Соя уруғчилигидаги асосий вазифа энг яхши уруғларни кўпайтириш, уларнинг сифатини яхшилаш ва районлаштирилган навларни энг юқори кондицияга етказишдир. Уруғчилик жараёнида навлар кўпайишига ва уларнинг нав тозалигига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бошқа экинларда бўлганидек, соя уруғчилигида ҳам асосий ҳал қилувчи омил агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга боғлиқ. Бунда албатта

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 406 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини янада тараққий эттиришда асосий эътибор аграр соҳада ислоҳотларни чуқурлаштириш, ишлаб чиқариш ва бошқариш жараёнларида бозор тамойилларини тўла қарор топтириш асосида қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасини кескин оширишга қаратилмоқда. Республикада қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилишдан кўзланган бош мақсад, ер муносабатларини такомиллаштириш, ерга эгалик ва ундан самарали

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 593 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда кейинги йиллада кўп тармоқлар қатори чорвачилик соҳасига ҳам катта эътибор берилмоқда. Озиқ-овқат маҳсулотлари ичида гўшт ва гўштли маҳсулотлар кишиларнинг бирламчи эҳтиёжларини қон-дирувчи маҳсулот турларига кирганлиги боис, унга бўлган талаб ҳамда таклиф даражаларини ўрганиш, бу маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва товар айирбошлаш ҳажмларини режалаштириш ҳамда башоратлашда муҳим ўрин

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 420 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда чорвачиликни ривожлантиришга давлат миқъёсида эътибор берилиши ветеринария хизмати олдига чорвачиликда юқумли ва юқумсиз, инвазион касалликлар олдини олиш, даволашнинг замонавий усулларини ишлаб чиқиш ва амалиётга кенг тадбиқ этиш, химиотерапевтик воситалар янги авлодини яратиш асосида ветеринария химиопрофилактика ва даволаш тизимини такомиллаштиришдек улкан вазифа юклатилган.

22-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 366 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 11- чақриқ XII сессиясида Аграр масала -қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга, ҳар бир маданий экин туридан олинадиган ҳосилдорликни оширишга катта эътибор берилди. Ҳар бир экиндан олинадиган  ҳосилни кўпайтириш учун тупроқ унумдорлигини ошириш керак. Тупроқ унумдорлигини, экинлардан олинадиган ҳосилдорликни камайиб боришида бегона ўтлар ҳам катта рол ўйнайди.

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 408 marta 0 Batafsil ko'rish

Табиий бойликлар ичида ер ресурслари ниҳоятда катта бойлик ҳисобланади. Халқимиз “Ерга эътибор – элга эътибор” деб бекорга айтишмаган, чунки ер инсонни боқади, кийинтиради, уларнинг барча эхтиёжларини қондиради, ер халқ хўжалигининг барча тармоқлари тизимида асосий восита ва манба ҳисобланади.

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 439 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, жамиятимизда аёлларни улуғлаш, уларнинг ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва маънавий манфаатларини ҳимоя қилиш,уларга бўлган эътибор ниҳоятда кучайган.             Жамиятимизнинг турли соҳаларида аёлларнинг фаол иштирок этишлари учун барча шароитлар яратилмоқда. Давлат ва ҳукумат томонидан қабул қилинган дастурлар мамлакатнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳаётида,

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 2 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикасида ғўза қатор ораларига ғалла экиш умумий ғалла экинлари майдонининг 40-50 % ни, яъни 400.500 минг гектарни ташкил этиб, ғалла экинларидан юқори ҳосил олиш кўп жиҳатдан экишнинг агротехник талаблар даражасида ўтказилганлигига боғлиқ. Бунда асосий эътибор уруғларнинг қатор орасига бир текис тақсимланишига ҳамда экиш чуқурлигининг белгиланган меъёрларда бўлишига қаратилиши

01-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 576 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорларида Республика аҳолисини доимий равишда сифатли мева-сабзавот маҳсулотлари билан таъминлаш ва мевали боғлардан унумли фойдаланиш мақсадида мевали боғлар экин майдонларини кенгайтириш ва уларнинг ҳосилдорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратиш лозимлиги таъкидланган.

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 533 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда буғдой селекциясида асосий эътибор интенсив технология учун ярокли бўлган буғдой навлари яратишга қаратилмокда. Яратилган навлар - маҳсулдор, ётиб қолишга ўта чидамли ва ўғитга талабчан бўлиши керак. Аммо ҳозир биз ҳосилдорликни 100 ц/ra ва ундан ҳам юқорига кўтариш учун эмас балки ҳар бир минтақа учун алоҳида хусусиятга ва ташқи муҳит шароитига

25-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 321 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4