Қишлоқ хўжалик корхоналарида маблағларнинг доиравий айланиши ўзига хос хусусиятларга эга. Жумладан, маблағларни ишлаб чиқариш-тижорат циклига сарфлаш вақти билан айланишдаги маблағларнинг қайтиш вақти ўзаро мос келмайди.Бундай хусусиятлар анъанавий молиялаштириш манбалари (ўз манбалари, банк кредитлари ва ш.ў.)дан ташқари манбаларни ҳам жалб қилишни тақозо этмоқда. Фермер хўжаликларида ҳам

29-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Moliya va kredit Ko'rildi: 281 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳотларни чуқурлаштириш, фермерлик ҳаракатини қўллаб-қувватлаш, моддий ва молиявий базасини мустаҳкамлаш, уларга янада кенг йўл очиб бериш, бу борада янги имтиёз ва имкониятларни туғдириш, қисқача айтганда, қишлоқда пайдо бўлаётган мулкий муносабатларни, янги ўрта синф вакиллари-мулкдорлар, тадбиркор ва ишбилармонларнинг манфаатларини ҳимоялаш бугунги кунда энг катта

29-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 380 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда жамият қурилиши жараёнлари, стратегик мақсад - фуқаролик жамиятини барпо этишда маънавий қадриятларимизни ривожлантириш ўз аҳамиятига эга.  Эркин шахс маънавияти, замонавий демократик ғоялар ва миллий-маънавий қадриятлар уйғунлигига эришиш фозил жамият ҳақидаги Форобий, Юсуф Хос Ҳожиб, Шайх Саъдий, Жомий, Навоий адабий–илмий меросидан ҳам қувват олади. Шундай экан, Ўзбекистонинг

29-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 375 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, жамиятимизда аёлларни улуғлаш, уларнинг ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва маънавий манфаатларини ҳимоя қилиш,уларга бўлган эътибор ниҳоятда кучайган.             Жамиятимизнинг турли соҳаларида аёлларнинг фаол иштирок этишлари учун барча шароитлар яратилмоқда. Давлат ва ҳукумат томонидан қабул қилинган дастурлар мамлакатнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётида,

15-05-2018 Kategoriya:  Nashrlar Ko'rildi: 2 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маколада мевачилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида интенсив типдаги боглар барпо қилишда уларга мос келадиган экиш схемаларини танлаб уларни ишлаб чикаришда синаб кўриб, шу йўл билан мевачиликни хозирги замон технологияларини жорий этишда энг юқори кўрсатгичга эга бўлган схемасини афзаллиги ёритилган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik Ko'rildi: 312 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада тог жигарранг тупроқларининг эрозия жараёнлари таъсирида ўзгариши тадқиқот натижалари маълумотлари асосида ёритилган. Эрозион жараёнлар таъсирида тоғ жигарранг тупроқларни морфогенетик, кўрсаткичлари ўзгарганлиги кузатилди ва илмий хулосалар чиқарилди

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 265 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Бойсун тог ёнбагрининг лалми типик бўз тупроқларининг умумий физик хоссалари ва уларнинг эрозия жараёнлари таъсирида ўзгаришига оид маълумотлар келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 296 marta 0 Batafsil ko'rish

Соя мойи таркибида асосан каротинлар ва унинг ҳосилалари бўлиб[1], ишқорий рафинация жараёнини олиб борилганда уларга ўювчи ишқор деярли таъсир кўрсата олмайди, чунки улар ўювчи ишқор таъсирига рафинациялаш ҳароратида чидамли бўлади.

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 230 marta 0 Batafsil ko'rish

Жахон бозорида энергетик ресурслар бахосини кескин ошиб бориши ва уларга бўлган талаб хам ортиб бораётгани, аграрсохасида, энергиядан фойдаланиш самарадорлигини оширишга оид илмий тадқиқотларни бугунги кундаги долзарб муаммоларидан бири эканлигини кўрсатади. Энергия тежамкорликка эришиш учун етказиб берилаётган энергияга боғлиқ бўлган исрофлар функциясини аниқлаш керак. Энергетик дизайни мақсади

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 228 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Бўғоз сигирлардан соглом тугилиши учун, уларга шарт-шароит яратиб берилиши, бундан ташқари уларниниг озиқлантирилишига алоҳида эътибор қаратмоқ лозим. Бўғоз сигирларнинг тугиш жараёнида қилиниши керак бўлган барча гигиена қоидаларига алоҳида аҳамият қаратамиз. Бузоқларни ўстириш босқичидаги нобутгарчиликдан сақлаш айни вақитда боқиш ва асрашдаги камчиликлани бартараф этиш.

24-04-2018 Kategoriya:  Chorvachilik / Qoramolchilik Ko'rildi: 327 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3