» » юқори » Страница 7

Деxқонларимиз xозирги кун талабидан келиб чиқиб, экилаётган ғўза навларининг эрта пишар бўлиши билан бир қаторда кўсаги йирик ва тош босишига (1000 дона чигит вазни юқорилигига) эътибор қаратса, лекин яратиладиган янги навларнинг тола чиқимини юқори бўлиши орқали мамалакатимизда тайёрланаётган пахта xосилдорлигини сақлаган xолда, тола xосилдорлигини 30-35 минг тоннага ошириш имкони бор. Бунинг

15-04-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Siyosatshunoslik Ko'rildi: 321 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда жаxон иқтисодий инқирозининг салбий оқибатларини бартараф этиш бўйича 2009 –йилда қабул қилинган дастур муваффақиятли амалга оширилмоқда. Бу дастурни Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов ўзининг “Жаxон молиявий – иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари” асарида аниқ белгилаб берди. Бу дастурда модернизациялаш, техник янгиланиш,

15-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 255 marta 0 Batafsil ko'rish

Маълумки, қишлоқ хўжалигининг ривожланишини янада жадаллаштириш учун амалга оширилаётган иқтисодий ислоxотлар юқори малакали мутахассислар тайёрлаш, аграр фан ютуқларини ишлаб чиқаришга жорий қилишни талаб қилади. Тошкент давлат аграр университетида амалга оширилаётган фундаментал, илмий-амалий, инновацион лойиҳалар ҳамда маблағ билан таъминланган барча илмий тадқтиқот ишлари Ўзбекистон

14-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Statistika Ko'rildi: 298 marta 0 Batafsil ko'rish

Пахта селекцияси, уруғчилики етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти. Бугунги кунда вилтнинг янги ирқларининг пайдо бўлаётганлиги, ғўза ҳосилдорлиги ва тола сифатига катта зарар етказаётганлигини ҳисобга олиб, тадқиқотларимизда вертицеллёз вилт (Verticillium dahliae Kleb.) касаллигига катта эътибор қаратилган. Изланишларда ғўзанинг бир нечта ёввойи ва маданий турлари иштирокида

07-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 231 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда эришилаётган муваффақиятларнинг кўпчилиги юқори меъёрда ўғит ишлатиш билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Ўғитлардан фойдалаииш ва уни ишлатиш усуллари кун сайин кенгайиб ва такомиллашиб бормоқда. 219 Агар гектар бошига бериладиган азот, фосфор ва калийли ўғитларнинг ўртача 100 кг/га деб олсак, у вақтда ҳозир мавжуд бўлган экин майдонларини ўғитлаш учун ҳар

07-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Ekologiya Ko'rildi: 313 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишда тупроқ унумдорлиги асосий омил ҳисобланади. Тупроқ унумдорлигини оширишда ва ўсимлик учун зарур моддаларнинг ўзлаштира оладиган шаклга ўтишида микроорганизмлар ва тупроқда кечадиган микробиологик жараёнлар катта аҳамият касб этади.  Маълумотларга кўра, тупроқ микроорганизмлари таркибига бактерия, актиномицетлар ва замбуруғлар кириб,

07-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 281 marta 0 Batafsil ko'rish

Кузги буғдойнинг тупланиши ўзгарувчан хусусиятдир. Ўсимликнинг тупланиши навнинг биологик хусусиятларига, табиий экологик омилларга-ёруғлик, иссиқлик, намлик, озиқланиш режимига боғлиқ ҳолда ўзгаради. Бир дона буғдой ўсимлигида поялар сони бир донадан 300 донагача бўлиши мумкин. Айрим тадқиқотчилар тупланишни юқори бўлишини ҳосилдорликни ошишида ижобий ҳол деб ҳисоблашади. Бошқа муаллифлар

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 274 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида эришилган муваффақиятлар кўп жиҳатдан юқори миъёрда ўғит ишлатиш билан боғлиқ. Ўғитлардан фойдаланиш ва уни ишлатиш усуллари кун сайин кенгайиб ва такомиллашиб бормоқда. Агар гектар бошига солинадиган  азот, фосфор ва  калийли ўғитларни ўртача 100 кг/га деб олсак, у вақтда ҳозир мавжуд бўлган экин майдонларини ўғитлаш учун ҳар йили  150 млн. тонна ўғит ишлаб

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Ekologiya Ko'rildi: 312 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалиги экинларини мутацион ўзгартиришнинг соя каби тор генетик базасига эга экинларда такомиллаштириш самарали ҳамда экинларни яхшилаш учун муҳим қўшимча ёндашув ҳисобланади. Изланишлар асосида соянинг Ген-1 тизмасининг уруғларига гамма (γ)  ва бетта (β)  нурлар билан ишлов берилиб, уларнинг таъсири ўрганилди. Ўсимлик бўйи белгисиниг юқори бўлишида гамма нурининг қарши таъсирга эга

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 250 marta 0 Batafsil ko'rish

Президентимиз раҳбарлигида Республикамизда ҳар йили халқаро тола кўргазмаси ўтказилмоқда. Бутун жахон енгил саноат ходимлари Ўзбекистон пахта толасига катта қизиқиш билдирмоқдалар. Шу боис селекционер олимларимиз зиммасига тола сифати бунданда юқори бўлган навларни яратиш вазифаси юклатилган. Сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан ғўза уруғчилигини

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 258 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9