Республикада об-ҳаво иқлим-шароитининг ўзгариб бориши, сув танқислиги сезила бошлаган даврда илмий асосланган, тажрибада синалган, қурғоқчиликка, ҳар хил зараркунанда ва касалликларга чидамли, ҳар бир ҳудудга районлашган, юқори ҳосилли навларни кўпайтиришни тақозо этмоқда. Р.Р.Шредер номли Ўзбекистон боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти республика ҳудудларининг

29-05-2018 Kategoriya:  Mevachilik / Seleksiya / Uzumchilik / Manzarali bog'dorchilik Ko'rildi: 514 marta 0 Batafsil ko'rish

Биринчи йили қаторлар томонга йўналиб ўсаётган иккита шохдан биринчи ярус ҳосил қилинади. Бунинг учун эрта бахорда тез ўсадиган пайвандтагларга уланган бир ёшли кучатлар 70 см ва секин усадиган пайвандтаглардаги эса 60 см қолдириб кесилади. Агар биринчи ярус шакиллантариладиган баландликда бир ёшли кучатлар елкаларидан бевақт чиққан новдалар бўлса, улар 1-2 та куртак қолдириб кесилади. Бунда

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mevachilik Ko'rildi: 371 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ток тупларини жадал шакл бериш технологияси баён қилинган. Бунда асосий новдани учи чилпиб ташланиб, қўлтиқ новда шакллантирилади ва кераксиз новдалари олиб ташланади. Кўчат ўтқазилган ҳар тупда 4 дан 6 гача бақувват новда қолдирилиб, ҳар бирида 8-12 куртак қолдирилади. Кучсиз новдада 2-3 куртак қлодирилиб кесилади. Келгуси йили бу куртаклардан чиққан новда қўшимча занг

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 462 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Узумнинг Ризамат навидан юқори ва бир меъёрда ҳосил олиш учун кузда ток туплари кесилганда гектарига 50 минг новда ва 32 минг тагача ҳосилли новда қолдириш керак. Фазанинг бошланишини жадаллаштириш учун эрта муддатда вегетатив сугориш ўтказиш зарур. Бунда агротехник тадбирларни ўтказилиши ҳосилдорликни 31 % га ошишини таъминлайди.

10-05-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 560 marta 0 Batafsil ko'rish

Токка тўғри шакл бериш ва оқилона ўстириш тизими тупдан узоқ вақт юқори ҳосил олишни таъминлайди, ёруғлик, иссиқлик, сув ва озуқа моддаларни тўлароқ фойдаланишга, шунингдек механизацияни кенг қўллашга иконият беради. Ток қишда кўмиладиган минтақада кўп зангли елпиғичсимон шакл бериш кўп қўлланилади, бу ток тупини кўмишни осонлаштириди, мўл ҳосил берадиган куртаклар қолдиришга имкон беради.

19-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 322 marta 0 Batafsil ko'rish

Ток энг қадимий маданий ўсимликлардан бири ҳисобланади. У Vitaceae оиласига киради. 10 авлод ва 1000 ортиқ турни ўз ичига олади. Буларнинг ичида Vitisvinifera авлоди муҳима ҳамиятга эга.   VI - VII асрларда Ўзбекистоннинг ҳозирги ҳудудларида токчилик ва виночилик ривожланган бўлиб, бу ерда нафақат маҳаллий навлар, балки четдан келтирилган навлар ҳам етиштирилган.Ток асосан суғориладиган ерларда

07-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Uzumchilik Ko'rildi: 1 362 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалиги энергетика воситаларининг 2020 йилгача ривожлантириш концепциясида, қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосили, ем-ҳашак ва бошқа юкларни ташишда республикада ва хорижда ишлаб чиқарилган тўрт ғилдиракли, двигателининг қуввати 60-100 от кучидан иборат тракторлар ва тиркамалар ишлатилиши, тоғ ѐн бағирлари, адирли ва қумли зоналарда барча ғилдираклари етакчи тракторлардан фойдаланиш кўзда

27-03-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mexanizatsiya Ko'rildi: 348 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақолада ток қаламчаларининг кўкариши қаламчаларни экишдан олдин ишлов бериш усулларига боглицлиги кузатилди ва энг яхши вариант танлаб олинди.

20-11-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Uzumchilik Ko'rildi: 1 492 marta 0 Batafsil ko'rish

Мақолада узумнинг Ҳиндогни навига куртак юкламалари ҳар хил вариантларда қўлланилганда ҳосилдорлик кўрсаткичлари ўзгариши келтирилган. Ток тупларига мақбул куртак юкламаларини қолдириш ҳосилдорлик сезиларли даражада ошганлиги илмий асосланган ҳолда ўрганиaлди.

20-11-2017 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Uzumchilik Ko'rildi: 455 marta 0 Batafsil ko'rish