, техник воситалар ва уларнинг таҳлили ҳамда муаммони ечиш бўйича техник ечим тўгрисида маълумотлар келтирилган.

01-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mexanizatsiya Ko'rildi: 365 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада республикамиз шароитида замонавий техник сервис ва таъмирлаш стратегиясини танлашнинг назарий аспектлари келтирилган.

01-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mexanizatsiya Ko'rildi: 354 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги техникаларини таъмирлаш корхоналарида (Сурхондарё вилояти Қумқўрғон тумани машина трактор парки мисолида) техник ва электр ускуналарига хизмат кўрсатиш жараёнини такомиллаштириш ва техник диагностика тизимини жорий қилиш масалалари ёритиб берилган.

01-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mexanizatsiya Ko'rildi: 382 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз дехқонлари томонидан йилига қариб 3.5 млн тоннага яқин пахта хом ашёсидан олинадиган иккиламчи махсулотлар (пахта толаси, чигити, момиқ , пух ,линт ва бошқалар) сифат даражаси қанча юқори бўлса соха ва мамлакатимиз иқтисодиёти юксалишга шунча кўп хисса қўшади. 2010 йилда республикамизда 3 млн 380 минг тонна пахта хомашёси тайёрланди. Шундан 5 - 6 фоизи 4-5- навларни ташкил қилса,

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 344 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалиги махсулотларини, жумладан дон, мева-сабзавот, пахта хом ашёси ва бошқа махсулотларни узоқ муддат сақланишини таъминлашда конвектив, радиацион (инфрақизил, лазер нурлар) усуллар билан қиздириш, музлатиш, вакуум хосил қилиш усуллардан фойдаланилади, лекин бу усулда қуритилганда, қуритиш агентининг энергетик потенциали маҳсулот томонидан ютилиши даражаси 50 % дан ошмаслиги сабабли,

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 309 marta 0 Batafsil ko'rish

Топинамбур ковлаш машинасини яратиш қишлоқ хўжалиги машинасозлари учун бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Топинамбур йиғиб олишни механизациялаштириш муаммоларини ечишда олимлар ва конструкторлар бир қатор техник қийинчиликларга дуч келишлари мумкин. Аммо шунга қарамасдан топинамбур ковлаш машинасини яратиш эхтиёжи мавжуд. Топинамбур ковлашни механизациялашнинг специфик

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 300 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада инновацияни йўналтириш тизими элементлари,инновация жараёнининг ривожланишига тўсиқ бўладиган ўзига хос шарт - шароитлар, қишлоқ хўжалигига инновацияни муваффақиятли йўналтириш йўллари, инновация фаолиятининг назарий асосини илмий - техник таъминотни ташкил этиш тамойиллари ҳақида сўз юритилади.

19-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Texnika Ko'rildi: 304 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Бозор муносабатлари шароитида инновацион фаолият асосида қишлоқ хўжалиги тармоқларини модернизиациялашда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларини доимий тарзда сифатини яхшилаб янги маҳсулотлар (хизматлар) яратилишига, истеъмолчилар талабларини қондириш учун илмий-техник тараққиётнинг технологияларини энг янги ютуқларини ишлаб чиқаришга жорий этилиши вазифалари батафсил

19-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 433 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3