» » юқори » Страница 3

Буғдойзорлардаги бегона ўтлар тупроқдаги сув ва унда эриган минерал моддаларни ўзлаштирибгина қолмасдан, унинг меъёрида ривожланишига салбий таъсир кўрсатишига сабаб, бегона ўтлар юқори ярусларни эгаллаб, буғдойнинг ривожланишини тўсиб, ҳосил сифати ва миқдорини камайишига сабаб бўлмоқда. Энг муҳими, бегона ўтлар буғдойзорларда учрайдиган ҳашаротлар ҳамда касалликларни тарқалиш ва инфекцияларни

15-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 294 marta 0 Batafsil ko'rish

Заравшон водийсининг юқори қисмида жойлашган Ургут тумани далаларидан тамаки ҳосили сентябр ойининг охири ва октябр ойининг бошларида йиғиштириб олинади. Ердан тўғри фойдаланиш мақсадида ушбу майдонларда тамакидан кейин кузги буғдой экилиб парвариш қилинмоқда. Бу туман аҳолисининг дон ва дон маҳсулотларига бўлган талабини қондириш ҳамда суғориладиган ерлардан тўғри фойдаланишда маълум бир асос

15-05-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 236 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида бошоқли дон экинларини октябр ойида экиб ўрганилганда донли экинлар орасида энг юқори донли экин тритикале гектаридан - 94.2 центнер дон ҳосили берганлиги қайд этилди.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 301 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида бошоқли дон экинларини октябр ойида экиб ўрганилганда донли экинлар орасида энг юқори донли экин тритикале гектаридан - 94.2 центнер дон ҳосили берганлиги қайд этилди.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 266 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада узумнинг кишмишбоп ва майизбоп навларини штабел усулда қуритиш ўрганилди. Кишмишбоп навларнинг қанди, юқори майизбоп навлардан Ҳусайнида энг юқори бўлиши аниқланди. Штабел усулида қуритилган узумда В, С витаминнинг миқдори Бенди навида 8,8 мг%, Аскарида 7,2 ва Оқ кишмишда 6,9 мг% бўлиши аниқланди.

14-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Uzumchilik Ko'rildi: 606 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маколада мевачилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида интенсив типдаги боглар барпо қилишда уларга мос келадиган экиш схемаларини танлаб уларни ишлаб чикаришда синаб кўриб, шу йўл билан мевачиликни хозирги замон технологияларини жорий этишда энг юқори кўрсатгичга эга бўлган схемасини афзаллиги ёритилган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik Ko'rildi: 312 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Макқолада тупроқни шўрланиш сабаблари, уни тарқалиши ва вилоятлар тупроқларини шўрланганлик даражаси ҳамда уларни умумий майдони тўгрисида маълумотлар келтирилган. Шўрланган ерларда картошка етиштириштириш технологиясининг асосий усуллари ва услублари батафсил баён этилган. Шўрланган ерларда картошкадан юқори сифатли ҳосил олишда мелоратив ишларни ўтказиш муддатлари, экиладиган

10-05-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Sabzavotchilik Ko'rildi: 328 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Узумнинг Ризамат навидан юқори ва бир меъёрда ҳосил олиш учун кузда ток туплари кесилганда гектарига 50 минг новда ва 32 минг тагача ҳосилли новда қолдириш керак. Фазанинг бошланишини жадаллаштириш учун эрта муддатда вегетатив сугориш ўтказиш зарур. Бунда агротехник тадбирларни ўтказилиши ҳосилдорликни 31 % га ошишини таъминлайди.

10-05-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 448 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Тажрибада тариқдан ёз мавсумида битта майдондан икки маротаба юқори дон ҳосилини олиш мумкин бўлган мақбул меъёри ишлаб чиқилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Dehqonchilik Ko'rildi: 274 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Тупроқ ишланганда ҳайдалма қатлам тузилиши ва унинг донадорлиги ўзгаради, зичлиги сув, ҳаво, иссиқлик режимлари яхшиланади. Унинг физик ҳусусиятларига таъсир этадиган омилларидан бири бу чигитни пушта ва плёнка остига экиш ҳисобланади. Чигитни пушта ва плёнка оситга экишда қатқалоққа барҳам берилади, зичлиги яхшиланади, гўзани вегитацияси 7-8 кунга тезлашиб, пахта эрта очилади.

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 215 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9