» » юқори » Страница 8

Ўзбекистонда етакчи экинлардан ҳисобланган ғўза нафақат толаси, балки чигитидан олинадиган оқсил ва мойидан озиқ-овқат саноати ва чорвачиликда фойдаланиш борасида ҳам муҳим аҳамиятга эга. Маълумки тола экспорти бўйича Республикамиз жаҳонда етакчи ўринларни эгаллаб келмоқда. Айниқса, мустақиллик йилларида тезпишар, серҳосил, касалликларга, ҳашаротларга ва ташқи шароитнинг стресс омилларига

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik / Ekologiya Ko'rildi: 246 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси пахта хом ашёсини етиштириш бўйича дўнёда 6-ўринда ва уни экспорт қилиш бўйича эса 2-ўринда туради. Демак, Республикамизда етиштирилаётган ва ҳозирда яратилаётган ғўза навларининг тола сифат кўрсаткичлари жаҳон тола бозори талаблари даражасида бўлиши ҳамда толаси харидоргир бўлиши муҳим аҳамият касб этади. Уруғчилик деганда юқори сифатли уруғлик яратишда амалга

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 231 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўсимлик битлари (Aphididae) иссиқхоналардаги сабзавот экинларининг асосий зараркунандаларидан ҳисобланади. Адабиёт бўйича иссиқхоналарда 4 турдаги:  Aphis craccivora Koch., A.gossypii Glow., Myzodes persicae Sulz. ўсимлик битлари учрайди (Ходжаев, 2010).  Иссиқхоналарда ўсимлик битларининг зарари бодринг экинида бошқа экинларга нисбатан юқори бўлганлиги кузатилди. Бодрингда Aphis craccivora Koch

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 343 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза навлари тезпишар, серҳосил, тола чиқими юқори, унинг технологик сифати яхши, чигити сермой, оқсил моддаларга бой, ташқи муҳитларга (тупроқнинг шўрланиши, паст ҳарорат, гармсел, қурғоқчилик ва бошқалар) касаллик ва зараркунандаларга чидамли, агротехника муҳитида самарали фойдаланиладиган, қатор ораларини ишлашни механизациялашга, машина теримига мослашган, ҳамда бошқа қимматли хўжалик

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 281 marta 0 Batafsil ko'rish

 Аҳолини мўл-кўл  озиқ-овқат  ва халқ хўжалигини етарли даражада хом-ашё билан таъминлаш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг олдига қўйилган асосий вазифалардан ҳисобланади.  Қишлоқ хўжалигида экинлардан шу жумладан картошкадан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш биринчи навбатда минерал ва маҳаллий ўғитлардан  оқилона фойдаланиш билан боғлиқ, зеро хозирги кунда  олинаётган ҳосилнинг 50 фойизидан

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Sabzavotchilik Ko'rildi: 220 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигида органик ўғитларнинг танқислиги боис, қўшимча органик восита сифатида қўлланиладиган, шу билан бирга боғлардан юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминловчи боғ қатор ораларида чим-чиринди тизимини қўллаш агротехнологик тадбирини ишлаб чиқишдир. Илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириш жараёнида тадқиқот объекти сифатида олманинг 6х4м.схемада экилган  ММ-106  пайвантагдаги Старкримсон

05-04-2018 Kategoriya:  Agronomiya / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 301 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғаллачиликда юқори хосилдорликка эришишда уни турли зараркунанда ва касалликлардан химоя қилиш кечиктириб бўлмайдиган тадбирлардан бири хисобланади. Зарарли хасва йилига бир марта авлод берса ҳам, зараркунанданинг серпуштлиги ҳамда имаго ва деярли барча ёшдаги личинкаларнинг ўсимликни турли ривожланиш босқичларида, айниқса, ғаллани сут пишиш босқичида кучли зарарлаши натижасида ҳосилдорлик

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 522 marta 0 Batafsil ko'rish

Тупроқнинг  механик элементлари тоғ жинсларининг нураши натижасида вужудга келади. Тупроқдаги физик, кимёвий, биологик нурашлар бир вақтнинг ўзида бориши мумкин, лекин бу жараёнлар натижасида хосил бўлган механик элементлар типи, миқдори ҳар хил бўлади. Тупроқ қатламлардан эскидан суғориладиган ўтлоқи соз тупроқларнинг ҳайдалма қатламдаги зичлиги кўпинча 1.41-1.50 г\см3 ни ташкил этади, қуйи

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 273 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида чорва моллар кўпайтиришни рағбатлантиришни кучайтириш ҳамда чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш борасидаги қўшимча чоратадбирлар тўғрисида» (Тошкент шаҳри, 2008 йил 21 апрель) карорига биноан чорва экинларини кўпайтириш ва илмий асосда экиш кераклиги кўрсатиб ўтилган. Кейинги йилларда кўпгина

05-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 283 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда шаҳар ва аҳоли яшайдиган худудларни кўкаламзорлаштириш, боғлар ва хиёбонларни барпо этиш масалаларига катта эътибор берилиб, Республика миқёсида кўкаламзорлаштириш ишлари жадал суръатларда амалга оширилмоқда. Ўзбекистон табиий географик шароитларининг хилма-хиллиги кўкаламзорлаштириш ишлари учун манзарали буталарнинг хилма–хил турларини кўпайтириш имкониятини беради. Манзарали

04-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 506 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2 3 4 5 6 7 8 9