Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Urug'chilik Ko'rildi: 276 marta 1 Batafsil ko'rish

Ушбу тўпламда қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси, уруғчилиги, уруғшунослиги, ва қишлоқ хўжалик экинлари генетикаси, биотехнологияси ҳамда ўрмон дарахт ва бута ўсимликларининг генетик ресурслари ва уларни етиштириш технологиялари оид илмий мақолалар ўз аксини топган. Тўплам илмий-тадқиқот институтлари олимлари, олий ўқув юртлари профессор- ўқитувчилари, тадқиқотчи - изланувчилар, магистратура ва

29-05-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 3 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, Сирдарё вилоятидаги суғориладиган ерларнинг асосий қисми шўрхок тупроқдан ташкил топган. Бундай шўрланган тупроқнинг мелиороатив ҳолатини яхшилаш ва унда экилган қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини оширишда органик ўғитларнинг асосини ташкил этувчи гўнгнинг аҳамияти каттадир. Лекин, ҳозирги кунда қишлоқ хўжалик корхоналари, деҳқон ва фермер хўжаликлари чорвачиликдан олинаётган гўнг

22-05-2018 Kategoriya:  Melioratsiya / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 249 marta 0 Batafsil ko'rish

Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигини модернизация қилишнинг асосий йўналишлари.- Тошкент. ЎзБИИТИ, 2013. - 215 б. Ушбу тўплам иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида қишлоқ хўжалигини модернизация қилишнинг асосий йўналишлари ва имкониятларини аниқлаш, бу борада соҳадаги мавжуд муаммолар ва уларнинг илмий-амалий ечимларини ўзида мужассам этган илмий мақолалардан ташкил топган.

16-05-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 2 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбек халқининг маънавий меросида Алишер Навоийнинг ўрни ва хизматлари беқиёсдир. Xозирга қадар халқимиз, хусусан ёшларимиз уни кўпроқ шеърият мулкининг султони сифатида танийдилар. Лекин унинг ижодий оламига кириб борганимизда шоир тафаккурининг кенглиги, у эътибор бермаган соҳанинг ўзи камлиги намоён бўла беради. Буюк тафаккурнинг уч қисмдан иборат «Маxбуб-ул-қулуб» асарининг биринчи қисми –

09-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Iqtisodiyot nazariyasi Ko'rildi: 260 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда ўқитувчи, талаба, ўқувчилар учун яратилган web-манбалар орасида энг йириги - бу ZiyoNET таълим тармоғидир. ZiyoNET жамоат ахборот таълим тармоғи 2005 йилнинг 28 сентябрида Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг «Ўзбекистон Республикасининг жамоат таълим ахборот тармоғининг ташкил этиш тўғрисидаги» қарорига мувофиқ ташкил топган. Унинг асосий мақсади таълим тизимида

09-04-2018 Kategoriya:  Informatika va AKT / Informatika Ko'rildi: 273 marta 0 Batafsil ko'rish

Мазкур тўпламда қишлоқ ҳўжалик экинларидан экологик тоза ва сифатли мўл ҳосил етиштиришда биологик усулнинг ўрни, қишлоқ ҳўжалиги экинларининг касаллик ва зараркунандаларига қарши курашда ресурс тежамкор биологик усуллардан фойдаланиш ҳамда қишлоқ хўжалик экинларини касаллик ва зараркунандаларга чидамлилигини оширишда селекцион ва агрокимёвий усулларига оид илмий мақолалар ўз аксини топган.

04-04-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 27 marta 0 Batafsil ko'rish

Юртбошимиз таъкидлаганларидек, биз яшаѐтган XXI аср–интеллектуал бойлик ҳукмронлик қиладиган аср. Кимки бу ҳақиқатни ўз вақтида англаб олмаса, интеллектуал билим, интеллектуал бойликка интилиш ҳар қайси миллат ва давлат учун кундалик мазмунига айланмаса, бундай давлат жаҳон тараққиѐти йўлидан четда қолиб кетиши муқаррар. Буни чуқур англаб олган давлат, бундай хулосани чиқарган, халқаро ҳамжамият

27-03-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Psixologiya Ko'rildi: 305 marta 0 Batafsil ko'rish