Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва моллар кўпайтиришни рағбатлантиришни кучайтириш ҳамда чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» (Тошкент шаҳри, 2008 йил 21 апрель) карорига биноан чорва экинларини кўпайтириш ва илмий асосда экиш кераклиги кўрсатиб ўтилган. Ушбу қарорга мос равишда

01-06-2018 Kategoriya:  Sabzavotchilik / Seleksiya / Urug'chilik Ko'rildi: 523 marta 0 Batafsil ko'rish

Соя уруғчилигидаги асосий вазифа энг яхши уруғларни кўпайтириш, уларнинг сифатини яхшилаш ва районлаштирилган навларни энг юқори кондицияга етказишдир. Уруғчилик жараёнида навлар кўпайишига ва уларнинг нав тозалигига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бошқа экинларда бўлганидек, соя уруғчилигида ҳам асосий ҳал қилувчи омил агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга боғлиқ. Бунда албатта

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 290 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари таннарҳини пасайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш учун янгидан-янги ишлаб чиқариш заҳираларини топиш ва улардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир. Мазкур соҳадаги масалаларни жадаллаштириш биринчи даражали аҳамият касб этади, чунки меҳнат унумдорлиги ҳам унга боғлиқ ҳисобланади. Узумчиликда меҳнат унумдорлигининг ўсишига қуйидаги асосий омиллар таъсир кўрсатади:

22-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Uzumchilik Ko'rildi: 327 marta 0 Batafsil ko'rish

Ерни ишлаш агрономия нуқтаи назарида бир қатор кўрсаткичлар билан характерланади. Ҳайдалган даланинг физик хоссалари увоқланиши, зичлиги, ғоваклиги, сув, ҳаво, иссиқлик ва микробиологик кўрсаткичлари маълум жиҳатдан яхшиланди. Ер ишланганда тупроқнинг сув, ҳаво, иссиқлик ва озиқ режимларининг яхши бўлиши учун қулай шароит яратилади (2,3). Ҳайдалма қатлам тузилиши ва унинг донадорлиги ўзгарди,

15-05-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 285 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳатлар дончиликни ривожлантириш ва экин майдонларини кенгайтириш, ҳосилдорликни ошириш, тупроқ иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда янги буғдой навларини қисқа муддатда уларнинг агротехникасини ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ва аҳолининг донга бўлган эҳтиёжини ўзимизда етиштирилган ҳосил ҳисобига қондириш амалга оширилган бўлсада, Ўзбекистон Республикаси қаттиқ буғдой

15-05-2018 Kategoriya:  Agronomiya / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 259 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Помидор серпалак ўсимлик бўлгани учун уни биологияси талаби даражасидаги озиқланиш майдонига экиш асослаб берилган. Қаторлар орасидаги масофа (70 см) ўзгармаган холда қатордаги ўсимликлар оралиғидаги масофани ўзгариши таъсирида помидор ўсимлиги архитектоникасида бўладиган ўзгаришлар баён этилган. Озиқланиш майдонини катталашиб боргани сари мева элементлари сонини ҳам ўзгариши илмий

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Sabzavotchilik Ko'rildi: 355 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маколада мевачилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида интенсив типдаги боглар барпо қилишда уларга мос келадиган экиш схемаларини танлаб уларни ишлаб чикаришда синаб кўриб, шу йўл билан мевачиликни хозирги замон технологияларини жорий этишда энг юқори кўрсатгичга эга бўлган схемасини афзаллиги ёритилган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik Ko'rildi: 312 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада эртаги картошкадан энг эрта ҳосил етиштириш учун ерни куз фаслида тайёрлаб, эгат олиниб қуйилиши ҳамда уругликларни июн-июл ойларида йигиштирилган ҳосилдан олиниши баён этилган. Уруғлик тугунакларини расмий усулда сақлаш, феврал ойи бошларида ипсимон ўсимта берган тугунакларни ажратиб озиқ овқатга ишлатиш қолганларини эса ёруғ хоналарда 12-14° С ҳароратда ундириш ҳамда уруглик

10-05-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Sabzavotchilik Ko'rildi: 438 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тажрибада тариқдан ёз мавсумида битта майдондан икки маротаба юқори дон ҳосилини олиш мумкин бўлган мақбул меъёри ишлаб чиқилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Dehqonchilik Ko'rildi: 274 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ясмиқ ўсимлигининг афзаллиги, донининг тўйимлилиги ва сугориладиган типик бўз тупроқлар шароитида ясмиқ навларининг ўсиши ва ривожланишига экиш меъёри ва муддатини таъсири баён этилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 376 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4