Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 11 085 marta 8 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада сугориладиган оч тусли бўз тупроқларнинг биологик фаоллиги, ферментлари, уларни тупроқ шўрланиши таъсирида ўзгариши оид маълумотлар, олиб борилган илмий тадқиқот ишларининг натижалари келтирилган.Тупроқ унумдорлигини ошириш ва шўрланган тупроқларнинг биологик фаоллигини тиклаш мақсадида бактериал ўғитларни қўллаш яхши самара берганлиги ёритилган.

26-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 648 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада лабораторияда олиб борилган тажрибаларда турли ўғитлар таъсирида тупроқда юз бераётган ферментлар фаоллигини ўгитлар турига ёки уларниг таркибига чамбарас боглиқ эканлиги ёритилган. Тупроқ ферментлар фаоллиги ўғитлар таркибига, ҳамда микроорганизмларнинг кўпайиш тезлигига боглиқлиги келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:   / / Ko'rildi: 553 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги пайтда талабаларнинг билиш фаоллигини ошириш, уларни ўқишга қизиқтириш ва уларда мустақил билим олиш кўникмаларини шакллантириш долзарб муаммодир. Маълумки, билиш фаолияти, билиш фаоллиги ва билиш ташаббускорлиги каби тушунчалар билан бир қаторда билиш мустақиллиги ҳам катта аҳамият касб этади.  Мустақиллик –эркин хатти-ҳаракат, фикр юритиш, ташаббускор бўлиш ва қатьий қарор қабул қилиш

27-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 650 marta 0 Batafsil ko'rish