» » юқори » Страница 5

Аннотация. Сирдарё вилоятининг сугориладиган гидроморф тупроқларининг шўрланиш шароитида «Бухоро-102» ғўза навидан юқори миқдордаги минерал ўгитларни сарфлаб, юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш муҳим ўрин тутади ва шўрланган тупроқларда гектарига азот-190, фосфор-130, калий-90 кг/га ва экишдан олдин фосфор-90 кг, калий-60 кг, 2-3 чинбарг чиққанда азот-60

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik Ko'rildi: 268 marta 0 Batafsil ko'rish

Бақлажон экинининг ҳосилдорлиги республикамизда гектаридан 15-18 тоннага тўғри келса, айрим илғор хўжаликлар гектаридан 35-40 тоннагача ҳосил олмоқда. Хитойда эса юқори парваришлаш технологиясини қўллаб, ҳатто гектаридан 70-80 тонна ҳосил оладилар. Об-ҳаво, тупроқ иқлими шароитлари, Ўзбекистонга ўхшаш бўлган қўшни Тожикистон республикасининг Хўжанд нав синаш участкасида бақлажоннинг

01-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 515 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикасида ғўза қатор ораларига ғалла экиш умумий ғалла экинлари майдонининг 40-50 % ни, яъни 400.500 минг гектарни ташкил этиб, ғалла экинларидан юқори ҳосил олиш кўп жиҳатдан экишнинг агротехник талаблар даражасида ўтказилганлигига боғлиқ. Бунда асосий эътибор уруғларнинг қатор орасига бир текис тақсимланишига ҳамда экиш чуқурлигининг белгиланган меъёрларда бўлишига қаратилиши

01-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 497 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада тошли тупроқларда (тошлилик даражаси 30 фоизгача, энг катта тош ўлчами 10 см) дон экиш чуқурлиги ҳамда тупроқ кўмгичларнинг камров кенглигидаги тупроқ қатламини ўлчамлари 4 смдан юқори бўлган тошлардан тозалаш, сўнгра ҳосил бўлган майда донадор тупроққа сифатли қилиб уруг экиш жараёнини такомиллаштириш асослари берилган.

01-05-2018 Kategoriya:  Mexanizatsiya / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 276 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада тошли тупроқнинг юқори қатламидаги тошларни ковлаб олиш ва уларни четга суриб чиқарилиши ҳамда тагларидан тозаланган тупроқ қатламига чигит экиш жараёни асосланган ва уни амалга оширадиган экиш сеялкаси такомиллаштирилган.

01-05-2018 Kategoriya:  Mexanizatsiya / Paxtachilik Ko'rildi: 442 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Мақолада органик ўгит азот билан минерал ўғитларни ҳар хил нисбатда қўлланилганда гўзани ўсиши ва ҳосилини ошганлиги аниқланган. Минерал ўғитларни органик ўғитларга бўлган нисбати минерал ўгитни кам берилганда 1:0,07 ва икки миқдорда кўп берилганда 1:0,14 бўлганда ғўзани ўсиши, ривожланиши ва ҳосили юқори бўлган.

26-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 311 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки соя экини озиқ-овқат, ем ва техникада хомашё сифатида қўлланилади. Унинг донида 55 фоизгача юқори сифатли оқсил ва 20-27 фоизгача мой мавжуд бўлиб, илдизларида тупроқни биологик азотга бойитувчи бактериялар ҳосил бўлади. Шу боис ундан кейин экилган экинларнинг ҳосилдорлигини ошиши кузатилган [1,2].

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 301 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Мақолада Тошкент вилояти типик бўз тупроқлари шароитида тупроқларнинг умумий физик хоссалари унда кечадиган барча жарёнларига ирригацион эрозия таъсир этиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Бундан ташқари тупроқнинг юқори горизонти эрозияланиш даражасига кўра, яъни эрозия жараёнларининг ортиб бориши билан механик таркибнинг енгиллашуви ва ювилиб тўпланган тупроқларда эса огирлашуви

26-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Suv xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 304 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз дехқонлари томонидан йилига қариб 3.5 млн тоннага яқин пахта хом ашёсидан олинадиган иккиламчи махсулотлар (пахта толаси, чигити, момиқ , пух ,линт ва бошқалар) сифат даражаси қанча юқори бўлса соха ва мамлакатимиз иқтисодиёти юксалишга шунча кўп хисса қўшади. 2010 йилда республикамизда 3 млн 380 минг тонна пахта хомашёси тайёрланди. Шундан 5 - 6 фоизи 4-5- навларни ташкил қилса,

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 388 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалиги махсулотларини, жумладан дон, мева-сабзавот, пахта хом ашёси ва бошқа махсулотларни узоқ муддат сақланишини таъминлашда конвектив, радиацион (инфрақизил, лазер нурлар) усуллар билан қиздириш, музлатиш, вакуум хосил қилиш усуллардан фойдаланилади, лекин бу усулда қуритилганда, қуритиш агентининг энергетик потенциали маҳсулот томонидан ютилиши даражаси 50 % дан ошмаслиги сабабли,

26-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 356 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9