Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Urug'chilik Ko'rildi: 276 marta 1 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳотларни чуқурлаштириш, фермерлик ҳаракатини қўллаб-қувватлаш, моддий ва молиявий базасини мустаҳкамлаш, уларга янада кенг йўл очиб бериш, бу борада янги имтиёз ва имкониятларни туғдириш, қисқача айтганда, қишлоқда пайдо бўлаётган мулкий муносабатларни, янги ўрта синф вакиллари-мулкдорлар, тадбиркор ва ишбилармонларнинг манфаатларини ҳимоялаш бугунги кунда энг катта

29-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 288 marta 0 Batafsil ko'rish

2009-2010 йиллардаги дала синовлари натижаларига кўра, комбинациялашган машина агрегати конструкциясининг иккинчи варианти пахтадан бўшаган ғўзапояли далаларда пушталар ҳосил қилиш жараёнини тўлиқ ва агротехник талабларга мос равишда амалга оширади.

01-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 211 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Республикамиз шароитида ғалла замонавий комбайнлар ёрдамида уни йиғиштириш агротехник талабларига тўлиқ риоя этиб йиғиштирилганда, қабул қилинган дон таркибида бегона аралашмалар миқдори 2-5 фоиз оралиғида, яъни белгиланган талаблар даражасида бўлиши, уларнинг таркибидаги чала янчилган бошоқ қисмлари ва қобиқли донлар эса 1,1 фоиздан 2,8 фоизгача бўлиши аниқланган.

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 169 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикада инсонлар учун юқори сифатли озиқа, чорва ва парандачилик учун сифатли ем билан тўлиқ таъминлаш хамда ерни банитетини кўтариш муомоси долзарб масала бўлиб турибди.

23-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 271 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда етиштирилган озуқаларнинг минерал таркибини ўрганишга бағишланган илмий ишлар деярли кам учрайди. Улардан К.К. Карабаев (1988) озуқалар таркибидаги кальций, фосфор ва микроэлементлардан мис, руҳ, молибден ва кобалт миқдорини ўрганган. Е.И. Шумилин (1986) Ўзбекистонда етиштирилган озуқларнинг минерал таркиби ҳақида тўлиқ бўлмаган минерал таркиби ҳақида маълумотлар келтиради

20-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 153 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизнинг суғориладиган ва лалмикор ерларнинг тупроқларини агрокимёвий ва агрофизикавий ҳолатини яхшилаш чора тадбирларини олиб боришда, илдизида азот тўпловчи бактерияларга эга бўлган дуккакли дон экинларининг аҳамияти беқиёс каттадир. Бу экинлар томонидан тўпланган азот моддалари пахта, буғдой ўсимликлари томонидан тўлиқ ўзлаштирилиши билан бир

20-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 200 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон арпа селекцияси соҳасида маълум ютуқлар қўлга киритилган. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган Давлат реестрига киритилган барча арпа навлари Ўзбекистон арпа селекциясида яратилган. Шу билан бир қаторда биологик имкониятларидан тўлиқ ҳолда фойдаланиш эртапишар навлар яратиш борасида анча ишлар қилишга тўғри келади.

20-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 178 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги даврда Қорақалпоғистон Республикасида экология муаммоси энг актуал масалаларнинг бири бўлиб қолди. Ўзбекистон Республикаси халқини озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлиқ таъминлаш дастури биринчи навбатда деҳқончиликдан юқори сифатли ҳосил олиш, тупроқ ҳосилдорлигини кўтариш, оз маблағ ишлатиб кўп ҳосил олиш билан туғридан-туғри боғлиқ.

19-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 184 marta 0 Batafsil ko'rish

Ушбу мақолада Тошкент давлат аграр университетининг сабзавотлар етиштиришга ихтисослашган намунавий иссиқхонасида помидорнинг Ламия, Pofita ва Torie гибридлари кўчатларини тайёрлаш бўйича маълумотлар келтирилган. Мақолада юқорида келтирилган помидор уруғларини махсус касеталарга экиб, минерал озуқалар эритмалари билан суғориб бориш натижасида уруғларни тўлиқ униб чиқиши 6-8 кун, кўчатлари экишга

07-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Sabzavotchilik Ko'rildi: 245 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2