Кузги буғдойнинг ўсиш ва ривожланиш жараёни маълум даражада уруғ сифатига боғлиқ. Сифатли уруғлар экилиши уруғларни қисқа муддатлар ичида униб чиқиши ва жадал ўсиб ривожланишини таъминлайди. Уруғ сифатини кузги буғдой навларининг ўсиб, ривожланишига таъсири республикамизда етарлича ўрганилмаган ва бу борадиги маълумотлар кам. Уруғ сифатини дон ҳосилдорлигига ижобий таъсири турли йилларда

29-05-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 269 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини оширишда юқори сифатли уруғлар экилиши муҳим ўрин тутади. Сифатли уруғ экилиши энг кам сарф харожат хисобига юқори ва сифатли ҳосил етиштиришни таъминлайди. Сифатли ўруғ экилиши қишлоқ хўжалик экинларининг ўсиш ва ривожланишини таъминлаш билан бир каторда ўсимликда ҳосил элементларининг шаклланиши ва дон ҳосилдорлигига ижобий таъсир этади.

29-05-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 242 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада пахтани ёпиц омборда ва гарамда, сақланганда қишнинг совуқ ва ҳаво намлиги юқори бўлган даврларда ҳам ғарам ва ёпиқ омборларда ҳарорат, намлик стандарт талабларидан ошиб кетмаслиги, ёпиқ омборларда сакланаётган пахта хом-ашёсини сифати, уругнинг униш қуввати, унувчанлигини ва пахта толасининг сифати ғарамда сақланганга нисбатан юқори бўлиши кузатилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 346 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада мойли кунгабоқарнинг тезпишар навларини сугориладиган ерларда кузги ғалла экинларидан кейин экиб, юқори ва сифатли уруг ҳосили олиш мумкин бўлган уруғ экиш муддати ва схемаси ишлаб чиқилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 764 marta 0 Batafsil ko'rish

Доривор ўсимликларнинг турли халқлар, элатлар томонидан истеъмол қилиниши жуда қадимдан маълум. Кейинчалик эса, бу ўсимликларнинг дориворлик хусусиятларини ўрганилиши ва халқ табобатида қўлланилиши қадимги Миср, Хитой, Ҳиндистон, Юнонистон ва Римда кенг тарқалган. Ўрта асрларда доривор ўсимликларнинг ҳалқ табобатида фойдаланилиши Ўрта Осиёда, Кавказда, араб давлатларида ривожланган уларни

07-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / O'simliklarni himoya qilish / Dorivor o'simliklar Ko'rildi: 319 marta 0 Batafsil ko'rish

Қора плёнка билан мулъчаланган майдонларда помидор уруғи тўғридан-тўғри очиқ ерга экилди ва бунда 5 та (1,0 кг/га, 1,5 кг/га, 2,0 кг/га, 2,5 кг/га, 3,0 кг/га назорат) экиш меъёрлари қўлланилди. Помидорнинг Ситора нави уруғлари 2,0 - 2,5 кг меъёрида экилган вариантларда ниҳолларнинг 10 ва 75 фоиз униб чиқиши бошқа экиш меъёрларига нисбатан 1-3 кун эрта кузатилди. Гектарига 2,0-2,5 кг уруғ экилган

21-10-2017 Kategoriya:  Dehqonchilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 576 marta 0 Batafsil ko'rish

Маҳаллий доривор ўсимликлардан фойдаланиш инсон организми учун фойдали витаминларни етказиб бериш билан ажралиб туради. Маҳаллий шовул ўсимлиги ҳалқ ва илмий тиббиётда сариқ касаллиги, қон кетиши ва ошқозон – ичак касалликларини даволашда асосий доривор восита ҳисобланади. Ушбу мақолада доривор Шовул ўсимлигининг келиб чиқиши уни биологик ҳусусиятлари унинг таркиби етиштириш технологияси

21-10-2017 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Dorivor o'simliklar Ko'rildi: 339 marta 0 Batafsil ko'rish

Ушбу мақолада доривор иссоп - Lamiaceae оиласига мансуб кўп йиллик ўт ўсимлик бўлиб, доривор восита сифатида ер устки (ўт) қисми ишлатилади. Халқ табобатида ўсимликнинг барглари ва учки қисмларидан юрак ва қон томирлари касалликларини даволашда муваффақиятли фойдаланилади. Шу сабабли бу ўсимликни кўпайтириш, биоэкологиясини ва агротехникасини ишлаб чиқиш долзарб муаммо ҳисобланади. Доривор иссоп

21-10-2017 Kategoriya:  Ekologiya Ko'rildi: 407 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза асосий экинлар жумласига кириб, Республикага маълум даражада валюта олиб келади. Ғўза уруғчилиги эса навларни тозалигини сақлаган ҳолда кўпайтиришда асосий манба ҳисобланади. Ғўза селекциясида ирсий ўзгаришлар доирасини кенгайтириш, бирикиш гуруҳини ўзгартириш ва янги нав ҳамда шакллар яратиш мақсадида ўсимликнинг ирсий негизига физик-кимёвий омиллар таъсирида сунъий олинган мутацион

20-10-2017 Kategoriya:  Biotexnologiya / Paxtachilik Ko'rildi: 419 marta 0 Batafsil ko'rish

Республиканинг барча минтақаларининг иқтисодий самарадорлиги гўзадан юқори ҳосил олиш ва унинг сифатига боглиқ. Шунинг учун гўза асосий экинлар жумласига кириб, Республикага маълум даражада валюта олиб келади. Ғўза уругчилиги эса навларни тозалигини сақлаган ҳолда кўпайтиришда асосий манба ҳисобланади.

20-10-2017 Kategoriya:  Agrokimyo / Paxtachilik Ko'rildi: 384 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2