Кириш. Илмий тадқиқот муассасаларида юртимизнинг пахта етиштириш салоҳиятини янада ошириш мақсадида ғўза генетикаси, селекцияси ва уруғчилиги борасидаги ишланыаларни тезлаштириш, янги ғўза навларини ҳар хил тупроқ-иқлим шароитига мослаштириш чоралари кўрилмоқда. Бу борада юқори натижаларга эришилиб, серҳосил, иқлим шароитимизга мос, қурғоқчиликка чидамли навларни яратиш иқтисодиётимизнинг кўплаб

01-06-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 337 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон республикасининг тараққиёт давридаги ривожланиш босқичида, илмий соҳада жуда кўплаб кузатув ишлари олиб борилмоқда, бу келажакда аҳолини озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжларини қондириш масаласини ечимини топиш учун йўналтирилган асосий тадбирлардан ҳисобланади. Шу билан бирга қишлоқ хўжалиги ходимлари зиммасига ҳам жуда катта маъсулият юкланган бўлиб, сувсизлик, шўр ва касалликларга чидамли

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 182 marta 0 Batafsil ko'rish

Хозирга пайтда дунё олимларининг олдида турган вазифа нафакат худуддаги экологик мухутни яхшилаш, балки қишлоқ хўжалигини равожлантириш, суғориладиган майдонларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, юқори ҳосилли шўрга чидамли навларини яратишдан иборат. Шунинг учун буғдой селекциясининг асосий йўналишларидан бири тупроқ шўрланишига чидамли юқори технологик сифатга эга бўлган буғдой навларини

29-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 189 marta 0 Batafsil ko'rish

Кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги экинларини зараркунанда ҳашаротлардан ва касалликлардан сақдаш учун кимёвий дорилар кенг кўламда ишлатилиб келинмокда. Бизга маълумки, табиатдаги ҳамма жониворлар бир-бирлари билан узаро қатъий муносабатда бўладилар. Кимёвий дориларни ўйламай қўллаш натижасида, табиатда фойдали ва зарарли ҳашаротлар ўртасида мувозанат бузилади ва баъзи бир ҳащаротларни кимёвий

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 170 marta 0 Batafsil ko'rish

Соя мойи таркибида асосан каротинлар ва унинг ҳосилалари бўлиб[1], ишқорий рафинация жараёнини олиб борилганда уларга ўювчи ишқор деярли таъсир кўрсата олмайди, чунки улар ўювчи ишқор таъсирига рафинациялаш ҳароратида чидамли бўлади.

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 174 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикасининг Жиззах, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхондарё ва Тошкент вилоятининг нам билан ярим таъминланган лалми минтақалари арпа етиштириладиган асосий ҳудудлар ҳисобланади.

25-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 188 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда буғдой селекциясида асосий эътибор интенсив технология учун ярокли бўлган буғдой навлари яратишга қаратилмокда. Яратилган навлар - маҳсулдор, ётиб қолишга ўта чидамли ва ўғитга талабчан бўлиши керак. Аммо ҳозир биз ҳосилдорликни 100 ц/ra ва ундан ҳам юқорига кўтариш учун эмас балки ҳар бир минтақа учун алоҳида хусусиятга ва ташқи муҳит шароитига

25-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 168 marta 0 Batafsil ko'rish

Тошкент воҳасини иқлими ўта континентал бўлиб, бир суткада ҳарорат 20-250С га фарқ қилиши, айниқса, қиш ойларида оддий ҳол. Баъзи ҳолатларда бу кўрсатгич қиймати ундан ҳам юқори бўлади. Бу ҳол ўсимликларга салбий таъсир қилиши билан бир пайтда, шу тебранишларга ва паст ҳароратга чидамли навларни аниқлаш ва уларни ишлаб чиқаршига жорий қилишни тақозо қилади.

20-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 216 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш дастурида Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А. Каримов қайд қилганидек: - «Қишлоқ хўжалигидаги барча агротехник ва агрокимё чора-тадбирларини илм-фан тавсияномаларига ва илғор тажрибаларга мувофиқ ўтказиш, ўсимлик касалликларига қарши кураш чораларини жорий қилишда, чидамли навлар яратишдаги муаммоларни ечишда мутлоқо янгича

07-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 278 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон республикасининг тараққиёт давридаги ривожланиш босқичида, илмий соҳада жуда кўплаб кузатув ишлари олиб борилмоқда, бу келажакда аҳолини озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжларини қондириш масаласини ечимини топиш учун йўналтирилган асосий тадбирлардан ҳисобланади. Шу билан бирга қишлоқ хўжалиги ходимлари зиммасига ҳам жуда катта маъсулият юкланган бўлиб, сувсизлик, шўр ва касалликларга чидамли

07-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 256 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2