Ғўза инсоният учун ҳаётий муҳим қишлоқ хўжалик экинларидан биридир, чунки пахтачиликнинг маҳсулоти - тола ва уруғлари ниҳоятда кўп иккиламчи ашёни беради. Ғўза ҳосилдорлигини ошириш жуда мураккаб вазифа бўлиб, уни ҳал этиш учун мажмуий ёндашув талаб этилади. Ушбу экинни етиштириш ареалига қараб бу муаммо турли йўллар билан ҳал қилинади. Ўзбекистон дунё пахтачилигида энг шимолий пахта етиштирувчи

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Seleksiya Ko'rildi: 502 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада пахтани ёпиц омборда ва гарамда, сақланганда қишнинг совуқ ва ҳаво намлиги юқори бўлган даврларда ҳам ғарам ва ёпиқ омборларда ҳарорат, намлик стандарт талабларидан ошиб кетмаслиги, ёпиқ омборларда сакланаётган пахта хом-ашёсини сифати, уругнинг униш қуввати, унувчанлигини ва пахта толасининг сифати ғарамда сақланганга нисбатан юқори бўлиши кузатилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 392 marta 0 Batafsil ko'rish

Деxқонларимиз xозирги кун талабидан келиб чиқиб, экилаётган ғўза навларининг эрта пишар бўлиши билан бир қаторда кўсаги йирик ва тош босишига (1000 дона чигит вазни юқорилигига) эътибор қаратса, лекин яратиладиган янги навларнинг тола чиқимини юқори бўлиши орқали мамалакатимизда тайёрланаётган пахта xосилдорлигини сақлаган xолда, тола xосилдорлигини 30-35 минг тоннага ошириш имкони бор. Бунинг

15-04-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Siyosatshunoslik Ko'rildi: 383 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугунги кунда вилтнинг янги ирқларининг пайдо бўлаётганлиги, ғўза ҳосилдорлиги ва тола сифатига катта зарар етказаётганлигини ҳисобга олиб, тадқиқотларимизда вертицеллёз вилт (Verticillium dahliae Kleb.) касаллигига катта эътибор қаратилган. Изланишларда ғўзанинг бир нечта ёввойи ва маданий турлари иштирокида яратилган мураккаб геномлараро {F1[F1(G.thurberi x G.raimondii) x G.arboreum]G.hirsutum}

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 265 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси пахта хом ашёсини етиштириш бўйича дўнёда 6-ўринда ва уни экспорт қилиш бўйича эса 2-ўринда туради. Демак, Республикамизда етиштирилаётган ва ҳозирда яратилаётган ғўза навларининг тола сифат кўрсаткичлари жаҳон тола бозори талаблари даражасида бўлиши ҳамда толаси харидоргир бўлиши муҳим аҳамият касб этади. Уруғчилик деганда юқори сифатли уруғлик яратишда амалга

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 255 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон пахта экин майдонларида экологик ҳолатнинг кескин ўзгариши  ҳамда турли касалликлар ва зараркунандаларнинг янги ирқларини пайдо бўлиши давлатимиз томонидан селекционер олимлар зиммасига тезпишар,  юқори ҳосилдор, тола чиқими ва сифати яхши, турли касаллик, зараркунанда, ҳамда стресс омилларга чидамли навлар яратиш вазифасини қўймоқда [1-3].  Маълумки, ғўза касалликлари орасида вилт

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 294 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон – жахонда энг йирик пахта етиштирувчи мамлакатлардан бири ҳисобланади. Мамлакатимизда пахта ҳосилини янада кўпайтириш, асосан ҳозирги экилиб келинаётган навлар ўрнига янги истиқболли ва шу минтақага мослашган эртапишар навларни жойлаштириш ва етиштириш негизида ҳосилдорлигини ошириш, ҳамда сифатини яхшилаш мумкин.

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 307 marta 0 Batafsil ko'rish