Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Urug'chilik Ko'rildi: 276 marta 1 Batafsil ko'rish

Кузги буғдойнинг ўсиш ва ривожланиш жараёни маълум даражада уруғ сифатига боғлиқ. Сифатли уруғлар экилиши уруғларни қисқа муддатлар ичида униб чиқиши ва жадал ўсиб ривожланишини таъминлайди. Уруғ сифатини кузги буғдой навларининг ўсиб, ривожланишига таъсири республикамизда етарлича ўрганилмаган ва бу борадиги маълумотлар кам. Уруғ сифатини дон ҳосилдорлигига ижобий таъсири турли йилларда

29-05-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 209 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маълумки, кейинги йилларда пахта тайёрлаш пунктларига топширилаётган пахталар ифлослиги белгиланган стандарт меъёридан бирмунча юқори бўлиши кузатилмоқда. Бу эса пахтани сақлаш даврида намлигининг ошишига ва натижада кўплаб миқдорда сифатли маҳсулотнинг ёмонлашувига сабаб бўлмоқда. Бундай ғарамларда сақланган пахта ва ундаги толанинг сифати, чигитдан ёғ чиқиши ва уругликларнинг

14-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 230 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ўсимликларнинг ривожланишини биоэнергетик баҳолаш, иқтисодий баҳолаш сингари, Тошкент вилоятида қанд лавлагининг Rablo Fb Action Fh Рамонская 407 ва Белоцерковская односемянная каби нав намуналарини етиштиришнинг самарали эканлигини тасдиқлади, уларда ҳосил билан бирга ялпи энергиянинг чиқиши, шунингдек ялпи энергия орттирмаси максимал бўлди ва ўртача 5987 ва 5864МДж/га ни

14-05-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Dehqonchilik / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 271 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Кузги буғдой навларини энг макбул экиш муддатларини аниқлаш мўл ҳосил гаровидир. Буғдой навларини эрта ёки кеч экилиши ҳосилдорликка сезиларли даражада салбий таъсир этади. Шунинг учун тажрибада махаллий Чиллаки ва четдан келтирилган Кўпава навларини экиш муддати ва меъёрларини униб чиқишига ва тупланишига таъсири ўрганилди.

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 246 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Lamiaceaea оиласига мансуб кўп йиллик ўт ўсимлик Lophantus annisatus Benth. Тошкент шаҳрида интродукцияси, тупроқ таркиби ва онтогенезини ювенил даври ўрганилди ва ўсимликнинг уруглари экилгандан сўнг 9 кун ичида униб чиқиши, 10-11 кундан сўнг ялпи майсаларнинг ҳосил бўлиши, уругпалла барглари 68 кундан кейин тўкилиши аниқланди.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Ekologiya Ko'rildi: 199 marta 0 Batafsil ko'rish

Ушбу мақолада Тошкент давлат аграр университетининг сабзавотлар етиштиришга ихтисослашган намунавий иссиқхонасида помидорнинг Ламия, Pofita ва Torie гибридлари кўчатларини тайёрлаш бўйича маълумотлар келтирилган. Мақолада юқорида келтирилган помидор уруғларини махсус касеталарга экиб, минерал озуқалар эритмалари билан суғориб бориш натижасида уруғларни тўлиқ униб чиқиши 6-8 кун, кўчатлари экишга

07-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Sabzavotchilik Ko'rildi: 245 marta 0 Batafsil ko'rish

Узумчилик Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири ҳисорбланади. Узум навлари фойдалилигига кўра ҳўраки, кишмишбоп ва шароббоп навларга бўлинади. Узум махсулотлари ичида шароб алоҳида ўрин тутади. Шароб узум шарбати таркибидаги қанднинг бажғишидан ҳосил бўлган алькоголик ичимликдир. Узумдан шароб қилинганда унинг таркибидаги тўйимли моддалар-қанд, органик кислота,

07-04-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Uzumchilik Ko'rildi: 337 marta 0 Batafsil ko'rish