Кириш. Республикамизни барча вилоятларида боғдорчилик ва узумчиликни жадал ривожлантириш, ҳосилдорлигини кескин ошириш, сифатини яхшилаш, шу йўл билан аҳолини, маҳсулот ишлаб чиқариш корхоналарини сифатли мева, узум маҳсулотлари билан таъминлаш учун имкониятлари мавжуд. Бу имкониятлардан самарали фойдаланиш учун аввало, бутун эътиборни ҳар бир хўжаликдаги мавжуд боғ ва токзорларнинг аҳволини

01-06-2018 Kategoriya:  Mevachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 527 marta 1 Batafsil ko'rish

Соя уруғчилигидаги асосий вазифа энг яхши уруғларни кўпайтириш, уларнинг сифатини яхшилаш ва районлаштирилган навларни энг юқори кондицияга етказишдир. Уруғчилик жараёнида навлар кўпайишига ва уларнинг нав тозалигига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бошқа экинларда бўлганидек, соя уруғчилигида ҳам асосий ҳал қилувчи омил агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга боғлиқ. Бунда албатта

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 206 marta 0 Batafsil ko'rish

Хозирга пайтда дунё олимларининг олдида турган вазифа нафакат худуддаги экологик мухутни яхшилаш, балки қишлоқ хўжалигини равожлантириш, суғориладиган майдонларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, юқори ҳосилли шўрга чидамли навларини яратишдан иборат. Шунинг учун буғдой селекциясининг асосий йўналишларидан бири тупроқ шўрланишига чидамли юқори технологик сифатга эга бўлган буғдой навларини

29-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 189 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик экинларини етиштириш учун ўзлаштиришга яроқли ерлар майдони йил сайин камайиб бормоқда. Суғориладиган ерларни ярмидан кўпроғи турли дараажада шўрланган.Фермер хўжаликларига қарашли суғориладиган ерларнинг 16 фоизидан ортиғи қониқарсиз ҳолатдадир. Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришни янада барқарор ривожлантириш, ерларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш, уларнинг унумдорлигини ошириш ва  шу

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Melioratsiya Ko'rildi: 211 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Сирдарё вилоятининг сугориладиган гидроморф тупроқларининг шўрланиш шароитида «Бухоро-102» ғўза навидан юқори миқдордаги минерал ўгитларни сарфлаб, юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш муҳим ўрин тутади ва шўрланган тупроқларда гектарига азот-190, фосфор-130, калий-90 кг/га ва экишдан олдин фосфор-90 кг, калий-60 кг, 2-3 чинбарг чиққанда азот-60

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik Ko'rildi: 150 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Сирдарё вилоятининг сугориладиган гидроморф тупроқларининг шўрланиш шароитида «Бухоро-102» ғўза навидан юқори миқдордаги минерал ўгитларни сарфлаб, юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун тупроқнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш муҳим ўрин тутади ва шўрланган тупроқларда гектарига азот-190, фосфор-130, калий-90 кг/га ва экишдан олдин фосфор-90 кг, калий-60 кг, 2-3 чинбарг чиққанда азот-60

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik Ko'rildi: 161 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада картошкаларни механизациялаштириш йўли билан йигиштиришнинг муаммолари, картошка кавлагич машиналарнинг қисқача тузилиши, уларнинг афзаллиги, камчиликлари ҳамда иш жараёни ва конструкциясини яхшилаш тшғрисида маълумотлар берилган.

01-05-2018 Kategoriya:  Mexanizatsiya / Sabzavotchilik Ko'rildi: 224 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ўтлоқи тупроқлари умумий физик хоссалари, сугориладиган дехқончилик шароитида агротехник ҳусусиятларига таъсири, уларни яхшилаш бўйича чора тадбирлари олинган маълумотлар асосида келтирилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 204 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш ва уни сифатини яхшилаш қишлоқ хўжалик экинлари учун агротехник тадбирларини ишлаб чиқариш, дала тажрибалари ўтказиш турли тупроқ-иқлим шароитларида ўгитлар меъёрини, қўллаш муддати ва усулини аниқлаш, иқтисодий самарадорлигини белгилаш. Ўгитлар билан дала тажрибалари - бу ўгитларни қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилига, сифатига ҳамда

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Agronomiya Ko'rildi: 202 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация:Мақолада Қашцадарё вилояти оч-тусли бўз тупроқларини ҳозирги ҳолати, унинг сугориш таъсирида ўзгарганлиги,тупроқларни балл бонитети камайганлиги ва уларни яхшилаш бўйича тавсиялар ёритилиб берилган.

26-04-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 228 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4